PROJEKT SYSTEMOWY
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

PROJEKT SYSTEMOWY „ AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA SKUTECZNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego K apitał Ludzki GOPS Górowo Iławeckie, październik 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - quin-ortega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

PROJEKT SYSTEMOWY„AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA SKUTECZNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu OperacyjnegoKapitał LudzkiGOPS Górowo Iławeckie, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej
CEL GŁÓWNYWZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • CELE SZCZEGÓŁOWE

 • WZROST KOMPETENCJI I ZDOLNOŚCI DO EFEKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 • ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI WYCHOWAWCZYCH RODZIN, KTÓRE BORYKAJĄ SIĘ Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI

 • WZROST SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • GRUPA DOCELOWA

 • Uczestnikami projektu są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej należące w szczególności do jednej z podgrup:

 • osoby bezrobotne,

 • osoby nieaktywne zawodowo,

 • osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.

 • Dodatkowo w ramach PAL

 • otoczenie osób wykluczonych społecznie ( w zakresie wsparcia towarzyszącego)

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

PROJEKT SYSTEMOWY REALIZOWANY JEST POPRZEZ ZASTOSOWANIE 2 NARZĘDZI

KONTRAKT SOCJALNY

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

W RAMACH NARZĘDZI

KONTRAKTU SOCJALNEGO UCZESTNICY PROJEKTU ZOSTALI SKIEROWANI DO UCZESTNICTWA W

KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

W NARZĘDZI

KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE WARSZTATY

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

WARSZTAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NARZĘDZI

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • Podczas zajęć poruszane są następujące tematy: NARZĘDZI

 • Mój potencjał – zainteresowania, umiejętności oraz poczucie własnej wartości

 • Człowiek i społeczeństwo

 • Zatrudnienie i wykształcenie

 • Poznajemy zawody: opis zawodów, cechy charakterystyczne, wymagania kwalifikacyjne

 • Zawody – lokalny rynek pracy

 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

 • Techniki i metody poszukiwania pracy

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

KIM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI? NARZĘDZI

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

WARSZTAT Z ZAKRESU NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • Podczas zajęć poruszane są następujące tematy: PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • Autoprezentacja wg Younga

 • Trening kontroli złości i kompetencji społecznych

 • Asertywność, zachowania negatywne

 • Konstruktywna komunikacja interpersonalna

 • Osobowość wg Eysencka

 • Temperament

 • Stres – formy radzenia sobie ze stresem

 • Przemoc domowa, uzależnienia, zachowania zależne

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

TRUDNE ROZMOWY PSYCHOSPOŁECZNYCH

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

WARSZTAT PSYCHOSPOŁECZNYCH

Z ZAKRESU PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • Celem warsztatu było m.in.: PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • Zapoznanie uczestników z podstawami racjonalnego żywienia

 • Organizacja gospodarstwa domowego – przekonanie uczestników o celowości planowania prac związanych z gospodarstwem domowym,

 • Omówienie jak właściwie gospodarować środkami finansowymi

 • Zapoznanie uczestników z czynnościami związanymi z organizowaniem przyjęć okolicznościowych

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

Prace wykonane przez uczestników warsztatu gospodarstwo domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

WARSZTAT domowe

WIZAŻ - KOSMETYCZKA

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

Warsztaty obejmowały tematykę: domowe

Pielęgnacja skóry – charakterystyka różnych rodzajów skóry, zalecenia pielęgnacyjne i zakazy zgodne z rodzajem skóry; charakterystyka cery

Podstawowe informacje o makijażu – zadania makijażu, właściwy dobór kolorów

Pielęgnacja kończyn górnych i dolnych – budowa paznokcia, manicure, pedicure

Makijaż i stylizacja – różne techniki wykonania makijażu

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

TAK SIĘ ZACZĘŁO … domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

Teraz jesteśmy piękne :) domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

WARSZTAT domowe

„OBSŁUGA KOMPUTERA I POSŁUGIWANIE SIĘ INTERNETEM”

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • Podczas warsztatu uczestniczy zdobyli wiedzę z zakresu: domowe

 • Zapoznanie się z budową komputera, z klawiaturą, myszką

 • Wprowadzenie do systemu Windows Vista

 • Okna dialogowe, zapisywanie danych na twardy dysk, płytę

 • Korzystanie z drukarki, skanera

 • Korzystanie z edytora tekstu MS Word 2007, sporządzanie pism, tworzenie tabel

 • Wprowadzenie do korzystania z Internetu

 • Zakładanie konta pocztowego, odbieranie i wysyłanie poczty

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

I CO DALEJ? domowe

GDZIE JEST TA LITERKA „K”?

JAKI TEN PAN WYKLADOWCA JEST MĄDRY…

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

WARSZTAT domowe

„RĘKODZIEŁO”

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • Celem warsztatu jest: domowe

 • rozwijanie umiejętności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji i uwagi

 • pobudzanie zainteresowań plastycznych, wyzwalanie pozytywnych motywacji do twórczego działania

 • rozbudzanie dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wyobrażeniowych

 • dostarczanie podstawowych wiadomości i pojęć z zakresu sztuk plastycznych

 • umiejętność wykorzystywania do własnej twórczej pracy materiałów ogólnodostępnych

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

TAK POWSTAWAŁY TE MAŁE DZIEŁA SZTUKI. domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

Podczas zajęć została zorganizowana wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego w Olsztynku.

DOKĄD ZMIERZAMY?

O TO NASZ CEL- OLSZTYNEK

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009 Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego w Olsztynku


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

Uczestnicy są współautorami dekoracji wykonanej z okazji uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A Stablack w Kamińsku. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło 12 września 2009.

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Tematyka zajęć:

 • Podniesienie własnej wartości, nauka pozytywnego myślenia o sobie, mocne i słabe strony

 • Przyczyny i znaczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

 • Nie żyjemy na bezludnej wyspie – nauczmy się szukać pomocy, kto i w czym może nam pomóc

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

TERAPIA PSYCHOSPOŁECZNA uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Zajęcia uczyły:

 • technik aktywnego słuchania elementów asertywności

 • znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji

 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

 • poznawania wewnętrznych uwarunkowań wpływających na efektywność porozumiewania się z własnymi dziećmi

 • elementy mediacji i negocjacji w sytuacjach konfliktów rodzinnych

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Tematyka zajęć obejmowała:

 • Radzenie sobie z emocjami w kontekście rodziny

 • Kształtowanie umiejętności pozytywnej współpracy z dzieckiem

 • Zapoznanie uczestników z metodami rozwiązywania konfliktów na linii rodzic – dziecko

 • Problem uzależnień wśród młodzieży

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

OBÓZ HARCERSKI DLA DZIECI – WSPARCIE TOWARZYSZĄCE uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

 • Celem obozu było: uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Nauczenie uczestników obozu ciekawych, alternatywnych wobec patologicznych zachowań, sposobów spędzania czasu wolnego,

 • Nauka samodzielnego działania w małych grupach, kreowanie liderów takich grup

 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych ale także odwagi w wyrażaniu własnych opinii

 • Integracja z innymi uczestnikami i kadrą obozu poprzez wspólne wykonywanie zadań, gry, zawody, zabawy

 • Budowanie atmosfery życzliwości, bezpieczeństwa zrozumienia w kontaktach z innymi uczestnikami

 • Kreowanie umiejętności twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZED WYJAZDEM NA OBÓZ HARCERSKI uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

TAK BYŁO…. uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

NASZE REZULTATY uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

5 BENEFICJENTÓW ZAKOŃCZYŁO UDZIAŁ W PROJEKCIE – PODEJMUJĄC ZATRUDNIENIE, W TYM JEDNA OSOBA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

1 UCZESTNIK PROJEKTU ZOSTAŁ ZMOTYWOWANY DO PODJĘCIA TERAPII ODWYKOWEJ I NADAL JĄ KONTYNUUJE

1 UCZESTNIK PROJEKTU W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZOSTAŁ WYBRANY RADNYM NASZEJ GMINY

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

NASZE REZULTATY uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • KILKU UCZESTNIKÓW OBOZU KONTYNUUJE SWOJA PRZYGODĘ Z HARCERSTWEM POPRZEZ CZYNNY UDZIAŁ W ZBIÓRKACH HARCERSKICH W 39 DRUŻYNIE HARCERSKIEJ „MALINKI” I UDZIAŁ W RAJDACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ HUFCA W BARTOSZYCACH.

 • UCZESTNIKÓW OTRZYMAŁO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYM SZKOLENIU „RĘKODZIEŁO”

 • UCZESTNICZEK OTRZYMAŁO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SEMINARIUM ORAZ WARSZATU ‘KOSMETYCZKA-WIZAŻYSTKA’

 • 18 UCZESTNIKÓW OTRZYMAŁO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU ‘OBSŁUGI KOMPUTERA I POSŁUGIWANIA SIĘ INTERNETEM’

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

W PRZYSZŁOŚCI… uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • I. SPOTKANIE Z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY

 • II. WARSZTAT WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

 • III. WARSZTAT „WSPIERAM SWOJE DZIECKO I RODZINĘ”

 • IV. WARSZTAT „JAK ZAKŁADAĆ FIRMĘ/ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ- PODSTAWY”

 • WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ KAMIONKA KOŁO NIDZICY .

 • VI. KOLEJNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

W PRZYSZŁOŚCI… uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W BARTOSZYCACH BENEFICJENCI OSTATECZNI PO ZAKOŃCZONYM UDZIAŁE W PROJEKCIE SYSTEMOWYM MOGĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KORZYSTAĆ Z FORM AKTYWIZACJI EDUKACYNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ PUP.

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

LUCYNA MARECKA

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009