Tuna dolphin
Download
1 / 23

TUNA / DOLPHIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

TUNA / DOLPHIN. UNPUBLISHED GATT PANEL REPORT. JABOLKO SPORA. ZDA želijo uvesti spremembe v tehniki in načinih lova tune in s tem zmanjšati število smrti delfinov, ki so z njim povezane, Cilj ZDA je zmanjšanje smrtnosti iz 133.000 (1986) delfinov na 5.000 do leta 1999.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TUNA / DOLPHIN ' - radley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tuna dolphin

TUNA / DOLPHIN

UNPUBLISHED GATT PANEL REPORT


Jabolko spora
JABOLKO SPORA

 • ZDA želijo uvesti spremembe v tehniki in načinih lova tune in s tem zmanjšati število smrti delfinov, ki so z njim povezane,

 • Cilj ZDA je zmanjšanje smrtnosti iz 133.000 (1986) delfinov na 5.000 do leta 1999.


Ukrepi sprejeti s strani zda
UKREPI SPREJETI S STRANI ZDA

 • ZDA uvedejo svoja pravila, omejitve in metode lova,

 • Prepovedo lov s pomočjo purse-seine mrež, s katerimi obkrožijo jate delfinov, da tako ujamejo tune, ki plavajo pod njimi,

 • Teh mrež se ne sme uporabljati ponoči,

 • Prepoved uporabe eksplozivnih sredstev in

 • Nadzornik določen s strani IATTC (Inter-American tropical tuna commission) na vsaki ladji.


Problem
PROBLEM

 • ZDA zahtevajo od držav izvoznic, da spoštujejo njihova pravila, s čimer si prizadevajo globalno zmanjšati smrtnost med delfini in uvesti bolj humane metode lova,

 • ZDA za države izvoznice, ki ne upoštevajo njihovih zahtev sprejmejo PRIMARY NATION EMBARGO IN INTERMEDIARY NATION EMBARGO.


1 primary nation embargo
1. PRIMARY NATION EMBARGO

 • “The act prohibits the import into the United States of tuna or tunaproducts harvested by amethod that results in the incidental killing or seriousinjury of marine mammalsin excess of UnitedStates standards. n73 In order to meet this requirement, the tuna exporting country mustprove that it hasfishing technology and a rate of incidental taking comparable to those of the United States. …”

 • Do embarga lahko pride ne glede na to ali ribiči v državi (lahko) uporabljajo ali ne uporabljajo metode in načine lova, ki so prepovedani v ZDA, ampak že zaradi tega ker smrtnost presega njihove standarde,

 • Vsaka država mora dokazati, da ima ribiško tehnologijo, ki ji omogoča dosegati standarde primerljive z ZDA.


Izjema od embarga
IZJEMA OD EMBARGA

 • Embargo ne velja za tiste države, ki z ZDA podpišejo formalni sporazum, ki jih zavezuje k slednjim obveznostim:

  • Prepoved lova z purse-seine mrežami,

  • Da ima vsaka ladja na krovu opazovalca za uporabo teh mrež,

  • Zmanjšanje števila smrti delfinov,

  • Da s podpisom dovoljujejo ZDA, da presodi ali podpisnice v celoti spoštujejo sporazum in v primeru kršitve uvedejo sankcije (tudi prepoved izvoza drugih vrst rib),


2 intermediary nation embargo
2. INTERMEDIARY NATION EMBARGO

 • “The Act provides that any nation ("intermediary nation") that exports yellowfin tuna or yellowfin tunaproducts to the United States, and that imports yellowfin tuna or yellowfin tuna products that are subjectto a direct prohibition on import into the United States, must certify and provide reasonable proof that ithas not imported products subject to the direct prohibition within the preceding six months…”,

 • Intermediary nation = država ki izvaža tuno v ZDA in hkrati tudi sama uvaža tuno iz drugih držav,

 • Z njim ZDA prepovedo uvoz tune in njenih izdelkov iz INTERMEDIARY NATION, ki tudi same uvažajo tuno in njene izdelke iz držav izvoznic, ki imajo direktno prepoved uvoza v ZDA,

 • Vsaka država, ki spada med Intermediary Nation mora ZDA dokazati, da je tudi sama prepovedala uvoz tune in njenih izdelkov iz držav, ki ne smejo uvažati v ZDA, drugače se tudi same znajdejo na seznamu prepovedanih uvoznikov.


Odlo anje panela
ODLOČANJE PANELA

 • Panel se je v tem primeru spraševal, ali lahko ZDA v želji po zaščiti okolja z embargom prisilijo druge države, k spremembi nacionalnih zakonodaj/pravil na tem področju,

 • Panel je presojal ali so pogodbene stranke na podlagi XX. člena GATT-a upravičene do uvedbe trgovalnih ukrepov, če je to nujno za zaščito zdravja in življenja rastlin, živali ter ljudi in ali spada med te ukrepe tudi EMBARGO.


Skladnost s iii lenom gatt
SKLADNOST S III. ČLENOM GATT

 • “any law, regulation or requirement … which applies to an imported product and to the like domestic product and is… enforced in the case of the impordted product at the time [*165] or point of importation, is nevertheless to be regarded as… a law, regulation or requirement… subject tot the provisions of Article III”.,

 • “The products of the territory of any contracting party imported into the teritorry of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their international sale, offering for sale, transportation,…”,

 • Torej uvožene in domače izdelke je potrebno obravnavati enako.


 • Panel je odločil, da se III. člen nanaša na primerjavo med tem, kako so obravnavani domači in podobni uvoženi izdelki in ne na primerjavo med politiko in prakso države uvoznice in izvoznice,

 • Panel je odločil, da ZDA ne bi smela omejiti uvoza zaradi drugačne politike države uvoznice (ni enaka kot politika ZDA), ker ta politika nikakor ne vpliva na kvaliteto/lastnosti samih uvoženih izdelkov.

 • S tem ko je ZDA uvedla embargo je primerljive uvožene izdelke obravnavala manj ugodno od domačih, na podlagi političnih prepričanj, odločitev ZDA zato ni skladna z III. členom GATT


Skladnost z xi lenom gatt
SKLADNOST Z XI. ČLENOM GATT med tem, kako so obravnavani domači in podobni uvoženi izdelki in ne na primerjavo med politiko in prakso države uvoznice in izvoznice,

 • “No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or charges whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of territory of any other contracting party”.,

 • Panel je odločil, da ravnanje ZDA ne more biti upravičeno pod XI. členom GATT-a, ker v tem primeru ne gre za omejitve s sredstvi, ki so zgoraj navedena (obveznosti, davki, dajatve, kvote).


Skladnost s xx lenom gatt
SKLADNOST S XX. ČLENOM GATT med tem, kako so obravnavani domači in podobni uvoženi izdelki in ne na primerjavo med politiko in prakso države uvoznice in izvoznice,

 • ZDA so trdile, da je njihovo ravnanje, kljub temu, da ni v skladu z III. In XI. členom, upravičeno na podlagi XX. člena in sicer pod točkami g, b in d,

 • XX. člen (preambula): “Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction in international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party”.,

 • Ta člen določa pogoje, pod katerimi so lahko sprejete izjeme od obveznosti določene z GATT. Panel odločil, da ga je potrebno interpretirati ozko, ker bi drugače izvodeneli temeljni cilji in principi GATT - a.


Skladnost s to ko g
SKLADNOST S TOČKO G med tem, kako so obravnavani domači in podobni uvoženi izdelki in ne na primerjavo med politiko in prakso države uvoznice in izvoznice,

 • g) ”relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic product or consumption”.

 • Skladnost s tem pogojem se preverja v 3 korakih.


1 korak
1. KORAK med tem, kako so obravnavani domači in podobni uvoženi izdelki in ne na primerjavo med politiko in prakso države uvoznice in izvoznice,

 • “First, it had to be determined whether the policy in respect of which these provisions were invoked fell within the range of policies to conserve exhaustible natural resources”,

 • Torej gre za to ali politika, na podlagi katere so bile sprejete omejitve spada v skupino politik, ki so namenjene ohranitvi iztrošljivih naravnih virov,

 • Panel je odločil, da gre za politiko, ki je namenjena ohranitvi iztrošljivih naravnih virov.


