Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMAIL PowerPoint Presentation

EMAIL

248 Views Download Presentation
Download Presentation

EMAIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EMAIL NEINTERAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

 2. E-mail je elektronická pošta. Slúži na komunikáciu medzi ľuďmi.

 3. Táto komunikácia je neinteraktívna, to znamená, že odozva od adresáta nie je okamžitá. Niekomu správu napíšeme, ak práve nie je pri počítači, trochu potrvá, kým si poštu prečíta a odpíše.

 4. ČASTI EMAILU adresa_používateľa znak @ adresa_počítača janko.hrasko@zoznam.sk Miesto, kde má zriadenú emailovú schránku Meno alebo prezývka používateľa

 5. Názov emailu Email môže mať rôzny názov, ale názov môže byť • s malým začiatočným písmenom • s veľkým začiatočným písmenom • s bodkou medzi menami • s číslicami na konci Nesmie byť S medzerou medzi menami, napr. Janko Haluska@gmail.com

 6. AKO PÍSAŤ ZNAK • <Ctrl> + <Alt> + <V> • pravý <Alt> + <V> • ľavý <Alt> + <vyťukať 64>

 7. Podobne ako skutočná pošta má e-mail hlavičku a telo. Hlavička obsahuje: adresáta(adresu prijímateľa) predmet(stručný obsah listu). Telo obsahuje samotný list. Nezabudnime sa podpísať !!

 8. Ako na dokonalý email 1. Predmet emailu Dobre zvolený predmet e-mailu = adresátovi tak oznámime, akú správu alebo aké údaje mu zasielame. Predmet uvádzame stručne, výstižne a jasne. Vyhýbame sa zasielaniu e-mailu bez označenia predmetu.

 9. Ako na dokonalý email 2. Adresát – komu píšem Nezabudni kamarátov u adresu uviesť v správnom tvare, nezabúdaj na celý tvar adresy, napríklad: mirka.vesela@zoznam.sk janka13@post.sk

 10. Ako na dokonalý email 3. Efekty a smajlíci v emaili So smajlíkmi zaobchádzajme veľmi opatrne. Môžeme si ich dovoliť len e-mailoch s veľmi dobrými priateľmi. E-maily nemaľujeme, ale píšeme.

 11. Ako na dokonalý email 4. Diakritika E-maily píšeme s diakritikou (dĺžne, mäkčene). Je to prejav slušnosti k adresátovi a nášho správneho jazykového citu.

 12. gmail

 13. hoax • anglické slovo hoax označuje podvod, žart • je predovšetkým prostredníctvominternetu elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému. • Jednoduchosť a prakticky nulová cena a námaha pri preposielaní spôsobila ich veľký rozmach

 14. hoaxy • varujú pred údajne vážnym (v skutočnosti neexistujúcim) nebezpečenstvom (najmä ničivým počítačovým vírusom) • informujú o možnosti spoplatnenia často používaných internetových služieb, čomu sa dá zabrániť jedine preposielaním ďalej • prosia o pomoc v núdzi (občas ide o prosby, ktoré boli na začiatku aktuálne (napr. darovanie krvi), ich preposielaním však rotujú po Internete aj niekoľko rokov) • tvrdia, že prinášajú šťastie (obdoba písaných „listov šťastia“), prípadne sľubujú peniaze za preposielanie (čo je úplný nezmysel)

 15. spam • je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu • ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu • zväčša je používaný ako reklama

 16. A teraz šup do práce...

 17. Úlohy • Otvorte si váš webmail . • Do knihy adries si pridajte minimálne 5 spolužiakov vo vašej skupine. • Pošlite všetkým spolužiakom e-mail s textovou pozvánkou naples školy. • Vytvorte jednoduchú pozvánku vo WORDE na vašu narodeninovú oslavu školy a pošlite ju spolužiakom a učiteľovi. • V osobných nastaveniach upravte svoj podpis, pošlite správu s podpisom učiteľovi • Skrytú kópiu pošlite svojim spolužiakom