zeltiler ve konsantrasyon hesab 1 saat l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesabı (1 saat) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesabı (1 saat)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesabı (1 saat) - PowerPoint PPT Presentation


  • 421 Views
  • Uploaded on

Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesabı (1 saat). Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2008. SU. Su, bir inorganik maddedir. Su, H 2 O molekül yapısında dır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesabı (1 saat)' - preston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zeltiler ve konsantrasyon hesab 1 saat

Çözeltiler Ve Konsantrasyon Hesabı(1 saat)

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

ADÜTF Biyokimya AD

2008

slide2
SU

Su, bir inorganik maddedir.

slide4

Su molekülünün oksijen tarafı elektronlardan zengindir ve lokal bir negatif () yüklü bölge oluşturur; hidrojen tarafı da elektronlardan fakirdir ve lokal bir pozitif (+) yüklü bölge oluşturur.

slide6

Su molekülleri, hem katı halde hem de sıvı halde iken, birbirlerine hidrojen köprüsü bağlarla bağlanma yeteneğindedirler.

slide7

Su moleküllerinin buzda %100’ü, oda sıcaklığındaki suda %70’i, 100oC’deki suda %50’si hidrojen bağlarıyla art arda birbirlerine bağlanmışlardır.

slide11

Su içindeki katyonlar su molekülünün negatif yük merkezini çekerler; anyonlar da su molekülünün pozitif yük merkezini çekerler.

slide14

Nonpolar biyomoleküller su içerisinde zayıf çözünürler ki suda çözünmeyen ve suyla etkileşimden kaçınan maddeler hidrofobik-su sevmez- olarak tanımlanırlar.

slide17

Polar ve nonpolar bölgeleri aynı zamanda bulunduran yapılara amfipatik yapılar denir.

slide19

Su ortamında bulunan bir çözünen partikül, kendi varlığı ile çevresini saran su moleküllerini etkiler. Bu etkiler, su molekülünün partiküle yakınlığına-uzaklığına göre farklıdır.

slide20

ÇÖZELTİLER

Çözücü (solvent) denen dağıtıcı bir faz ile bir veya birçok dağıtılmış fazdan (çözünen, solüt) kurulan sıvı bir örnek durum çözelti (solüsyon) olarak tanımlanır.

slide21

Partiküllerin yapısına göre çözeltiler:

1) Monodispers çözeltide parçacıkların boyutu aynıdır. Polidispers çözeltide parçacıkların boyutu farklıdır ve analitik tekniklerle ayrılabilirler.

2) Moleküler çözeltiler (gerçek çözeltiler) çözünenlerin mol kütlesi 10000’in altında iyon ve moleküllerden kurulmuş çözeltilerdir. Makromoleküler çözeltiler çözünenleri büyük moleküllü olanlardır.

3) Misel çözeltiler çözünenleri hacimli parçacıklardan veya moleküllerin yığışmasından (agregasyon) kurulur.

slide22

Makromoleküler çözeltiler ve misel çözeltilere kolloidal çözeltiler veya sol denir.

slide23

Ortam sıcaklığında suyla çalkalamakla bazı yapılar bir çözelti oluşturmazlar; çabuk çöken, dayanıksız, heterojen ve süspansiyon denen bir durumu yaparlar.

slide24

Peltemsi bir şekil alan ve katı maddelerin bir çok özelliklerine sahip olan kolloidal sisteme jel denir

slide25

Çözünen madde konsantrasyonuna göre çözeltiler:

1) Dilüe çözeltiler (seyreltik çözeltiler)

2) Konsantre çözeltiler (derişik çözeltiler)

3) Doymuş çözeltiler (satüre çözeltiler)

slide26

Dilüe çözeltiler (seyreltik çözeltiler),çözünmüş madde miktarının az olduğu çözeltilerdir (konsantrasyonu düşük çözeltiler)

slide27

Konsantre çözeltiler (derişik çözeltiler),çözünmüş madde miktarının fazlaolduğu çözeltilerdir (konsantrasyonu yüksek çözeltiler)

slide28

Doymuş çözeltiler (satüre çözeltiler), çözünmüş madde miktarının maksimumolduğu çözeltilerdir

zelti konsantrasyonlar
Çözelti konsantrasyonları

Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir volümü içinde çözünmüş olan madde (substrat) miktarıdır.

slide32

-Yüzde (% )

-Molarite (M)

-Molalite (m)

-Normalite (N)

çözelti konsantrasyonlarını anlatmak için kullanılan ifadelerdir.

slide34

Çözeltinin konsantrasyonu %8w/w deyince, 8 g çözünenin 100 g çözeltide bulunduğu anlaşılır.

slide35

Çözeltinin konsantrasyonu %70v/v deyince, 70 mL çözünenin 100 mL çözeltide bulunduğu anlaşılır.

Hem çözücünün hem çözünenin sıvı olduğu çözelti konsantrasyonunu ifade etmek için kullanılır.

slide36

%15’lik 500 mL etanol çözeltisi hazırlamak için:

0,15x500=75 mL etanol 500 mL’lik balon jojede total volüm 500 mL olacak şekilde distile su ile karıştırılır.

H2SO4 gibi asitlerin çözünmeleri sırasında açığa çıkan fazla miktarda ısı balonun aşırı ısınma ile çatlamasına neden olabilir. Bu durumda soğutmak amacıyla balonun dışı, akan çeşme suyu altında tutulmalı, fakat bu sırada balonun içine çeşme suyu kaçmamasına dikkat etmelidir.

Ayrıca asit üzerine su eklenmemelidir.