2 korak
2. KORAK med tem, kako so obravnavani domači in podobni uvoženi izdelki in ne na primerjavo med politiko in prakso države uvoznice in izvoznice,

 • “Second, it had to be determined whether the measure for which the exception was being invoked – that is the particular trade measure inconsistent with the obligations under theGeneral Agreement – was ˝related to˝ the conservation of exhaustible natural resources, and whether it was made effective ˝in conjunction˝ with restrictions on domestic production or consumption”.,

 • Panel je določil da se besedne zveze pod drugim korakom tolmačijo na način

  • Related to = primarno namen,

  • In conjunction = primarno namen,

 • Na podlagi takšnega tolmačenja je panel odločal ali je primarni namen Primary in Intermediary Nation Embargo dejansko ohranitve teh virov ali učinkovita omejitev domače proizvodnje in potrošnje, torej ali sredstva upravičijejo cilj,


 • Panel je glede na zgoraj navedeno ugotovil, da je bil dejanski cilj/namen obeh embargov, da bi prisilili druge države k temu, da bi spremenile svojo politiko,

 • Ker cilj ukrepov ni ohranitev virov, ni izpolnjen bistveni pogoj XX. (g) in panel sploh ne preverja ostalih predpostavk tega člena,

 • Ravnanje ZDA ni v skladu z XX. (g) GATT.


Skladnost s to ko b
SKLADNOST S TOČKO B dejanski cilj/namen obeh embargov, da bi prisilili druge države k temu, da bi spremenile svojo politiko,

 • b) “Necessary to protect human, animal, or plant life or health”.,

 • ZDA so trdile, da so njihovi ukrepi v skladu z XX. (b) členom, kljub neizpolnjevanju pogojev III. in XI. člena,

 • Skladnost s tem pogojem se preverja v 3 korakih.


1 korak1
1. KORAK dejanski cilj/namen obeh embargov, da bi prisilili druge države k temu, da bi spremenile svojo politiko,

 • “First, it had to be determined whether the policy in respect of which these provisions were invoked fell within the range of policies referred to in these provisions, that is policies to protect human, animal or plant life or health”,

 • Panel je odločil, da gre za takšno politiko.


2 korak1
2. KORAK dejanski cilj/namen obeh embargov, da bi prisilili druge države k temu, da bi spremenile svojo politiko,

 • “Second, it had to be determined whether the measure for which the exception was being invoked – that is the particular trade measure inconsistent with the obligations under the General Agreement – was necessary to protect human, animal or plant life or health”.,

 • Torej panel je presojal ali sta Primary in Intermediary Nation Embarga potrebna za zaščito življenja ali zdravja ljudi, živali in rastlin,

 • Sredstva : cilji ???,


 • “a contracting party cannot justify a measure inconsistent witha another GATT provision as ˝necessary˝ in terms of article XX (d) if an alternative measure which it could reasonably be expected to employ and which is not inconsistent with other GATT provisions is available to it. By the same token, in cases where a measure consistent with other GATT provisions in not reasonably available, a contracting party is bound to use , among other measures reasonably available to it, that which entails the least degree of inconsistency with other GATT provisions”.

 • Panel je takšno razlago uporabil tudi za točko b,

 • Izraz “necessary” je tolmačil v smislu ali obstaja kakšen alternativni ukrep, ki je boljši,


 • Ugotovil je, da je namen obeh embargov prisiliti ostale države, da se pokorijo ZDA in spremenijo svojo politiko,

 • Torej, ker temeljni namen ni bil varovanje življenja ali zdravja ljudi… ampak sprememba politike, se takšen ukrep ne more šteti za ¨necessary˝,

 • Ukrep ZDA ni upravičen pod XX. (d) GATT.


Skladnost s to ko d
SKLADNOST S TOČKO D države, da se pokorijo ZDA in spremenijo svojo politiko,

 • d) “necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement… “

 • ZDA so trdile, da so bile uvozne prepovedi v Intermediary nation embargu v skladu s to točko, ker so bile potrebne, da bi se zagotovila skladnost z uvoznimi prepovedmi v Primary nation embargu,

 • Panel je odločil, da so trditve ZDA napačne, ker že sam Primary nation embargo nasprotuje določilom GATT in zato ne more biti podlaga za takšne ukrepe.


Zaklju ek
ZAKLJUČEK države, da se pokorijo ZDA in spremenijo svojo politiko,

 • Ukrepi ZDA niso v skladu z nobenim od navedenih členov GATT,

 • Panel predlaga tem državam, da zahtevajo od ZDA, da spremeni svoje ukrepe tako, da ustrezajo določilom GATT.


ad