Download
rapport finans norge 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rapport Finans Norge – 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rapport Finans Norge – 2013

Rapport Finans Norge – 2013

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Rapport Finans Norge – 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rapport Finans Norge – 2013

 2. Sammensetningen av respondentene Demografi og bakgrunnsdata

 3. