slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CARDS 2004 projekt „Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaš PowerPoint Presentation
Download Presentation
CARDS 2004 projekt „Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaš

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
presley

CARDS 2004 projekt „Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaš - PowerPoint PPT Presentation

147 Views
Download Presentation
CARDS 2004 projekt „Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaš
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CARDS 2004 projekt „Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša“Žito d.o.o. Nataša Uranjek, dipl.ing.polj.Stručni suradnik u zaštiti okoliša Zagreb,05.03.2009.

 2. GRUPA “ŽITO” • RATARSTVO (16.413 ha) • 14.413 ha u koncesiji i zakupu & 2.000 ha u vlasništvu • STOČARSTVO • Svinjogojstvo – ukupno pet farmi kapaciteta 8.600 krmača i 36.000 tovnih mjesta (2007. isporučeno 125.000 tovljenika) • Tov junadi – ukupno 3 farme kapaciteta 4.600 tovnih mjesta (2007. isporučeno 5.100 junadi) • Farma muznih krava – kapaciteta 1170 UG • Farma koka nesilica – kapaciteta 1082 UG • VELEPRODAJA ŽITARICA, ULJARICA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI • Tržišni udjel u RH • Umjetna gnojiva 25,03% • Sredstva za zaštitu bilja 28,89% • Sjemenska roba 9,09% • KOOPERACIJA – KREDITIRANJE RATARSKE PROIZVODNJE • Dalj, Šodolovci, Čepin, Kopanica, Slatina, Čađavica, Drenovci, Lipovac, Drenje, Koška • SKLADIŠNI KAPACITETI I INDUSTRIJA • Silosi Osijek 72.000 t; Silosi Slatina 35.000 t; Silosi Čađavica 10.000 t; Silosi Drenovci 8.000 t • Tvornica stočne hrane Vitalka Osijek (kapacitet 20t/sat) • Pšenični mlin u Slatini (kapacitet 100t/dan)

 3. Svinjogojska farma Magadenovac-KAPACITET • MJESTA ZA KRMAČE 4543 • MJESTA ZA NAZIMICE 1136 • MJESTA ZA TOVLJENIKE 2956 • MJESTA ZA PRASAD 15357

 4. ŽITO d.o.o.Svinjogojska farma Magadenovac • Prilog 1. IPPC Direktive -aktivnost 6.6. - Postrojenja za intenzivan uzgoj svinja kapaciteta većeg od: • 2000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg) • 750 mjesta za krmače

 5. Svinjogojska farma Magadenovac-SUSTAV PROIZVODNJE nazimice nerast odbito prase odgoj tov

 6. Svinjogojska farma Magadenovac- ZAPOSLENICI • Radno vrijeme farme 7-14 h • VSS - 5 • SSS - 11 • KV - 3 • NKV - 36 • Sezonski radnici -8

 7. Svinjogojska farma Magadenovac-KAPACITETI OBJEKATA

 8. Svinjogojska farma Magadenovac -OPĆE KARAKTERISTIKE • hranidba: prilagođena kategorijama životinja • Tekuća, priprema se na farmi -silaža (2 100 t)+ superkoncentrati (700 t) • Suha, proizvodi se u TSH (8 030 t)

 9. Svinjogojska farma Magadenovac-OPĆE KARAKTERISTIKE • voda: • zdenac, • mikrobiološka obrada, uklanjanje Fe i Mn • godišnja potrošnja 32 668 m³/g, • Nipple pojilice

 10. Svinjogojska farma Magadenovac-OPĆE KARAKTERISTIKE energija: • godišnja potrošnja prirodnog plina 228.379 m³/g • električne energije 1.312.580 kWh;

 11. Svinjogojska farma Magadenovac-ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA • Sustav izgnojavanja • Rešetkasti i polurešetkasti podovi (plastični i betonski) • Kanali • Sabirne jame • Separator • 5 laguna za otpadne vode 142 200 m³ • Poljoprivredne površine • 26 73 18 m² u vlasništvu • 515 31 99 m² u vlasništvu drugih poljoprivrednih proizvođača

 12. Svinjogojska farma Magadenovac-OPĆE KARAKTERISTIKE • proizvod: PRASE ZA TOV • planirana godišnja proizvodnja je 66 000 komada

 13. POPISGLAVNIHINDIKATORA ODLAGANJE GNOJOVKE VODA ISHRANA ŽIVOTINJA OTPAD MIRISI RASPROSTIRANJE GNOJOVKE NA POLJ.POVRŠINE LEŠINE GNOJOVKA DRŽANJE ŽIVOTINJA LIJEKOVI ZRAK ENERGENT DOBRA POLJ. PRAKSA OTPADNE VODE BUKA

