kulturna politika eu komunikacijska strategija eu prema srbiji kako se u srbiji izve tava o eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturna politika EU Komunikacijska strategija EU prema Srbiji: kako se u Srbiji izveštava o EU? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturna politika EU Komunikacijska strategija EU prema Srbiji: kako se u Srbiji izveštava o EU?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Kulturna politika EU Komunikacijska strategija EU prema Srbiji: kako se u Srbiji izveštava o EU? - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Kulturna politika EU Komunikacijska strategija EU prema Srbiji: kako se u Srbiji izveštava o EU?. Aleksandra Krsti ć, M.A. Fakultet političkih nauka Decembar 201 3 . Komunikacione aktivnosti EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kulturna politika EU Komunikacijska strategija EU prema Srbiji: kako se u Srbiji izveštava o EU?' - gaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulturna politika eu komunikacijska strategija eu prema srbiji kako se u srbiji izve tava o eu

Kulturnapolitika EUKomunikacijska strategija EU prema Srbiji: kako se u Srbiji izveštava o EU?

Aleksandra Krstić, M.A.

Fakultet političkih nauka

Decembar 2013.

komunikacione aktivnosti eu
Komunikacione aktivnosti EU
 • Demokratski deficit – posledica nejedinstvene komunikacione politike, nedovoljnog učešća gradjana u procesu donošenja odluka
 • Primeri: problem sa ratifikacijom Ugovora iz Mastrihta, veliko proširenje 2004, neuspela ratifikacija Ustava, kriza u evrozoni, slaba izlaznost na izbore za EP
 • Neophodnost koherentne komunikacione strategije EU
slide3

Interakcija pojedinaca sa institucijama – omogućava identifikaciju sa političkom zajednicom i eventualnu podršku

 • Komunikaciona akcija, politika: omogućava podršku za primenu zakona i razvoj demokratske političke kulture
 • Istraživanja potvrdila: komunikacija EK “pati od fragmentacije političkog autoriteta, tehnokratskog ustrojstva” (Meyer, 1999)
ote avaju e okolnosti
Otežavajuće okolnosti
 • Evropski Savet: rotirajuće predsedavanje, komunikacija u nadležnosti predsedavajućeg EU; ipak, novi Lisabonski ugovor stvorio funkciju predsednika E.Saveta (Van Rompoj) i novu instituciju EU External Action Service (na čelu sa K.Ešton) – nova dimenzija EU diplomatije
 • E.Parlament: utisak da je nevažan medijima, nezanimljiv, odustvo interakcije sa gradjanima
najbolja strategija komunikacije
Najbolja strategija komunikacije
 • Ona koja šalje proevropske poruke, koja je konzistentna; dugoročni cilj da se EU promoviše kao brend, gradi pozitivan imidž, promoviše evropske vrednosti
 • Ipak, samo poruke pohvale ne rešavaju demokratski deficit
dokumenti eu komunikacijske strategije
Dokumenti EU komunikacijske strategije
 • Početak: nakon negativnog referenduma u Danskoj o Ugovoru iz Mastrihta: napori da se EU približi gradjanima, pokrene javna debata o pitanjima učešća javnosti u donošenju odluka
 • Generalni direktorat za štampu i komunikaciju nastao od odeljka za komunikacije DG-10 – u nadležnosti predsednika EK
slide7

Komunikacija o informacionoj strategiji za evro, 1998: mehanizmi i razlozi za uvodjenje evra

 • Komunikacijska strategija za proširenje, za period 2000-2006: otvaranje granica EU, zasićenje ili ne, najava aktuelnih pitanja
 • Informaciona i komunikaciona strategija za EU, 2002: podstiče stvaranje sveobuhvatne evropske politike i komuniciranja
slide8

Deklaracija o budućnosti Evrope , 2001 – poziva na široku javnu raspravu o budućnosti EU

 • Akcioni plan za poboljšanje komuniciranja Evrope, Evropska Komisija 2005: modernizacija službe za komuniciranje, načela: informisanje i slušanje gradjana; lokalno delovanje – prilagodjavanje poruka nacionalnom i lokalnom nivou
slide9

Plan D za demokratiju, dijalog i debatu, 2005, bivša komesarka Margot Volstrom: članice da se angažuju zajedno sa gradjanima u debati o budućnosti EU; debata ima fokus na: ekonomskom i socijalnom razvoju EU; proizvodnji privrednog rasta i novih radnih mesta; granicama Evrope i njenoj ulozi u svetu

slide10

Bela knjiga o evropskoj politici komunikacije, 2006: cilj da se podstaknu sve zainteresovane strane da iskažu mišljenje o nacrtu Bele knjige i učestvuju u oblikovanju Evrope

 • Komuniciranje Evrope u partnerstvu, 2007: Evropska komisija pokretač, ishod: zajednička deklaracija sve tri institucije 2008 (daje veću ulogu grupi za informisanje – važno jer potvrdjuje zajedničko opredeljenje institucija da preuzmu odgovornost za informisanje i komuniciranje sa gradjanima)
slide11

Komuniciranje Evrope putem audiovizuelnih medija, 2008: prepoznaje se potencijal masovnih medija u promovisanju evropskih vrednosti

 • Medjutim: informacije o EU putem audiovizuelnih medija zauzimaju samo 10% vremena u evropskim medijima
 • Stvaranje informacionog deficita!
izbori za ep
Izboriza EP
 • 2004

“Eurogap” između starih i novih članica: 55,6% glasalo u starim, 31,19% u novim

U Poljskoj anketa te godine: 49% ispitanika nije znalo kada su sledeći izbori za EP

 • 2009

54% glasalo u starim, 22,93% u novim državama EU

slide16

Najvažnije teme u promotivnim aktivnostima za izbore EP:

 • Zapošljavanje
 • EU u svetu
 • Novac
 • Kvalitet života
 • Ekonomija
slide17

Posteri

 • OOH kampanja
 • Video materijali
 • Društvene mreže
 • Infografika
slide18

Novi Parlament, novi predsednik EP

 • Outcome: izbor nove Komisije i novog predsednika EK (Jun-Novembar 2014)
komuniciranje eu i srbija
Komuniciranje EU i Srbija
 • Važan instrument dobijanja podrške za dalji proces EU integracija
 • Samo dobro informisan gradjanin može da donese odluku
 • Proteklih godina: nizak kvalitet i sporadičnost u javnim raspravama o EU integracijama Srbije
 • Brošure, leci, web sajtovi, radionice, kvizovi - nedovoljno
slide20

Posledice nedovoljne komunikacije: prekid pregovora Vlade Srbije i EU – 44% gradjana nije znalo da su pregovori prekinuti

 • Nova Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji, 2011 (stara iz 2004)
 • Stvaranje mitova i prenošenje putem medija: u EU zabranjena je proizvodnja kajmaka i čvaraka; deca u EU su prepuštena uticaju ulice; penzioneri u EU umiru usamljeni itd.
slide21

Nivo podrške evrointegracijama opada kako proces pristupanja odmiče

 • Gradjane zanimaju konkretne koristi i kada se o tome izveštava u medijima, npr: ukidanje viza dovelo do porasti podrške gradjana za EU, ali samo u periodu od mesec dana
 • Istraživanja javnog mnjenja: trend opadanja podrške gradjana Srbije – 51% podržava nastavak integracija, 32% pozitivno reaguje na proces, 43% ne bi imalo korist od članstva
slide22

Tri najveća straha gradjana Srbije: članstvo će doneti mnogo problema poljoprivrednicima; ulazak u EU će mnogo koštati zemlju; gubitak identiteta i sopstvene kulture

