vsebinsko podro je kurikul
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vsebinsko področje kurikul

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Vsebinsko področje kurikul - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Vsebinsko področje kurikul. Tematska konferenca “Kurikul” 2. 7. 2009. Vsebinsko področje: izvedbeni kurikul kot proces in dokument Cilji: Pridobiti moderatorje in jih usposobiti za delo s kolektivi Predstaviti ravnateljem vsebinsko področje. Dvosmerno (vzporedno) delo:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vsebinsko področje kurikul' - stash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vsebinsko podro je kurikul

Vsebinsko področje kurikul

Tematska konferenca “Kurikul”

2. 7. 2009

slide2
Vsebinsko področje:

izvedbeni kurikul kot proces in dokument

Cilji:

 • Pridobiti moderatorje in jih usposobiti za delo s kolektivi
 • Predstaviti ravnateljem vsebinsko področje
slide3
Dvosmerno (vzporedno) delo:
 • Usposabljanje moderatorjev in koordinatorjev
 • Delo v kolektivih (implementacija)
slide4
Številčna podoba dogajanja:

- 7 regij

 • 70 šol
 • okoli 250 srečanj
 • 4000 učiteljev in učiteljic
slide5
Formiranje delovne skupine:

Koordinatorji usposabljanj 7

Moderatorji 28

Interna usmerjevalna skupina kurikul 7

Usposabljanje moderatorjev in koordinatorjev usposabljanj (176 ur)

Usposabljanje učiteljev

Usposabljanje vodij PUZ (12 delavnic s temo IK)

Usposabljanje vodstvenih delavcev (OK)

slide6
Usposabljanje koordinatorjev (20 ur):

12. – 14. 6. 2008

Minimalni standardi znanja (V. Milekšič)

Kompetence v poklicnem izobraževanju (B. Slivar)

10 udeležencev

3. 7. 2008

Prvo srečanje moderatorjev

slide7
Usposabljanje moderatorjev in koordinatorjev (24 ur)
  • 26. – 28. 8. 2008
   • Komuniciranje, obvladovanje skupin, vodenje, timsko delo (atAdria, Ljubljana)
   • 35 udeležencev
slide8
Usposabljanje moderatorjev in koordinatorjev (16 ur):
   • Šolska zakonodaja (11. 9. 2008, Elido Bandelj)
   • Kriteriji izvedbenega kurikula (18. 9. 2008, B. Slivar, S. Grašič)
   • Priprava na prvo delovno srečanje po šolah (2.10. 2008, atAdria)
slide9
Usposabljanje moderatorjev in koordinatorjev (22 ur)

- 13. – 15. 11. 2008

   • Predstavitev dokumenta “Kriteriji kakovostnega kurikula” (S. Grašič)
   • Delo po skupinah (simulacija procesa nastajanja izvedbenega kurikula) – mentorstvo USK
   • Analiza vprašalnika “stanje na šolah” (delovna verzija)
slide10
Usposabljanje moderatorjev in koordinatorjev (22 ur):
   • Integracija ključnih kompetenc (21.11. 2008, B. Slivar)
   • Interpretacija rezultatov analize stanja po šolah (27.11. 2008, atAdria)
   • Minimalni standardi znanja, ocenjevanje znanja (4.12. 2008 in 11.12. 2008, dr. V. Milekšič)
   • Izvedbeni kurikul (priprava intervjuja za analizo) (12.12. 2008, B.Slivar, S.Grašič)
slide11
Usposabljanje/primer dobre prakse:
 • Strokovni ogled in predstavitev metodologije zaznavanja potreb okolja, SZF Avstrija (20.11.2008)
 • Udeleženci: člani USK,

koordinatorji usposabljanj

slide12
Usposabljanje moderatorjev (januar – maj 2009)
 • 8. – 9. januar 2009
 • Trajanje 16 ur
 • Tema: projektno delo
 • Izvajalci: interna usmerjevalna skupina kurikul, SGŠ Izola, TŠC NG)
 • 23. januar 2009
 • Trajanje: 5 ur
 • Tema: proces oblikovanja izvedbenega kurikula
 • Izvajalci: interna usmerjevalna skupina kurikul
 • 17. april 2009
 • Trajanje: 5 ur
 • Tema: proces oblikovanja izvedbenega kurikula
 • Izvajalci: interna usmerjevalna skupina kurikul
slide13
7. – 8. maj 2009
 • Trajanje 16 ur
 • Tema: odprti kurikul, šolska zakonodaja
 • Izvajalci: CPI, MŠŠ)
 • 14. maj 2009
 • Trajanje: 8 ur
 • Tema: kreditni sistem
 • Izvajalci: CPI
 • 4. in 18. junij 2009
 • Trajanje: 16
 • Tema: retorika 1 in 2
 • Izvajalci: IZZA, d.o.o.
slide14
Primeri dobre prakse

maj 2009

(koordinatorji)

Danska:

Aarhus Business School

Aarhus Technical College

Technical College Hansenberg (Kolding)

slide15
Usposabljanja za moderatorje in koordinatorje - skupaj 176 ur (22 delovnih dni)
 • Vključenih 35 udeležencev
 • Predavatelji: MŠŠ, CPI, ZRSŠ, atAdria, SZF, interna usmerjevalna skupina kurikul
slide16
Srečanja s predstavniki šol:
  • nacionalno 11. 9. 2008 na MŠŠ,
   • 82 udeležencev
  • regijska srečanja, oktober 2008
  • delovno srečanje z vodstvenimi delavci,
   • 27. 11. 2008:
   • Odprti kurikul (S. Pevec, T. Gams)
   • Analiza ankete (atAdria)
slide17
Delovna srečanja po šolah:

oktober – november 2008

  • obiskanih 72 šol
  • 2072 udeležencev
  • predstavljen projekt MUNUS 2, zlasti VP kurikul
  • izvedena anketa “stanje na šolah”
slide18
Delovna srečanja po šolah:

Januar – maj 2009

številčno stanje podobno (nov ciklus dela z istimi kolektivi)

tema: proces nastajanja izvedbenega kurikula in elementi IK

cilj: konkretni IK za posamezni program

slide19
Junij 2009

posamezna sklepna srečanja z vodji PUZ po posameznih šolah

slide20
Regijski timi za VP kurikul (za vsako regijo koordinator in štirje moderatorji):

- redna srečanja za skupno načrtovanje

dela s kolektivi

Nacionalni tim za VP kurikul (7 kooridnatorjev in 28 moderatorjev:

- redna mesečna srečanja za usklajevanje

med regijami