prawo organizacji pozarz dowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prawo organizacji pozarządowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prawo organizacji pozarządowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Prawo organizacji pozarządowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Prawo organizacji pozarządowych. Zagadnienia wybrane. Organizacja społeczna. Brak definicji ustawowej Definicja w KPA – idem per idem Def. prof. Smoktunowicza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawo organizacji pozarządowych' - pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawo organizacji pozarz dowych

Prawo organizacji pozarządowych

Zagadnienia wybrane

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

organizacja spo eczna
Organizacja społeczna
 • Brak definicji ustawowej
 • Definicja w KPA – idem per idem
 • Def. prof. Smoktunowicza
 • „wszystkie trwałe zrzeszenia osób fizycznych, a także prawnych, tzn. takie grupy podmiotów, które związane są wspólnym celem i stałą więzią organizacyjną, nie wchodzące w skład aparatu państwowego i nie będące zarazem spółkami prywatnymi.”

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

fundacja jako organizacja spo eczna
Fundacja jako organizacja społeczna
 • Utrwalona linia orzecznictwa – fundacja to osoba prawna typu zakładowego
 • Orzeczenie NSA z 12.12.2005 r. – fundacja jako organizacja społeczna może uczestniczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Orzeczenie WSA w sprawie fundacji NEMO – fundacja o celach ochrony środowiska to organizacja ekologiczna

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

organizacja pozarz dowa ngo
Organizacja pozarządowa (NGO)
 • Art. 3 ust. 2 UDP organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

organizacja ekologiczna
Organizacja ekologiczna
 • Art. 3 pkt 16) POŚ
 • Organizacja społeczna, do której celów statutowych należy ochrona środowiska
 • Szczególny status w POŚ

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

quasi organizacje pozarz dowe
Quasi organizacje pozarządowe
 • BONGOs
 • GONGOs
 • DONGOs
 • QUANGOs
 • Nowe określenia organizacji obywatelskich
 • ECOs
 • CSOs

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

organizacja po ytku publicznego
Organizacja pożytku publicznego
 • Organizacja pozarządowa
 • Spełniająca określone cechy – m.in. prowadzi działalność pożytku publicznego
 • Określone dodatkowe obowiązki
 • Określone szczególne uprawnienia
 • Nadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez sąd rejestrowy (KRS)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

procedura tworzenia fundacji
Procedura tworzenia fundacji
 • Fundator
 • Akt fundacyjny
 • Statut
 • Rejestracja w KRS
 • Problem działalności gospodarczej
 • Problematyka wykładni tekstu statutu

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

procedura tworzenia stowarzyszenia
Procedura tworzenia stowarzyszenia
 • Zebranie członków założycieli
 • Ustalenie statutu
 • Komitet założycielski
 • Rejestracja w KRS
 • Problem działalności gospodarczej
 • Problematyka wykładni tekstu statutu

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

uprawnienia proceduralne
Uprawnienia proceduralne
 • Organizacji społecznych
 • Organizacji ekologicznych
 • Organizacji konsumenckich
 • w KPA
 • w POŚ
 • w KPC
 • w KPK

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl

przywileje podatkowe
Przywileje podatkowe
 • Organizacji społecznych
 • Organizacji pozarządowych
 • Organizacji pożytku publicznego
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • 1% podatku PIT na OPP

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl