Vattenr det delo indals lven
Download
1 / 13

Vattenrådet Delo Indalsälven - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Vattenrådet Delo Indalsälven. VR Delo Indalsälven Östersund 17 mars 2009 Erik Grönlund, Jenny Pirard Vattendirektivssekretariatet Länsstyrelsen Jämtlands län. Dagordning. Beslut om vattenrådet Sammansättning av vattenrådet Vad gör vattenrådet Arbetsformer för Delo IndÄ:s VR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vattenrådet Delo Indalsälven ' - quasar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vattenr det delo indals lven

Vattenrådet Delo Indalsälven

VR Delo Indalsälven

Östersund 17 mars 2009

Erik Grönlund, Jenny Pirard

Vattendirektivssekretariatet

Länsstyrelsen Jämtlands län


Dagordning
Dagordning

 • Beslut om vattenrådet

 • Sammansättning av vattenrådet

 • Vad gör vattenrådet

 • Arbetsformer för Delo IndÄ:s VR

 • Frågor ni vill lyfta - förtydliga

 • Lst presentation kring remissen

 • Grundläggande om vattenförvaltningen – för ”nykomlingar”


Historia
Historia

 • 3 alternativ till vattenråd/referensgrupp

  • IVVF blir vattenråd

   • Komplettering krävs nog (jfr Ljusnan-VoxnanVVVF)

    • Idéella

    • Allmänna?

  • Samverkande länsstyrelse utser vattenråd

  • Övergångslösning i väntan på vattenrådsbeslut under 2007.

   • Tvådelad referensgrupp med lst som kommunikationsbrygga

    • IVVF – ”dag”

    • Idéella – ”kväll”

 • IVVF valde att vara fristående

 • Länsstyrelsen drivit nybildande under 2008

 • Nytt Vattenråd formellt bildat 25 februari vid telefonmöte.Vad r vattenr det enligt vattenmyndigheten
Vad är vattenrådet? (enligt Vattenmyndigheten)

 • En samling aktörer som gemensamt försöker skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom ett område

 • Bidrar genom att på ett tidigt stadium delta i förberedelser och diskussioner om hur vattenresurser skall hanteras

 • Speglar intressena i avrinningsområdet


Nationellt/

Distrikt

Sektorsöver-gripande referensgrupp

Samråd

Vattenmyndighet/Lst

Sektors

referensgrupp

Avrinnings-

område

Berednings-

Sekretariat/Lst

Vattenråd

Lokalt

Arbets-grupper

Dialog

Möten

Information

Vattenmyndigheternas förslag till hur

samverkan kan organiseras, feb 2006


Ur vattenr dsmaterial fr n bottenviken
Ur Vattenrådsmaterial från Bottenviken

 • ”Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av intressenter som vill delta aktivt i arbetet med vattenförvaltningen inom ett geografiskt område, ett så kallat vattenrådsområde (VRO).”

 • ”Vattenrådet har ingen formell beslutsrätt men kan genom sitt samarbete i vattenrådet och i dialog med länsstyrelserna och vattenmyndigheten få betydande inflytande på arbetet i vattenförvaltningen, t ex vid prioriteringar av åtgärder och utformningen av den förvaltningsplan som det beslutas om första gången år 2009.”


Vattenr d enligt nvv s handbok 2008 6 om tg rdsprogram
Vattenråd enligt NVV:s handbok 2008: 6 om Åtgärdsprogram

 • ”Mycket kan vinnas på att alla aktörer är med i diskussionerna på ett så tidigt stadium som möjligt, gärna redan när förslaget utarbetas. Samverkan mellan olika parter är en förutsättning för att den nya vatten förvaltningen ska fungera.”


 • ”När ett förslag till åtgärdsprogram ska tas fram bör berörda myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och intresseorganisationer bjudas in att delta i arbetet i ett tidigt skede av processen. Här kan vattenråden som skapats för att tillvarata samhällets intressen inom det aktuella distriktet spela en viktig roll.”


 • ”Organisatoriskt kan arbetet läggas upp i t.ex. styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp. Erfarenheter kan hämtas från de kommuner eller regioner som redan arbetat målrelaterat eller med andra former av styrdokument, planer och program för åtgärder. Ett aktivt deltagande i arbetet från berörda myndigheter och organisationer skapar möjligheter för tidigt utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer. Gemensamt arbete är en grogrund för ömsesidig kunskapsuppbyggnad som kan leda till acceptans för åtgärdsbehov och åtgärder.”


 • ”Förutsättningarna för att åtgärderna verkligen genomförs ökar om de som har rådighet över eller berörs av dem deltar i arbetet.”

 • ”Att få till ett aktivt deltagande i arbetet från olika intressenter fyller därmed flera syften och kan också ses som en tidig del i den formaliserade processen för samråd.”


Dagordning1
Dagordning genomförs ökar om de som har rådighet över eller berörs av dem deltar i arbetet.”

 • Beslut om vattenrådet

 • Sammansättning av vattenrådet

 • Vad gör vattenrådet

 • Arbetsformer för Delo IndÄ:s VR

 • Frågor ni vill lyfta - förtydliga

 • Lst presentation kring remissen

 • Grundläggande om vattenförvaltningen – för ”nykomlingar”


ad