vad kan lupp l ra oss om ungdomars inflytande n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad kan LUPP lära oss om ungdomars inflytande? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad kan LUPP lära oss om ungdomars inflytande?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Vad kan LUPP lära oss om ungdomars inflytande? - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Johan Kostela. Vad kan LUPP lära oss om ungdomars inflytande?. Innehåll. Kunskapsbaserad ungdomspolitik Inflytande vad är det? Inflytande i LUPP-enkäten – några resultat Sätt att arbeta med LUPP Diskussion. Kunskapsbaserad ungdomspolitik. Måste få kunskap! Vad kan man påverka?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad kan LUPP lära oss om ungdomars inflytande?' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inneh ll
Innehåll
 • Kunskapsbaserad ungdomspolitik
 • Inflytande vad är det?
 • Inflytande i LUPP-enkäten – några resultat
 • Sätt att arbeta med LUPP
 • Diskussion
kunskapsbaserad ungdomspolitik
Kunskapsbaserad ungdomspolitik
 • Måste få kunskap!
 • Vad kan man påverka?
 • Process som ständigt måste pågå:
  • Regelbundna uppföljningar och analyser
   • Bra instrument, LUPP är ett
  • Dialoger
  • Omtag
framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer

Kommunerna lyfter framfört allt tre framgångsfaktorer för att lyckas med Lupp:

 • förankra Lupp på alla nivåer i kommunen
 • tydliggör ansvarsfördelningen
 • involvera ungdomarna i hela arbetsprocessen.
 • (källa Ungdomsstyrelsen: Lupp på alla läpp
vad r inflytande
Vad är inflytande?
 • Möjlighet att beskriva sin verklighet:
  • Vad vill vi?
  • Hur ser vi på världen?
  • ”Göra sin röst hörd”
 • Möjlighet att ge förslag
 • Riktig makt
ungas inflytande varf r r det bra
Ungas inflytande – varför är det bra?

Person

Kommun/region

Bättre beslutsunderlag

Viktigt för det politiska systemet och demokratin – nu och i framtiden.

 • Egenmakt – ansvar för sig själv och andra
 • Känsla av delaktighet
 • Medvetna val
vad kr vs
Vad krävs?

Från de unga

Vuxenvärlden

Visa att det viktigt

Uthållighet:Måste erövra varje årskullVilket kräver struktur och en strategi

Få med alla

 • Attityd
  • En vilja att påverka
  • Vad göra med de som inte vill?
 • Kunskap
  • Hur man påverkar?
  • Kunskap om samhället”Jag vet ju inte!”
lupp enk ten
LUPP-enkäten
 • Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
 • Ungdomsstyrelsen

”kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer.”

anv nda lupp f r att f lja ungas inflytande
Använda LUPP för att följa ungas inflytande?
 • Uppföljningsinstrument
 • Beskriva/försöka förstå
 • Beslutsunderlag
 • Diskussionsunderlag
uppf ljningsinstrument
Uppföljningsinstrument
 • Vad är läget?
 • Vad har hänt?
 • Vad var resultatet av vår satsning?
beskriva f rs ka f rst
Beskriva / försöka förstå
 • Hur är läget?
  • Skiljer det sig mellan olika grupper, skolor, kommuner mm?
 • Kan vi förklara något?
beslutsunderlag
Beslutsunderlag
 • Har vi fått någon information som vi direkt kan använda som en del i ett beslut.
  • Exempel en majoritet säger ”Vi vill ha en fritidsgård”
diskussionsunderlag material f r l rande
Diskussionsunderlag/ material för lärande
 • I skolor
  • För diskussion för elever:
   • En stor grupp vill inte påverka frågor som rör deras kommun ”Vad tror ni det beror på?”
  • Diskussion för lärare - rektorer
 • För politiker
  • Få är intresserade av politik ”Vad ska vi göra åt detta?”
lupp enk tens struktur
LUPP-enkätens struktur
 • Bakgrund
 • Fritid
 • Skola
 • Politik, samhälle och inflytande
 • Trygghet
 • Hälsa
 • Arbete
 • Framtid
inflytande fr gor i lupp
Inflytande frågor i LUPP?
 • Kan och får påverka fritidsförening
 • Vill och får bestämma om 10 skolområden
 • Elevrådet tas på allvar
 • Jag har fått veta att eleverna ska ha inflytande
 • Intresse för samhällsfrågor och politik
 • Områden att satsa på
 • Vilja att träffa politiker
 • Antal aktiviteter: insändare, demonstrationer, debatt på nätet mm.
 • Möjlighet att framföra åsikter: upplevelse
 • Vilja att påverka kommunen
  • Anledning att inte vilja
  • Vad vill man påverka
 • Till vem de vänder sig om de vill påverka
slutsatser resultat
Slutsatser resultat
 • Inga större skillnader mellan Dalarna och jämfört med riket.
 • Finns en stor grupp som vill vara med och påverka – likaså en stor grupp som inte vill.
  • Förstärk de som vi vill
  • Lär, uppmuntra och riv hinder för de andra
slutsatser fort
Slutsatser (fort…)
 • Finns skillnader mellan kön och kommuner och bakgrund.
  • Försök förstå vad skillnaderna består i. Hur kan vi överbrygga dem?
  • Lär av varandra
n gra synpunkter
Några synpunkter
 • Bestäm er hur ni vill använda LUPP innan ni lägger ner pengar, tid och förtroende på att göra det.
 • Förankra i hela kommunen
 • Prioritera vilka frågor som ni ska titta på
 • Få med ungdomarna - diskutera
tg rdsf rslag inflytande
Åtgärdsförslag inflytande
 • Klargör så långt som möjligt ungdomars inflytande?
  • Vilka områden?
  • På vilket sätt?
  • Vilka hinder finns det?
 • För de som tycker att det inte ”spelar ingen roll” -> uppmärksamma goda exempel
diskussion
Diskussion
 • Vad göra med dem som inte vill vara med?
 • Vilka frågor vill ni arbeta tillsammans med i ett regionalt samarbete?