Download
att skapa insikt i tillg nglighetsproblematiken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att skapa insikt i tillgänglighetsproblematiken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att skapa insikt i tillgänglighetsproblematiken

Att skapa insikt i tillgänglighetsproblematiken

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Att skapa insikt i tillgänglighetsproblematiken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Att skapa insikt i tillgänglighetsproblematiken Ilias BennaniImprove Your Life www.iyl.se Improve Your Life - www.iyl.se

  2. Föredragets innehåll • Problem • Traditionellt påverkansarbete • Att synas där andra syns • Hacktivism Improve Your Life - www.iyl.se

  3. Problem • Okunskap • Bristande intresse / motivation • Fördommar Improve Your Life - www.iyl.se

  4. Traditionellt påverkansarbete • Föredrag • Insändare / Artiklar • Kampanjer • Samarbeta med andra • Genomför användbarhetstester • Se till att synas Improve Your Life - www.iyl.se

  5. Att synas där andra syns • IT-tidskrifter • Radio / TV-reklam • Nätverk för intressegrupper • Festivaler • IT-mässor Improve Your Life - www.iyl.se

  6. Hactivism • Spektakulära aktiviteter • Nätverk för tillgänglighet – på nätet • Hänga ut otrevliga sajtägare • Hacka hemsidor Improve Your Life - www.iyl.se

  7. Våga synas- det lönar sig! Improve Your Life - www.iyl.se

  8. Improve Yor Lifewww.iyl.seinfo@iyl.se0733-22 75 22 Improve Your Life - www.iyl.se