za tita rtava prometnih nezgoda prema kretskom sporazumu te iv i v direktivi eu o osiguranju od ao n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema Kretskom sporazumu te IV. i V. Direktivi EU o osiguranju od AO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema Kretskom sporazumu te IV. i V. Direktivi EU o osiguranju od AO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema Kretskom sporazumu te IV. i V. Direktivi EU o osiguranju od AO - PowerPoint PPT Presentation

psyche
264 Views
Download Presentation

Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema Kretskom sporazumu te IV. i V. Direktivi EU o osiguranju od AO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema Kretskom sporazumu te IV. i V. Direktivi EU o osiguranju od AO Ante Lui Hrvatski ured za osiguranje Dani hrvatskog osiguranja 2006. Opatija, 6. i 7. studeni 2006.

 2. Zaštita žrtava prometnih nezgoda • u Sustavu ZK (prema KS) • prometna nezgoda u Hrvatskoj , štetnik inozemno vozilo • prema IV. Direktivi EU • prometna nezgoda u inozemstvu, štetnik inozemno vozilo, oštećen građanin Hrvatske • prema V. Direktivi EU • i u Hrvatskoj i u inozemstvu

 3. Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema KS • prvi počeci početkom 30-tih godina prošlog stoljeća • pojednostavljen postupak na graničnim prijelazima • jednak pravni položaj oštećene osobe • pravo zemlje prometne nezgode (lex loci delicti)

 4. Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema KS • Londonski sporazum te Kretski sporazum od 01. 07. 2003. • primjena prava prema mjestu prometne nezgode (lex loci) (čl. 3.4.) • Haška konvencija iz 1971. • nerazumijevanje principa (lex loci principa) • projekt Rom II

 5. Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema KS • brzo i učinkovito postupanje nacionalnog ureda zemlje prometne nezgode (čl. 3.1. i 3.2.) • ispitati okolnost prometne nezgode • obavijestiti osiguratelja • proslijediti korespondentu • oduzeti korespondentu

 6. Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema KS • jamstvo nacionalnog ureda zemlje prometne nezgode oštećenoj osobi • do iznosa minimalne svote pokrića u zemlji prometne nezgode • iznad minimalne svote pokrića uz konzultaciju i bez konzultacije (čl. 3.5.)

 7. Zaštita žrtava prometnih nezgoda prema KS • jamstvo nacionalnog ureda oštećenoj osobi • za falsificirane, neovlašteno izdate ili protupravno izmijenjenje zelene karte(čl. 9.) – podsustav II • za falsificirane, neregularne pločice ili kad ih uopće nema (osim čl. 7.3.)

 8. Zaštita žrtava u slučaju neskrivljene prometne nezgode u inozemstvu • Sporazum između ureda o zaštiti posjetitelja • pružanje oštećenoj osobi tehničke pomoći • pronalaženje odgovornog osiguratelja • pribava policijskog zapisnika • pribava nalaza vještaka, procjene štete i sl.

 9. Zaštita žrtava u slučaju neskrivljene prometne nezgode u inozemstvu • IV. Direktiva EU od 16. 05. 2000.(tzv. “politička direktiva”) • Središnje točke • uvođenje actio directa • imenovanje ovlaštenog predstavnika • uvođenje rokova za obradu šteta • osnivanje Informacijskog centra • osnivanje Ureda za naknadu

 10. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Stacioniranost vozila (podsustav III) • 3.1. • trajne pločice • privremene pločice • Izuzeće od obveze osiguranja od AO • 3.3. • radni i poljoprivredni strojevi • jamči ured zemlje prometne nezgode

 11. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Povećanje svota pokrića • 3.4. • 1 mil. € za tjelesne ozljede za svaku žrtvu prometne nezgode ili • 5 mil € za tjelesne ozljede po štetnom događaju • 1 mil € za štete na stvarima po štetnom događaju • Rok za uvođenje V. Direktive u nacionalno zakonodavstvo – 7 godina, a glede minimalnih svota pokrića 50% za 2 godine

 12. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Naknada štete od neosiguranog vozila • 3.5. • zabrana samopridržaja • Naknada štete suputnicima u neosiguranom vozilu • 3.6. • ne priznaje se

 13. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Naknada štete na stvarima nastale od nepoznatog vozila • 3.7. • u slučaju teške tjelesne ozljede koja je zahtijevala bolničko liječenje • samopridržaj do 500 €

 14. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Vozač alkoholiziran – naknada štete suputnicima • 3.8. • zabrana isključenja osigurateljnog pokrića

 15. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Osiguranje uvezenih vozila • 3.10. • u razdoblju od 30 dana od dana uvoza jamči • nacionalni ured prometne nezgode • nacionalni ured zemlje uvoza

 16. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Informacija o broju skrivljenih nezgoda • 3.11. • osiguratelj mora informaciju o pravu na bonus dati svom osiguraniku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva

 17. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Actio directa • 3.12. • postoji u svim europskim zemljama od prije • novouvedena u Velikoj Britaniji i Irskoj

 18. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Postupak i rokovi za rješavanje odštetnih zahtjeva • 3.13. • rokovi za rješavanje odštetnih zahtjeva propisani IV. Direktivom važe za sve prometne nezgode

 19. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Nadležnost IC-a • 3.14. • obveza davanja informacija oštećenim osobama ne samo u slučajevima inozemnih prometnih nezgoda nego i domaćih

 20. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Sudska nadležnost u mjestu prebivališta oštećenog • 3.15. • uz opće pravilo o sudskoj nadležnosti prema mjestu prometne nezgode uvodi se i nadležnost prema prebivalištu oštećene osobe

 21. Zaštita žrtava prometnih nezgoda po V. Direktivi EU (Revizijska direktiva) • Osnivanje Središnjeg ureda • 3.16. • oštećenim osobama, njihovim zastupnicima i osigurateljima treba omogućiti brzi pristup i uvid u podatke o prometnoj nezgodi (policijske zapisnike)