Asit sulandırmalarında daima su üzerine asit eklemelidir.

slide37

%w/v, genellikle g/dL (g/100mL)’ye karşılık gelir.

Çözeltinin konsantrasyonu %8w/v deyince, 8 g çözünenin 100 mL çözeltide bulunduğu anlaşılır.

%8= 8g/100mL= 8g/dL=80g/L

=8000mg/100mL=8000mg/dL=80000mg/L

slide38

%20’lik 250 mL üre çözeltisi hazırlamak için:

-0,20x250=50 g üre 250 mL’lik balon jojeye konur.

-önce bu miktar üre çözünecek kadar distile su eklenerek bilekten seri hareketlerle çalkalanarak çözünme sağlanır.

-sonra total hacim distile su ile 250 mL’ye tamamlanır.

KOH ve NaOH gibi bazların çözünmeleri sırasında açığa çıkan fazla miktarda ısı balonun aşırı ısınma ile çatlamasına neden olabilir. Bu durumda soğutmak amacıyla balonun dışı, akan çeşme suyu altında tutulmalı; fakat bu sırada balonun içine çeşme suyu kaçmamasına dikkat etmelidir.

molarite m
Molarite (M)

Molarite, 1 L çözeltideki mol sayısıdır.

Molaritenin ölçüm birimi mol/litre ve sembolü M’dir.

1 M çözelti deyince çözeltinin 1 litresinde 1 mol çözünen bulunduğu anlaşılır.

1 M=1 mol/L=1000 mM=1000000 M

1 mM=1 mmol/L= 0,001 M

1M=1 µmol/L= 0,001 mM

slide40

1 mol glukoz=180 g glukoz. 180 g glukoz=1 mol glukoz

1 mol NaCl=58,5 g NaCl 58,5 g NaCl=1 mol NaCl

1mol CaCl2=111 g CaCl2 111 g CaCl2=1 mol CaCl2

slide41

1 L 0,1 M’lık CuSO4 (molekül ağırlığı 160) çözeltisi için 1x0,1x250=25 gram CuSO4·5H2O gerekir.

25 g CuSO4·5H2O= 16 g CuSO4= 0,1 mol CuSO4

slide42

Dansitesi 1,19 olan % 38’lik konsantre HCl’den (HCl’nin molekül ağırlığı 36,46) 500 mL 2M’lık HCl çözeltisinin, hazırlamak için:

gerekir

molalite m
Molalite (m)

Ağırlık/ağırlık ölçümüdür.

1 molal çözelti deyince 1000 g (1 kg) çözücüde 1 mol çözünen çözündüğü anlaşılır.

1 molal=1000 mmolal

1 mmolal=0,001 molal

slide44

Molalite, sıcaklık değişimine bağımlı değildir.

Konsantrasyon birimi olarak molariteye oranla daha duyarlıdır. Buna rağmen klinik laboratuvarlarda kullanımı yaygın değildir.

Klinik laboratuvarlarda kullanılan çözeltiler sulu çözeltiler olduklarından molalite ile molarite arasında pek büyük fark yoktur.

normalite n
Normalite (N)

Normalite, 1 L çözeltideki ekivalan ağırlık sayısıdır.

Normalitenin ölçüm birimi Eq/litre ve sembolü N’dir.

1 N çözelti deyince çözeltinin 1 litresinde 1 Eq (1000 mEq) çözünen bulunduğu anlaşılır.

1 N=1 Eq/L=1000 mEq/L=1000000 Eq/L

1 mN=0,001 N=1000 N=1 mEq/L

slide47

3,2=3xmmol

mmol= 3,2/3= 1,0666…..

1,0666….. mM

slide48

500 mL 2,5 N’lik NaOH (molekül ağırlığı 40) çözeltisi hazırlamak için

gerekir

slide49

Dansitesi 1,19 olan %38’lik konsantre HCl’den (HCl’nin molekül ağırlığı 36,46) 250 mL 0,1N’lik HCl çözeltisini hazırlamak için

gerekir

zeltilerin seyreltilmesi
Çözeltilerin seyreltilmesi

Konsantre bir çözeltiden dilüe bir çözelti hazırlanmasına seyreltme (dilusyon) denir.

slide52

Biyokimyada yapılan seyreltmeler, toplam çözeltinin bütün özelliklerini içerecek şekilde hazırlanır. 1:100’luk seyreltme yapılırken konsantre çözeltiden 1 birim alınarak toplam hacim olan 100 birime tamamlanır.

slide53

25 µL serum ile 25 µL tuz çözeltisi karıştırılırsa, serum 25:50= 1/2 oranında seyreltilmiş olur.

slide54

Sabit konsantrasyondan bir alt düşük konsantrasyona ulaşmak için seri seyreltmeler yapılır.

hidratl maddeler
Hidratlı maddeler

Bir kimyasal molekül üretildiğinde, tuz moleküllerine bağlı, değişen miktarlarda su molekülleri (hidrat suyu) içerir.

CuSO4 molekül ağırlığı 160

CuSO4H2O molekül ağırlığı 178

CuSO45H2O molekül ağırlığı 250

slide59

Hidratlı maddelerdeki su molekülleri, çözelti hesaplamalarında dikkate alınır. Örneğin; 250 mL %10’luk CuSO4 çözeltisini hidrasyon suyu olmayan bakır sülfattan (CuSO4, molekül ağırlığı 160) değil de 1 molekül hidrasyon suyu olan bakır sülfattan (CuSO4H2O, molekül ağırlığı 178) ile hazırlayacaksak tartacağımız CuSO4H2O miktarı: