1 / 87

SZEMELVÉNYEK A MAFITT HÚSZ ÉVÉBŐL 1989-2009

SZEMELVÉNYEK A MAFITT HÚSZ ÉVÉBŐL 1989-2009. Az első MAFITT-szalon az Akadémia budavári dísztermében. 1992. 1992 – az első Szalon. 1992. M A F I T T. Gary Ryan, jobbra Vas István, Balra Gazda istván. Kún György, Dr. Fráter István, Horváth Zoltán. 1992 – a főhadiszállás.

zeroun
Download Presentation

SZEMELVÉNYEK A MAFITT HÚSZ ÉVÉBŐL 1989-2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SZEMELVÉNYEK A MAFITT HÚSZ ÉVÉBŐL 1989-2009

 2. Az első MAFITT-szalon az Akadémia budavári dísztermében 1992

 3. 1992 – az első Szalon

 4. 1992

 5. M A F I T T

 6. Gary Ryan, jobbra Vas István, Balra Gazda istván

 7. Kún György, Dr. Fráter István, Horváth Zoltán

 8. 1992 – a főhadiszállás

 9. A Magyar Posta vezérkara a filatelisták gyűrűjében

 10. Láng István professzor úr megnyitója (balra dr. Somogyi, Tamás jobbra Surányi László és dr. Molnár László

 11. Ki fogják találni: a képen a hallgatóság

 12. Az érem (a terem) másik oldala 1992

 13. A szó Gary Ryané

 14. A mosolygó hölgykoszorú: Jakab Magdi, Csegezi Marika, Fráter Istvánné (Zsuzsa)

 15. Az érvelés lehengerlő (tessék nézni a tekinteteket) - Zalavári István és Bölcskei Márti hallgatják Gary Ryan argumentációját

 16. Fritz Puschmann és dr. Palotás Zoltán 1992

 17. Számos vendég tisztelte meg az ünnepi közgyűlést 1992-ben

 18. Az egyik magyar csoport a bécsi Ryan-aukció megtekintésén

 19. A másik anyagkukucskáló kompánia Bécsben, a Ryan anyag bemutatóján

 20. Az angol vendégek: ElaineíArundel, Dick Frost, MervynBenford

 21. Surányi László alelnök egy közgyűlésen

 22. Közgyűlési pillanatkép

 23. Gazda István hozzászólása

 24. Fresacher-székfoglaló a minisztérium előadótermében

 25. FIGYELŐ SZEMEK…

 26. Emil Capellaro (Passau) székfoglalója a Bélyegmúzeumban Aki segít: Dr. Nagy Ferenc Labanchonból

 27. A hallgatóság soraiban Dr. Makkai Lászlóné, Éva

 28. A bécsi anyagmegtekintés 1994-ben

 29. Osztrák-magyar szimpózium – ezúttal a sógoroknál, Seggauban

 30. A résztvevők láthatóan vidám társasága

 31. MAFITT-VIZIT AZ ÁLLAMI NYOMDÁBAN (HALOM UTCA)

 32. VAN MIT NÉZNI ÉS TANULNI…

 33. KALLÓS PÉTER JOHN OFF (DÁNIA) ARCOK - 1996

 34. ARCOK - 1996 CZIRÓK DÉNES JOZEF MÁJ (SZLOVÁKIA)

 35. GAZDA ISTVÁN DR. NAGY FERENC (BÉCS) ARCOK 1996

 36. NAGY FERENC SENIOR Dr. KAMODY MIKLÓS

 37. GARY RYAN BOROSS KÁLMÁN (SVÉDORSZÁG)

 38. ARCOK - 1996 Dr. SOMOGYI TAMÁS SURÁNYI LÁSZLÓ

 39. A PROMINENS HALLGATÓSÁG

 40. KŐHALMI CSABA (USA) SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁSA A POSTAMÚZEUMBAN „1956 FILATÉLIÁJA” CÍMMEL

 41. KÖZGYŰLÉSI PILLANATKÉPEK…

 42. KÖZGYŰLÉSI PILLANATKÉPEK…

 43. TITKÁRI BESZÁMOLÓ

 44. SIPOS JÓZSEFNÉ BÉR ANDOR

 45. MÁR NINCSENEK VELÜNK: RÁTAI GÁBOR, ORBÁN FERENC, Dr. PALOTÁS ZOLTÁN

 46. A 90 ÉVES NAGY FERENC KÖSZÖNTÉSE EGY STÍLSZERŰ TORTÁVAL A BÉLYEGMÚZEUMBAN (BALJÁN Dr. NAGYÍFERENC, JOBBJÁN SIPOS JÓZSEFNÉ) A REPÜLŐ POSTA BÉLYEGEK FELÜLNYOMATA VALÓDI (MARCIPÁN)

 47. BÉR ANDOR ÉS TÁRSA, HÉDIKE A 95. SZÜLETÉSNAPi ÜNNEPSÉGEN

 48. Az Európai Filatéliai Akadémia meglepetése: ajándék a MAFITT 2004-es világtalálkozójára

 49. ÍME!!!

 50. Bondor László, Surányi Béla közgyűlés előtt

More Related