slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomia bezpieczeństwa Paweł Krawczyk <pawel.krawczyk@hush> PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomia bezpieczeństwa Paweł Krawczyk <pawel.krawczyk@hush>

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ekonomia bezpieczeństwa Paweł Krawczyk <pawel.krawczyk@hush> - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Ekonomia bezpieczeństwa Paweł Krawczyk <pawel.krawczyk@hush.com>. Tematy. Skąd potrzeba bezpieczeństwa? Jak mierzyć bezpieczeństwo? Jak wybierać zabezpieczenia? Bezpieczeństwo a regulacja. Źródła bezpieczeństwa. Zewnętrzne Klienci – łańcuch odpowiedzialności, SLA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomia bezpieczeństwa Paweł Krawczyk <pawel.krawczyk@hush>' - phong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ekonomia bezpieczeństwa

Paweł Krawczyk <pawel.krawczyk@hush.com>

tematy
Tematy
 • Skąd potrzeba bezpieczeństwa?
 • Jak mierzyć bezpieczeństwo?
 • Jak wybierać zabezpieczenia?
 • Bezpieczeństwo a regulacja
r d a bezpiecze stwa
Źródła bezpieczeństwa
 • Zewnętrzne
  • Klienci – łańcuch odpowiedzialności, SLA
  • Przepisy prawa, konkurencja, reputacja
 • Wewnętrzne
  • Klienci wewnętrzni – SLA
 • Analiza ryzyka
  • „10% szansy, że zapłacimy 10 mln zł kary”
 • Redukcja ryzyka jako inwestycja
  • „unikniemy straty 1 mln zł za jedyne 100 tys. zł”
racjonalne bezpiecze stwo
Racjonalne bezpieczeństwo (*)
 • Chroni przed zagrożeniami
 • Nie kosztuje więcej niż chronione dobra
 • Drogi do irracjonalności
  • Błędna ocena ryzyka
  • Błędny wybór zabezpieczeń
 • Skutki
  • Strata pewna zamiast prawdopodobnej
  • Chybione zabezpieczenia
  • Błędna alokacja zasobów
przyk ad wirusy 1000 u ytkownik w
Antywirus

Strata 5 minut/dzień

5000 min/dzień

10 rocznych etatów

Koszt: 440 tys. zł

Rocznie

Przykład – wirusy 1000 użytkowników

Wirus

 • 6 godzin przestoju/osobę
  • 3 roczne etaty
 • Naprawa
  • 0,12 rocznego etatu
 • Koszt: 130 tys. zł
  • Za jeden incydent!
przyk ad szyfrowanie dysk w 1000 u ytkownik w
Przykład – szyfrowanie dysków 1000 użytkowników

Full-Disk Encryption

 • Roczna licencja 53 zł/laptop
 • Koszt licencji
  • 53 tys. zł
 • Koszt wsparcia technicznego
  • 12 tys. zł

60 kradzieży laptopów rocznie

 • Średnio 80 rekordów osobowych/laptop
 • Koszt obsługi 1 rekordu
  • 115 zł
 • Roczny koszt incydentów
  • 552 tys. zł
wska niki do oceny racjonalno ci ekonomicznej
Wskaźniki do oceny racjonalności ekonomicznej
 • Zwrot z inwestycji
  • ROI - Return on Investment
 • Zwrot z inwestycji w bezpieczeństwo
  • ROSI – Return on Security Investment
  • Inne danych wejściowe, to samo znaczenie
 • Wynik – mnożnik zainwestowanego kapitału
roi vs rosi
ROI vs ROSI

G – „jak bardzo ograniczymy straty?” [zł]

C – koszt zabezpieczenia [zł]

E – koszt ingorowania ryzyka [zł]

Sm – skuteczność zabezpieczenia [%]

Sc – koszt zabezpieczenia [zł]

wyzwania
Wyzwania
 • Skąd dane wejściowe?
  • Własne dane historyczne, tablice aktuarialne, SLA dostawców, statystyki branżowe
 • Dane obarczone dużym poziomiem niepewności
  • Średnia, mediana, odchylenie standardowe
  • Przedziały minimum-maksimum (widełki)
  • Rząd wielkości
 • Co wpływa na jakość wskaźnika?
  • Analiza ryzyka
  • Koszty incydentów
  • Koszty zabezpieczeń
wyzwania koszty incydent w
Wyzwania – koszty incydentów
 • Utracone korzyści
  • Czas pracy, naruszenia SLA
 • Kary i odszkodowania
  • Monitoring, odszkodowanie, kary za zaniedbania, kary za naruszenie SLA
 • Koszty naprawy i śledztwa
  • Personel wew/zew, narzędzia śledcze
wyzwania koszty zabezpiecze
Wyzwania – koszty zabezpieczeń
 • Koszt wdrożenia
  • Licencje, sprzęt, personel, szkolenia, doradztwo, wsparcie techniczne, zmiana
 • Koszty operacyjne
  • Administracja, wsparcie techniczne
 • Koszty zewnętrzne
  • Obciążenie systemu, obniżenie wydajności, awarie, czas użytkowników
zalety
Zalety
 • Możliwość porównania racjonalności ekonomicznej
  • Podobnych zabezpieczeń
   • Antywirus A versus antywirus B
  • Różnych zabezpieczeń
   • Edukacja użytkowników versus system wykrywania wycieków danych (DLP)
 • Obiektywizacja kryteriów wyboru zabezpieczeń
 • Fakty zamiast ogólników
  • „zważywszy na niniejszewydaje się iż pewne przesłanki mogą wskazywać na zasadność, jednakże...”
 • Uzasadnienie zmiany jeśli zmienią się warunki wejściowe
bezpiecze stwo a regulacja
Bezpieczeństwo a regulacja (*)

Kilka rozpowszechnionych mitów

 • „Bezpieczeństwo jest najważniejsze”
  • Ale 100% bezpieczeństwa = 0% aktywności
  • Każde działanie stanowi kompromis bezpieczeństwa
 • „Więcej bezpieczeństwa to lepiej”
  • Ale to także większy koszt i mniejsza efektywność
 • „Tylko X zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa”
  • Ale czy tutaj potrzebujemy wysokiego poziomu?
gwarancje na oprogramowanie
Gwarancje na oprogramowanie
 • Niezawodne oprogramowanie istnieje
  • Formalne metody dowodzenia poprawności kodu
  • ADA SPARK, JOVIAL, SPIN, systemy klasy „trusted”
  • BNF, ASN.1
 • Ale tworzenie go jest bardzo kosztowne
  • Common Criteria EAL2 – od 50 tys. €, 12 miesięcy
  • Common Criteria EAL4 – od 150 tys. €, 18 miesięcy
 • Czy chcemy powszechnych gwarancji na oprogramowanie?
  • Ja nie chcę! Wolę program za 300 zł, który działa wystarczająco dobrze
dost p do us ug elektronicznych w polsce
Sektor prywatny

„Wystarczający poziom bezpieczeństwa”

2010 – 8,4 mln

22% obywateli

Sektor publiczny

„Wysoki poziom bezpieczeństwa”

2010 – 250 tys.

0,94% obywateli

Dostęp do usług elektronicznych w Polsce
podporz dkowanie legislacji celom strategicznym
Podporządkowanie legislacji celom strategicznym
 • Deklarowany cel strategiczny
  • „Wprowadzenie i upowszechnienie usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w celu ułatwienia obywatelom i firmom prowadzenia spraw w urzędach bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie”(PIP, 2006)
 • Deklarowane cele taktyczne
  • „Bardzo nam zależało, by w Polsce upowszechnić stosowanie podpisu elektronicznego, zwłaszcza bezpiecznego. Wierzę, że rozporządzenie przyczyni się do tego, że wiele osób zacznie taki podpis stosować” (MNiI, 2005, e-faktury)
  • „Uważam, że ten zapis jest wręcz fundamentalny dla rozwoju podpisu elektronicznego i usług elektronicznych w administracji. W związku z tym popieramy tę propozycję zmiany.” (MNiI, 2005, uoi)
apel do ustawodawc w
Apel do ustawodawców
 • Jakość i racjonalność legislacji
  • Regulamin pracy Rady Ministrów
   • Analiza kosztów i zysków (§9.1)
  • Wytyczne do oceny skutków regulacji
   • Ministerstwo Gospodarki
  • Public ROI (PROI)
   • Model oceny racjonalności ekonomicznej zamówień publicznych
   • Interesariusze: obywatele (!), dostawcy, administracja
   • Oddziaływania: finansowe, polityczne, społeczne, strategiczne, ideologiczne, zaufanie do administracji