Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava „Identifikace průmyslových zdrojů“. Partyzánské náměstí 7 702 00 Ostrava tel.:596200111 fax:596118661 www. zuova.cz. Ve spolupráci a za podpory. Cíl projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

Projekty EU na Zdravotním ústavu Ostrava

„Identifikace průmyslových zdrojů“

Partyzánské náměstí 7

702 00 Ostrava

tel.:596200111

fax:596118661

www.zuova.cz

Ve spolupráci a za podpory


Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření metodického postupu pro určení konkrétního podílu adresných zdrojů znečišťování ovzduší prachem. Při tvorbě metodiky budou použity výstupy již řešených projektů (IMS MSK, Air Silesia).

Výsledkem projektu bude doplnění Informačního systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji o stanovení konkrétního podílů jednotlivých adresných zdrojů v MSK za účelem komplexního hodnocení kvality ovzduší a posouzení plánovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje.

Fingerprint - otisk prstu - v přeneseném významu se používá pro charakteristické a jedinečné vlastnosti, tvary, charakteristiky „zdroje“


Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

ZDROJ

REZZO I-IV

EMISE

Analytický modul

FINGER PRINT

IMISE

lokalita I

(stanice- IMS MSK, ZU, ČHMÚ)

IMISE

lokalita II

(stanice- IMS MSK ZU, ČHMÚ)

IMISE

lokalita III

(stanice- IMS MSK ZU, ČHMÚ)

…….

MAPOVÝ MODUL

% zastoupení zdrojů v imisích na území Moravskoslezského kraje

A. Analytický modul pro vytvoření fingerprintu zdrojů

B. Mapový digitální modul podílu zdrojů znečišťování ovzduší v MSK


Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

Vzorkování emisních zdrojů

Analyzováno bude 2300 provozoven obsahujících skupiny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., 350 obcí nebo městských částí se zdroji pro individuální vytápění domácností a liniové zdroje (automobilová doprava) na všech komunikacích Moravskoslezského kraje.

Odběry vzorků ve volném ovzduší

Provádění frakčního vzorkování polétavého prachu s následnou chemickou analýzou jednotlivých frakcí včetně stanovení morfologie

Zajištění odběru vzorků imisí (PM10 a menších) na monitorovacích místech v rámci projektu „Informační systém průmyslového znečištění v MSK“.


Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

 • Zrnitost

 • Morfologie

 • Fázové složení částic

 • Sledování množství a charakteru uhlíku v emisích (TOC/TC/IC a nedopal)

 • Magnetické vlastnosti

 • Chemická analýza

  • koncentrace PAU (12 t. + coronen)

  • koncentrace PCDD/F podle EPA

  • koncentrace kovů (As,Cd,Pb, Fe, Ni, Cr, Mn, Hg)

 • Izotopová analýza

  • chróm, kadmium, olovo, stroncium, síra, dusík (Zn-Cr-Cd/ Pb,S,N)


Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

Kvantifikovat a roztřídit emise zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na analytický modul a přiřadit atribut „finger print“ ke každému identifikovatelnému zdroji v Registru Zdrojů Znečišťování Ovzduší (REZZO).

Provést výpočet zpětných trajektorií proudění vzduchových mas pro každou lokalitu imisního měření.

Aplikací referenční metodiky pro modelování rozptylu znečišťujících látek v atmosféře (např. Symos´97) stanovit podíly sledovaných skupin zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci v síti referenčních bodů pokrývající území Moravskoslezského kraje. Krok sítě referenčních bodů bude činit max. 500m.

Navrhnout tři scénáře (pesimistický, optimistický a realistický) očekávaného rozvoje regionu a plánovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Realistický scénář bude obsahovat environmentálně účinná a přitom ekonomicky přijatelná opatření ke zlepšení kvality ovzduší v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.


Partyz nsk n m st 7 702 00 ostrava tel 596200111 fax 596118661 zuova cz

www. ovzduší v návaznosti na analytický modul a přiřadit atribut „finger print“ ke každému identifikovatelnému zdroji v Registru Zdrojů Znečišťování Ovzduší (REZZO).zuova.cz

www.air-silesia.eu

www.ims-msk.cz

jiri.bilek@zuova.cz