bloed en lymfe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bloed en lymfe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bloed en lymfe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33
race

Bloed en lymfe - PowerPoint PPT Presentation

4 Views
Download Presentation
Bloed en lymfe
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bloed en lymfe Blz. 39

 2. 2 verschillende stelsels Bloedsomloop Lymfevatenstelsel

 3. Samenstelling van bloed 3 soorten bloedcellen • Rode bloedcellen / erytrocyten • Witte bloedcellen / leukocyten • Bloedplaatjes / trombocyten • Bloedplasma

 4. Rode bloedcellen / erytrocyten • Bijna rond & kernloos • Hemoglobine • Vervoer O2 & CO2 Wordt gemaakt in: • Rode beenmerg

 5. Witte bloedcellen / leukocyten • Celkern & protoplasma uitsteeksels • Korte levensduur • Onschadelijk maken van bacteriën en virussen 2 soorten witte bloedcellen • Granulocyten • Lymfocyten

 6. Granulocyten • Aantal kernen & gekorreld protoplasma • Onschadelijk maken van bacteriën en virussen • Fagocytose • Antitoxinen Wordt gemaakt in: • Rode beenmerg

 7. Lymfocyten • Kleiner dan granulocyten • 1 celkern en geen gekorreld protoplasma • Antistoffen • Imuum Wordt gemaakt in: • Lymfeknopen • Milt

 8. Bloedplaatjes / trombocyten • Bloedstelping • Bloedstolling;

 9. Bloedplasma • 90% water • 10% opgeloste stoffen Functies: • Opnamen, vervoer en afgifte • Regelen van spanning in de cellen • Homeostase • Afweer tegen antilichamen

 10. Functies van het bloed • Transporteren van stoffen • Handhaven van het inwendig milieu • Beschermen van het lichaam tegen invloeden van buitenaf

 11. Het bloedvatenstelsel • Slagaders / arteriën • Aders / venen • Haarvaten / capillairen • Het hart

 12. De slagaders /arteriën

 13. De aders / venen

 14. Haarvaten / capillairen

 15. Bijzondere vaatsystemen • De anastomosen • De eindarteriën • De glomeruli • Het poortaderstelsel

 16. De anastomosen • Verbindingen van bloedvaten Komen voor in: • De huid • Gewrichten • Darmen • Spieren

 17. Eindarteriën • Eindigt in het weefsel waar anatosomen ontbreken.

 18. Glomeruli • Bevinden zich in het kapsel van Bowman in de nierschors. • Het is een slagader waar bloed in en uit stroomt.

 19. Poortaderstelsel • Is aderlijk • Bevindt zich tussen de darmen en lever • Zuurstofarm

 20. Het hart

 21. Het hart Het hart bestaat uit: • Hartwand • Linker- en rechterboezem • Linker- en rechterkamer • hartkleppen

 22. Hartwand Bestaat uit: • Buitenste laag (epicardium) • Middelste laag (myocardium) • Binnenste laag (pericardium) • Hartzakje (pericard)

 23. Boezems en kamers • 2 kamers & 2 boezems • Uit de kamers komen slagaders • In de boezems gaan aders • Dikke wand

 24. Hartkleppen

 25. De werking van het hart • Hart ontspant  bloed wordt uit de aders de boezems ingezogen • Boezems trekken samen  bloed stroomt van de boezems naar de kamers • Kamers trekken samen  bloed wordt de slagaders ingeperst • Hartpauze

 26. De bloedsomloop • Grote bloedsomloop • Kleine bloedsomloop

 27. Het lymfevatenstelsel • Zeer wijd en vertakt • Loopt naast de bloedsomloop • Begint bij organen Bestaat uit: • Lymfevaten • Lymfe vloeistof • Lymfe weefsel

 28. Het lymfevatenstelsel Er zijn 2 lymfevatensystemen: • Oppervlakkige lymfevaten • Diepere lymfevaten Functies: • Vervoeren van weefselvocht/lymfe • Verwijderen van schadelijke stoffen

 29. Verschillen tussen bloedvaten- en lymfestelsel

 30. Lymfeknopen • Hals • Oksel • Darm • Lies Functie: • Filteren lymfe • Eerste uitzaaïngen kankercellen • Lymfecellen

 31. De milt • Milt is de grootste lymfeknoop Taken: • Afbraak rode bloedcellen • Vorming nieuwe rode bloedcellen • Vorming lymfecellen • Bloed en lymfe zuiveren • Bloedresevoir