ungdomars tillv xt och utveckling l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ungdomars tillväxt och utveckling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ungdomars tillväxt och utveckling

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

Ungdomars tillväxt och utveckling - PowerPoint PPT Presentation

rafer
617 Views
Download Presentation

Ungdomars tillväxt och utveckling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ungdomars tillväxt och utveckling

 2. Varför mäter vi barn? • För att tidigt upptäcka tillväxtavvikelser som tecken på sjukdom. Tillväxthastigheten vid upprepade mätningar är en känslig indikator på ohälsa • Följa hälsotillståndet i en befolkning.

 3. Vad påverkar tillväxten? • Arv – mät föräldrarna! • Nutrition • Hormoner • Kronisk sjukdom • Psykosociala faktorer

 4. ICP Modellen I Infancy; nutrition, IGF1, insulin, tyreoideahormon, kortisol C = Childhood tillväxthormon ( från 8 mån ) binjureandrogener ( 6 – 8 år ) P = Puberty könshormon, tillväxthormon, leptin

 5. Tillväxthastighet

 6. Nya tillväxtkurvan, ”Tillväxt -74” Göteborg

 7. Sekulär trend tillväxt Slutlängd svenska barn, jämförelse ”gamla” och ”nya” tillväxtkurvan, längd i cm Födelseår; 1956 1974 Pojkar 179,5 180,4 Flickor 165,5 167,6

 8. Sekulär trend Mönstrande pojkar 18 år, Sverige: Längd, cm Vikt, kg 1962 177,4 65,8 1994 179,5 71,7

 9. Biologiskt tempo • Lågt tempo tenderar att bli sena i puberteten • Snabbt tempo , ofta tidiga i puberteten

 10. Medelföräldrarlängd Fars längd + Mors längd +- 13 cm 2

 11. Förväntad slutlängd • Längd mot befolkningen + - 2SDS • Längd i förhållande till ärftlighet +- 1,5 SDS från medelföräldrarlängd

 12. Samband SD och %

 13. 98% av syskon väntas växa inom +/- 1,5 SD från medelföräldralängd

 14. Rätt mätteknink Häl-höft-skuldra-rygg mot mätutrustningen.

 15. RÄTT Hos det överviktiga barnet – sträva efter en rät linje

 16. Skillnad i längd förmiddag och eftermiddag – ca 0,5 cm.

 17. Rätt mätteknink Huvudets position

 18. Rätt mätteknik

 19. Kroppsproportioner • Sitthöjd • Armspann

 20. Normal insöndring av tillväxthormon

 21. Normal pubertet Pubertetsstart: flickor 8,5 -13 år pojkar 9,5 -14 år Flickor: Bröst -> pubeshår -> max tillväxtspurt -> menarche ca10,5 år ca11,5 år ca12,5 år Pojkar: Testikeltillväxt -> pubeshår -> max tillväxtspurt ca 11,5 år ca 13,5 år

 22. Normal pubertet Max tillväxthastighet under pubertet: Flickor: 8-9 cm/år Pojkar 10-12 cm/år Puberteten varar ca 3-4 år Flickor växer i genomsnitt 6-8 cm efter menarche.

 23. Tillväxt under puberteten • Flickor 18 – 25 cm, genomsnitt 20 cm (Gelander Tillväxt 1974 Göteborg: 27 cm) • Pojkar 25 – 30 cm, genomsnitt 27 cm (Gelander Tillväxt 1974 Göteborg: 33 cm) Extra uppmärksamhet om flickor startar pubertet < 130 cm, pojkar < 140-145 cm. Risk kort slutlängd!

 24. Pubertetsspurteninfaller vid olika åldrar

 25. Sekulär trend menarche Menarcheålder Sverige ”Gamla tillväxtkurvan” 13,1 år (Solna studien 1956) ”Nya tillväxtkurvan ” 12,5 år (Tillväxt 1974 Göteborg) Snabbare tillväxt före puberteten och möjligen lite större spurt gör att vi ändå blir lite längre

 26. Varför tidigare pubertet? • Gott hälsotillstånd • Övervikt: ökning av BMI (kg/m2) med 1 tidigarelägger pubertetsstart 3 mån….. • Adoptivbarn: ändrat hälsoläge med ökad nutrition, bättre omvårdnad, färre infektioner

 27. Orchidometer – • Mätning av testikelvolym • 4 ml vid pubertetsstart • Max tillväxtspurt vid 10-12 ml

 28. Självskattning pubertet

 29. Självskattning pubertet

 30. Vad påverkar tidpunkten för pubertet? • Arv fråga efter ; mors ålder för menarche om far växte tidigt eller sent - skillnad från klasskamrater • Nutrition globalt viktigt orsak, ätstörning. tarmsjukdom • Kronisk sjukdom CF, njursjukdom, JCA …… • Psykosociala faktorer • Hård fysisk träning

 31. Pubertas preacox • Flickor pubertetsstart före 8 års ålder • Pojkar pubertesstart före 9 års ålder

 32. Pubertas Tarda • Flickor pubertetsstart efter 13 års ålder • Pojkar pubertetsstart efter 14 års ålder

 33. Orsaker till pubertetsavvikelser

 34. Vid bedömning av en tillväxtkurva ingår alltid pubertetsuppgifter!

 35. Orsaker till tillväxtavvikelser