 • Ostali strahovi: gubitak socijalnih beneficija, smanjena upotreba srpskog jezika, gubitak uticaja malih zemalja članica i kraj domaće valute
slide23

79% uopšte nisu informisani o fondovima EU

 • O najvećim donatorima Srbije od 2000.: 41% kaže da je to Rusija, 39% Japan, 32% EU – stvarnost je drugačija – EU ukupno dala skoro 79% ukupne razvojne pomoći Srbiji od demokratskih promena do 2010 (najveći pojedinačni donator je Nemačka)
istra ivanje bbc world service trust
Istraživanje BBC World Service Trust
 • Analiza sadržaja 38 medija (štampa, TV, radio, internet): izveštavanje u Srbiji previše zvanično, fokusira se na proces i procedure, neatraktivno, nerazumljivo, protokolarno, nedovoljno u ličnoj perspektivi gradjana Srbije
 • Mediji izveštavaju o EU kroz političke i ekonomske priče, isključivo protokolarno; manje od 3% priča fokusirano na pitanja poljoprivrede – stvaranje mitova i predrasuda
slide25

Daje se samo jedna strana – i to pozitivna; medijski sadržaji krajnje pozitivni prema EU:

46% TV, 49% štampe, 58% radijskog sadržaja izveštava pozitivno o EU, nema kritičkog osvrta, sve ostalo je neutralno

 • Zaključak BBC-jevog istraživanja: izveštavanju o EU u Srbiji nedostaje balans, predstavlja se jedna perspektiva, i to politička
evropske teme iz perspektive novinara lokalniih medija u srbiji krsti milojevi 2013
Evropske teme iz perspektive novinara lokalniih medija u Srbiji (Krstić, Milojević, 2013)
 • u Srbiji postoji oko 130 regionalnih i lokalnih televizija, preko 300 regionalnih i lokalnih radio stanica, 323 izdavača štampanih medija i 107 internet medija.
 • Za razliku od prethodnih istraživanja u Srbiji, koja su bazirana na analizi sadržaja, ovde se predstavljaju rezultati ankete sa novinarima iz lokalnih medija. (Uzorak nije formiran statistički prema ukupnom broju lokalnih medija u Srbiji, već se nastojalo da se istraživanjem obuhvati što više teritorijalnih jedinica u zemlji. Tako je uključen 41 medij iz dvadeset pet gradova i opština. Obuhvaćeni su svi tipovi medija. Anketa je obavljena sa 60 novinara.)
evropske teme iz perspektive novinara lokalniih medija u srbiji krsti milojevi 20131
Evropske teme iz perspektive novinara lokalniih medija u Srbiji (Krstić, Milojević, 2013)
 • 82% izveštava o EU integracijama Srbije u svojim lokalnim medijima. Najveći broj novinara povremeno izveštava o evropskim temama, iako ima i onih koji se nikada u karijeri nisu bavili tom tematikom
izvori informacija o eu u srbiji
Izvori informacija o EU u Srbiji
 • Sajt Kancelarije za evropske integracije www.seio.rs
 • www.EurActiv.rs - prati pripreme za pristupanje Srbije, aktuelne informacije; ipak – uzan krug čitalaca
 • EU info centri širom Srbije – ipak, nedovoljno korišćeni, nedovoljno posećeni
literatura za ispit
Literaturazaispit
 • Ruk, Ričard (2011): Evropskimediji u digitalnomdobu, Clio, Beograd (poglavlja 1. i 4.)
 • Crnobrnja, Stanko (2010): Estetikatelevizijeinovihmedija (poglavlje 6. „Multimedija“, 250-289.strane), Clio, Beograd
 • Prajs, Stjuart (2011): Izučavanjemedija(poglavlje 6. „Popularneforme: televizija, radio itehnologija“, 464-593.strane), Clio, Beograd
 • PREZENTACIJE SA PREDAVANJA A.KRSTIĆ
slide33

HVALA!

aleksandra.krstic@fpn.bg.ac.rs