 14. ANALIZA DALJNJIH POTREBA • Unaprijediti postojeći sustav gospodarenja farmom • Uspostaviti sustav praćenja i evidencije mogućih onečišćenja • Izraditi planove upravljanja neugodnim mirisima, bukom, gospodarenja otpadom,vodama i energentima

 15. STEČENA ISKUSTVA I PREPORUKE • IPPC Direktiva je obveza za: • OPERATERA • USKLADITI RAD POSTROJENJA S NRT • SMANJITI UTJECAJ POSTROJENJA NA OKOLIŠ • OMOGUĆITI VEĆI PRISTUP INFORMACIJA JAVNOSTI • NADLEŽNA TIJELA • ZNATI PROCESE DA BI RAZUMJELI NRT • BITI FLEKSIBILNI ZA ODLUKE UNUTAR NRT • UZETI U OBZIR DA SE PRIVREDA TREBA PRILAGODITI NIZU NOVIH ZAKONSKIH ODREDBI

 16. Hvala na pažnji... Đakovština 3, OSIJEK Tel:+385 31 23 55 00 Fax:+385 31 20 99 49 www.zito.hr E-mail:zito@zito.hr

 17. DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA • Napraviti i provesti program edukacije i obuke zaposlenika vezano za NRT • Voditi zapise o ulaznim i izlaznim parametrima proizvodnje • Planirati aktivnosti na farmi na ispravan način (isporuka materijala i uklanjanje proizvoda i otpada) • Uvesti procedure kod iznenadnog onečišćenja • Napraviti plan aplikacije gnojovke na poljoprivredno zemljište

 18. ISHRANA ŽIVOTINJA • Hranjenjem po kategorijama životinja • Veća probavljivost hrane • Niži sadržaj sirovog proteina podržanog optimalnom količinom aminokiselina • Visokoprobavljivi neorganskifosfati i/ili enzim fitaza

 19. smanjenje površina s gnojovkom uklanjanje gnojovke u lagunu-ispiranje kanala dva puta dnevno primjena dodatne obrade, npr. aeracije kako bi se dobila tekućina za ispiranje hlađenje površine s gnojivom polurešetkasti podovi upotreba površina koje su glatke i lake za čišćenje (plastične ili betonske rešetke) DRŽANJEŽIVOTINJA

 20. Voditi evidenciju o potrošnji Čistiti objekte visokotlačnim uređajima na kraju svakog turnusa nipple pojilice- po kategorijama životinja Kontrola ispravnosti vodoopskrbnog sustava Smanjiti razinu proteina u hrani (smanjuje se i potrošnja vode) VODA

 21. Sustav izgnojavanja Rešetkasti i polurešetkasti podovi (plastični i betonski) Kanali Sabirne jame Separator 5 laguna za otpadne vode 142 200 m³ OTPADNE VODE

 22. GNOJOVKA • Spremnik otporan na mehaničke toplinske i kemijske utjecaje • Spremnike ispitivati na nepropusnost jednom godišnje • Gnojovku miješati samo prije pražnjenja spremnika, odnosno aplikacije na tlo • Koristiti je kao obnovljiv izvor energije • Smanjiti emisije za vrijeme rasprostiranja po tlu • Preventivno smanjiti količinu P i N • Na siguran način je transportirati do polj. površina

 23. Suhog, separiranog dijela: Skladištenje na nepropusnoj betonskoj podlozi Skladištenje mora biti sa podignutim bočnim stranama radi sprečavanja ocjeđivanja mase ODLAGANJE GNOJOVKE

 24. Gnojovku se ne smije aplicirati: Na polje zasićeno vodom, poplavljneno, smrznuto ili prekriveno snijegom Na nagnutim terenima U blizini vodotoka ili izvorišta vode Na poljoprivredne površine zasićene nutrientima poput N i P U tijeku dana kada je obližnje stanovništvo kod kuće U povoljnim vremenskim uvjetima- vjetar RASPROSTIRANJE GNOJOVKE NA POLJ.POVRŠINE

 25. Odvajanje otpada po vrsti i svojstvima Vođenje eviencije o otpadu Zbrinjavanje kod ovlaštene tvrtke Plan gospodarenja otpadom za pogon OTPAD

 26. NOx VOC H2S prašina ZRAK

 27. BUKA • Aktivnosti na postrojenju ne smiju povećavati razinu buke izvan farme • Danju:55 dB(A) • Noću: 45 dB(A)

 28. Način držanja životinja Sustav izgnojavanja Rešetkasti i polurešetkasti podovi (plastični i betonski) Rasprostiranje gnojovke po poljoprivrednim površinama MIRIS

 29. poboljšati izolaciju zgrade smanjiti upotrebu energije korištenjem dobre prakse upotrebljavati zatvorene prostore za odbiće upotrebljavati energetski učinkovite ventilatore, svjetla, motore i pogone za sustave hranjenja ENERGENTI