Blå Bandet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blå Bandet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blå Bandet

play fullscreen
1 / 44
Blå Bandet
221 Views
Download Presentation
dior
Download Presentation

Blå Bandet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Blå Bandet • Sveriges Blåbandsungdom (SBU) bildar tillsammans med moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Blåbandet • Blå Bandets uppgifter: • Skapa alkoholfria miljöer och driva opinion för en drogfri livsstil och ökad folkhälsa • Informera om alkoholens och andra drogers skadeverkningar • Stödja de alkohol- och narkotikaskadade och deras familjer samt skapa förståelse för deras situation • Påverka beslutsfattare och upprätthålla lagstiftning och driva en politik som steg för steg minskar den totala konsumtionen av alkohol • Erbjuda social gemenskap och arbete för fred och förståelse mellan olika nationaliteter

 2. Vi är till för dig som • Vill ha meningsfull tillvaro utan alkohol och andra droger • Vill träffa människor från hela landet och knyta internationella kontakter • Vill idrotta med eller utan prestationskrav • Vill kunna roa dig och minnas allt dagen efter • Åka på roliga fester, läger och hajker • Finns i vår målgrupp:13-25 år

 3. Vi anordnar • Ett årligt UNG-läger i januari/februari • Ett årligt riksmöte under midsommarhelgen • Lokala och regionala kurser, läger och träffar • Lokal barn- och ungdomsverksamhet • Skolinformation

 4. UNG-läger • Varje år under en helg i januari/februari anordnar ett distrikt eller förbundet UNG-lägret • 40-80 ungdomar från hela Sverige brukar komma för att dansa, sporta, umgås och lära sig nya saker Kom med du också!!!

 5. Riksmöte • Varje midsommarhelg (torsdag-söndag) anordnar ett distrikt eller förbundet riksmötet. • Innehåll: • Traditionellt midsommarfirande • Mycket god mat • Verkstäder • Blue star show • Folklekar • Discon • RM-tävlingar • Årsmöte • Aktiviteter för alla åldrar

 6. Vi erbjuder våra medlemmar • Ett rikare liv utan droger • Meningsfulla och kul aktiviteter • Billigare kurser och läger • Billigare hyra vid våra läger- och kursgårdar t ex i Sälen • Medlemstidningen Blå Bandet • Billigare försäkringar i SalusAnsvar

 7. Helnykterhet • Kristen livsstil • Fysisk aktivitet Vårt motto

 8. Helnykterhet • Vi dricker inte drycker innehållande mer än 2,25 volymprocent alkohol • Vi får inte tillverka, ge bort eller bjuda någon på alkoholdryck

 9. Kristen livsstil • Blå Bandet är på kristen grund • Vi solidariserar oss med de drogberoende och deras familjer • Vi vill vara hänsynsfulla och behandla andra som vi själva vill bli behandlade • Våra aktiviteter ger chans till bön och eftertanke

 10. Fysisk aktivitet • Några sportar och håller kroppen i trim genom t.ex. simning, volleyboll innebandy och bordtennis

 11. Verksamhetsområden • Idrott • Dans • Friluftsliv • ANT • Livsåskådning • Film • Hobby

 12. Historik - SBU • Hoppets här – barn- och ungdomsverksamhet. Start redan 1902. Gav ut tidningen Blåklint. Hoppets här bytte namn till Blå Ringen på 1960-talet. • SBU grundades 1907 • Första ordföranden var prästen Richard Eriksson från Leksand • 400 medlemmar år 1908 • 1915 startade barnkolonier i Blekinge • Första riksmötet hölls i Gagnef 1926 • Blåbandsscouting

 13. Historik – Blå Bandet • Bildades i USA 1876 i Pittsburgh av Francis Murphy • Han var krögare, sålde olaglig alkohol, fängslades och blev frälst • Det blå bandet är hämtat från bibeln (4 Mos 15:38). Israeliterna uppmanas här att sätta blå tofsar på kläderna för att tänka på Tio Guds Bud • Spreds via England till Sverige 1883 av syskonen Dickson och Oskar Eklund • Samtidigt startades tidningen Blå Bandet av Eklund. 2/1 1884 bildades den första Blåbandsföreningen i Göteborg • Sveriges Blåbandsförbund bildades 1886

 14. Medlemslöftet • Man kan vara juniormedlem fram till 18 års ålder. Då behöver man inte avlägga medlemslöftet. Man är med i verksamheten och betalar en medlemsavgift till avdelningen eller riks • Man bör ha fyllt 10 år när man blir löftesmedlem och då betalar man en medlemsavgift till förbundet • Som löftesmedlem avläggs medlemslöftet: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”

 15. Vi består av • 2625 medlemmar i åldern 0-40 år • Ett förbund • Ett 10-tal distrikt • Ett 40-tal avdelningar

 16. Förbundets förtroendevalda • Förbundsstyrelsen med 7 ledamöter • 2 råd för aktiviteter och idrott • En internationell kontaktperson • 2 råd för studier och alkoholpolitik tillsammans med moderförbundet • Revisor/siffergranskare och suppleanter

 17. Förbundets anställda • Kansli i Örebro • Anställd verksamhetsledare 75% Niclas Lidström. Övergripande ansvar för kansli, personal, verksamhet och ekonomi. Ansvar för skolan, media, nyhetsbrevet, SBU:s innehåll i tidningen Blå Bandet och distrikten Örebro, Västmanland, Dalarna,Västerbotten och Norrbotten. • Anställd verksamhetskonsulent 50% Martin Sundberg. Ansvar för församlingen, mässan och festivalen, hemsidan samt distrikten Blekinge, Småland, Östergötland, Västra Sverige och Skaraborg. • Anställd verksamhetskonsulent 50% Christel Bertling Szytek. Ansvar för roundabout och distrikten Södermanland, Stockholm och Uppsala.

 18. Förbundsstyrelsen • Består av 7 ledamöter • Väljs vid varje årsmöte under riksmötet • Har det övergripande ansvaret över SBU-förbundets verksamhet och ekonomi • Har möte ungefär en gång per månad • E-post: fs@sbu.nu

 19. Aktivitetsrådet • Består av 5 personer • Aktivitetsrådet skall arbeta med att utveckla verksamheten inom Blå Bandet. • Uppgifter: • Bistå med barn- och ungdomsmaterial till ledarutbildningar och hemsidan JagLeder.nu!. • Vid behov hjälpa till med planering och genomförande av ledarutbildningarna.

 20. Aktivitetsrådet • Stötta barn- och ungdomsgrupper med verksamhetstips. • Ansvara för julbrevmärkestävlingen. • Svara på frågor rörande barn- och ungdoms-verksamheten i Blå Bandet. • Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och handlingsplan. • E-post: aktivitetsradet@sbu.nu

 21. Idrottsrådet • Består av 3 personer • Har det övergripande ansvaret för idrottsverksamheten inom Blåbandsrörelsen • Uppgifter: • I enlighet med bestämda regler ansvara för planering genomförande och förnyelse av riksmästerskapstävlingar och andra idrottstävlingar inom SBU • Svara på frågor rörande idrott i Blåbandsrörelsen • Genomföra motionskampanjen. • Att arbeta i enlighet med SBU:s vision och handlingsplan • E-post: idrottsradet@sbu.nu

 22. Idrottstävlingar • Under riksmötet hålls riksmästerskap i terränglöpning och friidrott • Riksmästerskap hålls ibland i innebandy, volleyboll och bordtennis • I Motionskampanjen kan alla delta som motionerar. Man samlar poäng. 1p=30 min. aktivitet. Utlottningar görs. Alla blåbandsföreningar tävlar mot varandra

 23. Internationell kontaktperson • Den internationella kontaktperson ska hålla kontakt med det internationella nätverket och kontaktperson för SBU:s fadderbarn och SBF:s internationella kontakter

 24. Europeiskt nätverk • SBU är med i ett europeiskt nätverk som tidigare hette EBY • Läs mer på websiten: www.eby.net.tc

 25. Fadderbarnen • Sveriges Blåbandsungdom har fadderbarn i Uganda i Afrika. Alla är nu ungdomar. Vi stöder ekonomiskt deras skolgång

 26. Vision och uppdrag • Vision • Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde • Uppdrag • Sveriges Blåbandsungdoms uppdrag är att uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet

 27. Målsättningar 2014 Tal inom parentes är för 2008. • År 2014 har SBU • 5000 medlemmar (2625) • bildat 5 nya avdelningar (1) • 50 barngrupper 0-12 år (27) • 50 ungdomsgrupper 13-25 år (21) • 200 utbildade och aktiva ledare (177)

 28. Målsättningar 2014 Tal inom parentes är för 2008 • År 2014 är • 80% av medlemmarna under 26 år (76) • 80% av årsmötesombuden i målgruppen 13-25 år (46) • SBU åstadkommer årligen • 100 mediaframträdanden (65) • 20 mäss- eller festivalbesök (18) • 100 skolbesök (130) • 12 utskick av nyhetsbrevet (7) • Minst ett läger i varje distrikt

 29. Arenor • Där vi påverkar och syns • Skolan • Församlingen • Media • Politiken • Mässan och festivalen

 30. Strategiplan • Väcka opinion • SBU vill väcka och skapa opinion i drogfrågan. Vi vill att våra medlemmar via media, hemsidor, nyhetsbrev och på mässor och festivaler sprider vårt budskap om helnykterhet på kristen grund. • Vi kommunicerar genom pressmeddelanden, bloggar, krönikor, referat, reportage, insändare och debattartiklar. SBU är en självklar remissinstans till myndigheter och organisationer i ungdoms- och drogfrågor.

 31. Strategiplan • Skapa drogfria miljöer • SBU vill skapa drogfria miljöer där barn och ungdomar finns. Det kan ske • kontinuerligt som i SBU:s barn- och ungdomsgrupper eller mer som en punktinsats under större offentliga arrangemang. Självklart ses SBU:s läger och kurser som viktiga drogfria miljöer. SBU vill ordna drogfria aktiviteter med skolor, församlingar och andra samverkanspartners • Samverkan • SBU vill samverka med andra organisationer och nätverk. Exempel på • samverkanspartners är skolor, församlingar och andra nykterhetsorganisationer

 32. JagLeder.nu! Projekt för nya och nuvarande ledare • Ledarmaterial • En tips- och idébank på Internet. Website: www.jagleder.nu • Utbildningar

 33. roundabout • Verksamhet för unga tjejer 12-20 år • Kommer från Blå kors i Schweiz • Det centrala är den lokala tjejgruppen som dansar hiphop och streetdance, fikar, pratar och har mysigt ihop • Nationellt anordnas utbildningar för ledare i t.ex. danskoreografi, ledarskap, psykologi och hälsa. • E-post: Roundabout@sbu.nu

 34. roundabout Övergripande mål • Att stärka självkänslan • Att förbättra kroppskänslan • Att öka det fysiska välbefinnandet • Att främja och behålla hälsan • Att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning

 35. roundabout

 36. Distrikten • Blekinge, Småland, Skaraborg, Västra Sverige, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Västerbotten • Har egna styrelser (eller tillsammans med moderdistriktet), distriktstidningar m.m • Redovisar sina medlemmar genom en årlig distriktsrapport till riks. Kan sätta upp visionsmål

 37. Avdelningarna • Består av egna styrelser • Här sker det viktiga barn- och ungdomsarbetet i form av olika grupper som sysslar med pyssel, innebandy, simning, filmvisning och folkrace m.m • Söker verksamhetsstöd från riksorganisationen för sin lokala verksamhet • Redovisar sina medlemmar varje år till förbundet i en medlems- och avdelningsrapport

 38. Loggan

 39. Fjäll- och kursgårdar • Blå Bandets anläggningar: • Blåbandsrörelsens fjällgård i Sälen 0280-210 18 • Billingegården nära Skövde 0504-102 21 • Hellidens folkhögskola i Tidaholm 0502-178 00 • Princess Hall i Stockholm 08-667 62 52 • Håknäs sommargård på Vätö 0175-602 41 • Ungdomsgården Vreten nära Nora 019-23 20 86 • Blå gården Hemavan 090-600 21

 40. Websiten www.sbu.nu • Här kan man hitta aktuella artiklar om sådant som händer inom SBU-förbundet • Innehåll: • Information om oss • Organisation • Verksamhet • Bilder • Aktivitetsalmanacka • Länkar till andra nykterhetsorganisationer m.m

 41. Distriktens websiter • Några distrikt har egna websiter: • Skaraborg: www.skaraborg.sbu.nu • Stockholm: www.slbu.nu • Västerbotten: www.vasterbotten.sbu.nu • Västra Sverige: www.vastrasverige.sbu.nu • Uppsala: www.uppsala.sbu.nu • Dalarna: www.dalarna.sbu.nu • Södermanland: www.sodermanland.sbu.nu

 42. Kontaktuppgifter Website: www.sbu.nu Kansliet: Besöksadress: Gustav Adolfs allé 10 Postadress: Box 1233 701 12 Örebro Telefon: 019-13 05 75 Fax: 019-12 11 36 E-post: kansliet@sbu.nu E-post förbundsstyrelsen: fs@sbu.nu Förbundsordförande: Fredrik Olofsson Adress: Näckrosvägen 9, Umeå Telefon: 090-64010, 070-640 30 63

 43. Kontaktuppgifter Verksamhetsledare Niclas Lidström 070-3715999 Niclas.lidstrom@sbu.nu Verksamhetskonsulent Martin Sundberg 073-0304705 Martin.sundberg@sbu.nu Verksamhetskonsulent Christel Bertling-Szytek 0704176942 christel@sbu.nu