jan ml dek v m si ka d ho poctiv ho ivnostn ka s m jsem ivnostn k od roku 1992 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Mládek: Vážím si každého poctivého živnostníka, sám jsem živnostník od roku 1992 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan Mládek: Vážím si každého poctivého živnostníka, sám jsem živnostník od roku 1992

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Jan Mládek: Vážím si každého poctivého živnostníka, sám jsem živnostník od roku 1992 - PowerPoint PPT Presentation

quyn-gray
74 Views
Download Presentation

Jan Mládek: Vážím si každého poctivého živnostníka, sám jsem živnostník od roku 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jan Mládek: Vážím si každého poctivého živnostníka, sám jsem živnostník od roku 1992

  2. Nečasova a Kubova vyjádření jsou demagogická a pokrytecká, vláda si problém sama uvědomuje • Miroslav Kalousek, ministr financí a hlavní ekonom současné vlády, ČTK, 3.1.2013: • Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 81,7 miliardy Kč, inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání 1,7 miliardy Kč. • Nepoměr mezi odvody zaměstnanců a živnostníků považuje Kalousek za dlouhodobě neudržitelný a neobhajitelný. • „S napětím očekáváme, jak zpřísnění (výdajových) paušálů ovlivní tento poměr, nicméně stále to pokládám za velký problém," poznamenal.

  3. Rozdíly v daňových odvodech jsou nepřiměřené • Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: 81,7 miliardy Kč • Počet zaměstnanců: 3,5 milionu • Průměrná odvedená daň: 23 342 Kč / osobu • Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání: 1,7 miliardy Kč • Počet živnostníků: cca 950 tisíc • Průměrná odvedená daň: 1 789 Kč / osobu

  4. Obdobný problém je i u sociálního a zdravotního pojištění • OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2011 platil 16.966 Kč a zaměstnanec 37.341 Kč při stejném rozsahu poskytované zdravotní péče. • OSVČ na sociální pojištění v roce 2011 platil 25.905 Kč a zaměstnanec 85.474 Kč

  5. Kategoricky popírám, že jsem hovořil o živnostnících jako parazitech. Měl jsem na mysli výhradně nepoměr daňových příjmů mezi jednotlivými kategoriemi osob • Zvýhodnění živnostníků vůči zaměstnancům je v ČR nadstandardní: Živnostník s příjmem s ročním příjmem 360 tis. Kč • Česká republika odvod 45.000 Kč 12,6% příjmu • Německo odvod 160.000 Kč 44%příjmu • Maďarsko odvod 193.000 Kč 54%příjmu Oficiální údaje MF ČR

  6. Daňová politika vlády je katastrofální • Vládní příjmy byly v roce 2011 oproti plánu nižší o 42,6 mld. Kč • Splnění schodku státního rozpočtu je pak dosaženo pouze za cenu seškrtání výdajů • Výsledkem je obětování hospodářského růstu, přiškrcení ekonomiky a její celkový propad

  7. Návrhy sociální demokracie k živnostníkům • Konkrétní plán představí ČSSD do letních prázdnin • ČSSD respektuje potřebu výhodnějších podmínek pro živnostníky než pro zaměstnance vzhledem k rizikům podnikání a nižší sociální ochraně • Představa ČSSD pro živnostníky bude i nadále vysoce konkurenční ve srovnání s okolními zeměmi