demokratins utveckling l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demokratins utveckling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Demokratins utveckling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Demokratins utveckling - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Demokratins utveckling. 1809 – statskupp mot Gustav IV Adolf Kriget dyrt och misslyckat Dåliga relationer till adeln och officerarna Missnöje med 1789-års författning Kungen arresteras tvingas abdikera Utvecklingen gick snabbt – planeringen ej riktigt klar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Demokratins utveckling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
demokratins utveckling
Demokratins utveckling
 • 1809 – statskupp mot Gustav IV Adolf
  • Kriget dyrt och misslyckat
  • Dåliga relationer till adeln och officerarna
  • Missnöje med 1789-års författning
  • Kungen arresteras tvingas abdikera
  • Utvecklingen gick snabbt – planeringen ej riktigt klar
  • 3 akuta problem tronföljd, regringsform och riksdagsordning
  • Kriget gjorde att det var bråttom
demokratins utveckling2
Demokratins utveckling
 • Konstitution först – kung sedan
 • 1809-års RF
  • Maktbalans mellan kung – riksdag
  • Verkställande makten – kungen
   • Skyldig att höra rådgivare
   • Rådgivarna ansvariga inför RD – ej politiskt bindande
   • Rådet utsågs av kungen
  • Lagstiftande makten – delas kung och RD
   • Båda rätt lägga förslag
   • Beslut krävde bådas bifall
   • Grundlagsändring beslut av kungen och två på varandra följande RD
demokratins utveckling3
Demokratins utveckling
 • Beskattningsmakten – RD, svensk tradition
  • Även riksbanken och riksgälden
 • Dömande makten – HD, oavsättliga domare
  • Kungen hade rätt delta i HD-beslut
 • Grundläggande fri- och rättigheter
 • Kungavalet – lätt enighet om Karl XIII
  • Inga barn – gav respit att finna ny lösning på frågan efter kriget
demokratins utveckling4
Demokratins utveckling
 • RO 1810
  • Fanns krav på upplösning av fyrståndsriksdagen – tiden ännu inte mogen
  • Modifiering av gamla ordningen
 • Representationsfrågan lämnades till senare generationer
  • Liberalernas mål avskaffa ståndsriksdagen
  • Kungens motstånd – rädsla för parlamentarism
  • Adeln – rädd förlora inflytande och makt
  • Prästerna – slutet på kyrkans politiska makt
  • Bönder – rädd förlora ”sin kammare”
demokratins utveckling5
Demokratins utveckling
 • 1866 nu RO
  • 2-kammarsystem
  • AK – valen samtidiga och direkta, en man en röst
   • Ekonomiska streck rösträtt och valbarhet
   • Manlig rösträtt
   • 21 år för rösträtt, 25 för valbarhet
   • Majoritetsval i enmansvalkretsar
   • Blev de besuttna böndernas kammare
  • FK – valdes indirekt av landstings- och stadsfullmäktige
   • Kandidater utsågs genom kommunalval
   • Både kvinnor och män hade rösträtt liksom företag
   • Högre ekonomiska streck
   • Succesiv förnyelse 1/3 varje val
demokratins utveckling6
Demokratins utveckling
 • Båda kamrarna likställda
 • Gemensam omröstning i budget- och finansfrågor
 • Rösträttsfrågan efter 1866
  • 1866 5% av befolkning, 21% av myndiga män
  • Nyliberlaernas krav allmän och lika rösträtt
  • 1890-talet ökat politiskt intresse; tullstriden, värnpliktsfrågan etc
  • Ekonomiska strecken ej inflationsskyddade – fler fick rösträtt genom löneutvecklingen
demokratins utveckling7
Demokratins utveckling
 • 1909 års reform (konservativ regering!)
  • Allmän rösträtt för män till ak
  • Proportionella val till båda kamrarna
  • Varje parti representeras efter styrka
  • Graderad röstskala i kommunalval (40)
  • Utskyldsstreck och värnpliktsstreck
 • Segern ännu ej vunnen
 • 1918, 1921 allmän och lika rösträtt
  • Ingen har mer än en röst
demokratins utveckling8
Demokratins utveckling
 • Parlamentarism
  • Karl XIV Johan
   • Kämpar för att hålla kungamakten intakt
   • Liberal opinion krav på rådets politiska ansvar inför RD
   • Kris 1840-41 – departementsreform
  • Oscar I
   • Mål hålla parlamentarismen stången
   • Första Slesvigskakrisen kungligt bakslag
demokratins utveckling9
Demokratins utveckling
 • Karl XV
  • Samma mål som sina föregångare
  • Ståthållarstriden 1860
  • Andra Slesvigskakrisen 1863
  • Riksdagsreformen 1866
  • Kungens makt beskärs – statsrådens och riksdagens stärks
demokratins utveckling10
Demokratins utveckling
 • Oscar II
  • Ivrig motståndare mot parlamentarism
  • 1905 viktigt steg för parlamentarismens införande – unionskrisen
 • Gustav V
  • Från 1910 livlig debatt om regeringens ansvar inför RD
  • Borggårdskrisen 1914 och hunger- och arbetar upplopp 1917 – kungens makt begränsas
  • Successiv utveckling mot parlamentarism
 • 1974 – parlamentarismen inskriven i grundlagen