slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikrobilääkkeiden käyttö märehtijöiden infektioiden hoidossa ja taudinaiheuttajien resistenssitilanne Suomessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikrobilääkkeiden käyttö märehtijöiden infektioiden hoidossa ja taudinaiheuttajien resistenssitilanne Suomessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Mikrobilääkkeiden käyttö märehtijöiden infektioiden hoidossa ja taudinaiheuttajien resistenssitilanne Suomessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Mikrobilääkkeiden käyttö märehtijöiden infektioiden hoidossa ja taudinaiheuttajien resistenssitilanne Suomessa. Professori Satu Pyörälä Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. Esityksen jaottelu. MMM hoitosuositukset ja niiden taustaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mikrobilääkkeiden käyttö märehtijöiden infektioiden hoidossa ja taudinaiheuttajien resistenssitilanne Suomessa' - piper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MikrobilääkkeidenkäyttömärehtijöideninfektioidenhoidossajataudinaiheuttajienresistenssitilanneSuomessaMikrobilääkkeidenkäyttömärehtijöideninfektioidenhoidossajataudinaiheuttajienresistenssitilanneSuomessa

Professori Satu Pyörälä

Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto

esityksen jaottelu
Esityksen jaottelu
 • MMM hoitosuositukset ja niiden taustaa
 • Märehtijöiden infektioista eristettyjen bakteerien mikrobilääkeherkkyys Suomessa – esimerkkejä
 • Mahdollisia ongelmakohtia ja tulevaisuuden tarkkailukohteita
slide3

Eviran julkaisuja 3/2009Mikrobilääkkeiden käyttösuositukseteläinten tärkeimpiin tulehdus- jatartuntatauteihin http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1242190800041.pdf

mikrobil kehoitosuositusten tausta
Mikrobilääkehoitosuositusten tausta
 • Asiantuntijaryhmän laatimat kirjallisuuden ja ryhmän/taustayhteisön kokemuksen perusteella
 • Infektioiden aiheuttajamikrobit ja tieto niiden lääkeaineherkkyydestä in vitro Suomessa
 • Kliininen taudinkuva (infektion vakavuus) – lääkityksen tarve
 • Tieto antibioottien farmakokinetiikasta ja farmakodynamiikasta k.o. infektion hoidossa
 • Näyttö valitun hoidon tehosta (näyttöön perustuva hoito)
 • Kansainväliset suositukset mikrobilääkkeiden vastuullisesta käytöstä eläimille
 • Mitä rekisteröityjä (erityisluvallisia) valmisteita on käytettävissä
 • Lausuntokierros ennen suositusten vahvistamista
bakteriologinen diagnoosi
Bakteriologinen diagnoosi
 • Ei mahdollista akuutissa hoitotilanteessa
 • Tilaongelman selvittämisessä oleellinen
 • Näytteenotto: helppoa joissain infektioissa, vaikeaa joissakin
 • Perinteinen bakteriologia tai PCR
 • Eviralla diagnostisia tutkimuspaketteja
slide6
Naudan hengitystiepatogeenien herkkyys (% eristetyistä bakteereista) muutamissa EU-maissa (tieto koottu eri lähteistä 2005-2009)
slide7
Utaretulehduksesta eristettyjen streptokokkien resistenssi (% eristetyistä bakteereista; Hendriksen ym. 2008, FINRES-Vet 2005-2006)
slide8
Utaretulehduksesta eristettyjen stafylokokkien penisilliiniresistenssi eri maissa (koottu eri lähteistä, 2002-2005)
n ytt n perustuva hoito el inl ketieteess
Näyttöön perustuva hoito eläinlääketieteessä?
 • Ei ns. A-luokan näyttöä millekään hoidolle millään eläinlajilla (useita korkeatasoisia tieteellisiä tutkimuksia, joiden tulokset yhdensuuntaiset)
 • Riippumattomat, korkeatasoiset kliiniset tutkimukset ovat harvinaisia
j mien riski maidossa
Jäämien riski maidossa

Jäämätestin herkkyys vs JEM (MRL) -arvo (µg/ml)

Maito MRL T101-testin herkkyys*

G-Penisilliini 0.004 0.004

Enrofloksasiini 0.1 >1

Dihydrostreptomysiini 0.2 >1.5

Sulfadoksiini 0.1 0.5-1

Oksitetrasykliini 0.1 0.2-0.3

Keftiofuuri 0.1 0.02-0.05

* Omavalvonnan testi.

Delvo-testi eroaa hieman

valmisteiden valikoimat vaihtelevat eu j senmaiden v lill
Valmisteiden valikoimat vaihtelevat EU-jäsenmaiden välillä
 • Monissa maissa paljon vanhoja valmisteita ja yhdistelmiä
 • Geneerisiä valmisteita runsaasti, hyvin tehokkaasti markkinoituja
 • Pohjoismaissa lääkevalikoimat suppeita
slide12
Esimerkki: eläinlääkintään hyväksytyt makrolidivalmisteet Euroopassa vuonna 2010 (tiedot koottu EMA:ssa 2010)
slide13

OIE=World organisation for animal health

Terrestrial Animal Health Code

GUIDELINES FOR THE RESPONSIBLE ANDPRUDENT USE OF ANTIMICROBIAL AGENTSIN VETERINARY MEDICINE

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/code2008/en_chapitre_1.6.7.htm#rubrique_utilisation_responsable_et_prudente_des_antimicrobiens_en_medecine_veterinaire

yksityiskohtaiset hoitosuositukset ovat eu maissa hyvin harvinaisia
Yksityiskohtaiset hoitosuositukset ovat EU-maissa hyvin harvinaisia

Alankomaat: hoitosuositukset tuotantoeläimille, päivitetty 2007

KoninklijkeNederlandseMaatschappijvoorDiergeneeskundeUtrechtEsimerkiksi lypsykarja: FORMULARIUM MELKVEE

Tanska: hoitosuositukset tuotantoeläimille, päivitetty 2008

Koncept for de dyrearts specifikke behandlingsvejledninger

For antibiotika behandling af produktionsdyr' på Fødevarestyrelsens hjemmeside under Dyrlæger og Lægemidler.

Esimerkiksi naudat: Behandlingsvejledningkvæg

slide17

30 %

36 %

34 %

Noudatetaanko mikrobilääkesuosituksia?Esimerkki: utaretulehdus (Eläinlääkärien hoitokäytännöt akuutissa utaretulehduksessa Suomessa (621 praktikkoa) Thomson ym. 2008

Yhdistelmä

Yleishoito*

*(83% G-penisilliiniä

11% fluorokinoloneja)

Intramammaarit

sorkkav litulehduksen sorkan alueen ihotulehduksen hoito
Sorkkavälitulehduksen/sorkan alueen ihotulehduksen hoito
 • Ylisuuret annokset prokaiinipenisilliiniä? (60 ml/pv = >30 mg/kg)
 • Ei näyttöä paremmasta tehosta
 • Aiheuttajien MIC-arvot matalia (taulukko)
 • Huono vaste ei johdu liian pienestä annoksesta tai resistenssistä - Paikallinen tulehdusreaktio voi heikentää antibiootin vaikutusta
 • Evans ym. 2009
 • **Jousimies-Somer ym. 1996, SVARM 2009
slide20

Maidon varoaika 0 vrk

Alentaa varmasti kuluja.

Tämä ei ole riittävä syy valita laajakirjoista antibioottia.

slide21

Esimerkki: keftiofuuri (valmisteyhteenveto)

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet:

Keftiofuurin käyttö on varattava sellaisten kliinisten tilojen hoitoon, jotka ovat vastanneet huonosti, tai joiden oletetaan vastaavan huonosti kapeampikirjoisiin antibiootteihin.

Valmistetta käytettäessä tulee ottaa huomioon antibioottihoitoa koskevat viranomaissuositukset ja paikalliset käytännöt.

Valmisteen käytön tulee perustua eläimestä eristettyjen bakteerien herkkyysmäärityksiin. Jos tämä ei ole mahdollista, hoidon tulee perustua paikalliseen (alueellinen, tilakohtainen) epidemiologiseen

tietoon kohdebakteerien herkkyydestä.

Valmisteyhteenvedosta poikkeava valmisteen käyttö voi lisätä bakteeriresistenssin yleistymistä keftiofuurille ja vähentää muiden kefalosporiinien tehoa ristiresistenssin vuoksi.

tehon osoitus eu ssa uusi ei ole aina tehokkaampaa
Tehon osoitus EU:ssa – uusi ei ole aina ”tehokkaampaa”
 • EMA, 2002. Guideline for the demonstration of efficacy for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances:

”If a product exists, authorized under Council Directive 2001/82, for the same indication, then this should be used as reference”

 • Ei-huonompi –periaate (non-inferiority), eli uuden valmisteen tehon on oltava vähintään yhtä hyvä kuin vanhan verrokkituotteen (tai yhtä huono)
 • Paranemistulokset uudella valmisteella voivat olla 10% (jopa 20%) alemmat kuin verrokilla, riippuen statistisesta mallista