Mechanika s Inventorem
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Mechanika s Inventorem 3. Obecný postup MKP analýzy. Petr SCHILLING , autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ , obsahová korekce Tomáš MATOVIČ , publikace. Obsah přednášky:. Schéma obecného postupu MKP studie 3 Volba výpočtové studie 4 Příprava modelu (preprocessing) 5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Mechanika s Inventorem

3. Obecný postup MKP analýzy

Petr SCHILLING,

autor přednášky

Ing. Kateřina VLČKOVÁ,

obsahová korekce

Tomáš MATOVIČ,

publikace


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Obsah přednášky:

Schéma obecného postupu MKP studie3

Volba výpočtové studie4

Příprava modelu (preprocessing)5

Řešení (solution) 6

Interpretace a kontrola výsledků (postprocessing) 7

Výstupy a závěrečná diskuse15Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Volba výpočtové studie:

 • volba typu analýzy – dle zadání

 • analýzy: statické, teplotní, modální, dynamické, lineární atd.

 • volba CAD geometrie: součást či sestava

 • případné využití symetrie – pokud vlastnost geometrie obsahuje

  Autodesk Inventor 11 Professional

 • pevnostní analýza – lineární analýza

 • modální analýza – vlastní frekvence


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Příprava modelu (preprocessing)

 • importování geometrického modelu – podpora přenosových formátů

 • přiřazení materiálových vlastností – materiálové modely

 • vygenerování sítě konečných prvků – matematická interpretace 3D geometrie (CAD dat)

 • definice okrajových podmínek – zatížení a vazby

  Autodesk Inventor 11 Professional

 • podpora nativních souborových formátů

 • knihovna materiálů i definice vlastních materiálů

 • elementem kvadratický tetrahedron či hexahedron

 • okrajové podmínky


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Řešení (solution)

 • nejpohodlnější část analýzy

 • soustavy algebraických rovnic (řádově tisíce) na místo diferenciálních

 • neznámé těchto rovnic představují parametry řešeného fyzikálního problému

 • elastický model – posuvy (deformace), teplotní pole – teplota

 • profesionální FEM aplikace – volba řešiče – dnes nejčastěji iterační

 • součástí řěšičů – algoritmy kontroly vlastních výpočtů

  Autodesk Inventor 11 Professional

 • řešič ANSYS


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

 • zásadní část MKP analýzy – požadovaný výstup

 • matematické řešení – velké množství dat

 • bez grafické interpretace obtížně hodnotitelné

  Zaměření na oblasti:

 • problematické (slabá stěna, poddimenzování atd.)

 • s přebytkem materiálu (malá nebo nulová napětí)

 • výkonové charakteristiky modelu (vibrace)


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

 • velké FEM aplikace – postprocessory

 • často končí vyhodnocením únavy a životnosti

 • výsledky zobrazeny na 3D geometrii

 • barevné isoplochy zvolené veličiny

  Autodesk Inventor 11 Professional

 • ekvivalentní napětí

 • maximální hlavní napětí

 • minimální hlavní napětí

 • deformace

 • koeficient bezpečnosti


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Ekvivalentní napětí

 • trojrozměrný stav napjatosti

 • trojrozměrná napětí vznikají v mnoha směrech – shrnuta pod pojem ekvivalentní napětí

 • metody výpočtu hodnot napětí:

 • Teorie von Mises (MHM) – maximální redukované napětí

 • Teorie Tresca – maximální smykové napětí

 • Mohr – Coulombova podmínka redukovaného napětí

 • Maximální tahové napětí


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Maximální hlavní napětí

Nekonečně malý objem materiálu v libovolném bodě uvnitř i na povrchu pevného tělesa lze otáčet tak že zůstanou zachována pouze normálová napětí. Všechna smyková napětí mají v této poloze nulovou hodnotu.

 • normálová napětí za těchto podmínek = hlavní napětí

 • hodnota napětí kolmého (normálového) k rovině nulového smykového napětí

 • maximální napětí v tahu vzniklé v návrhu (výpočtové studii) za daných podmínek zatížení


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Minimální hlavní napětí

Nekonečně malý objem materiálu v libovolném bodě uvnitř i na povrchu pevného tělesa lze otáčet tak že zůstanou zachována pouze normálová napětí. Všechna smyková napětí mají v této poloze nulovou hodnotu.

 • normálová napětí za těchto podmínek = hlavní napětí

 • hodnota napětí kolmého (normálového) k rovině nulového smykového napětí

 • maximální napětí v tlaku vzniklé v návrhu (výpočtové studii) za daných podmínek zatížení


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Maximální a minimální hlavní napětí


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Deformace

 • míra přetvoření objektu způsobená zatížením

 • výsledky interpretovány barevnými isoplochami zobrazujícími velikost deformace vůči původnímu (nedeformovanému) tvaru modelu

 • zobrazen deformovaný tvar modelu po řešení

 • určení míst deformací

 • určení zatížení odpovídající předepsané deformaci


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Koeficient bezpečnosti

 • poměr mezi maximálním dovoleným napětím a ekvivalentním napětím

 • upozorňuje na oblasti možných problémů

 • zobrazení oblastí, které zřejmě nevydrží výpočtovou studií předepsané zatížení

 • opět interpretují barevné isoplochy

 • většina konstruktérů volí (2 ÷ 4) – důvodem možnost většího zatížení


Mechanika s inventorem 3 obecn postup mkp anal zy

Výstupy přednášky a závěrečná diskuse

 • vysvětlení postupu obecné MKP studie

 • upřesnění možností aplikace Autodesk Inventor 11 Professional

 • popis správné interpretace výstupů výpočtových studií

Závěrečná diskuse, dotazy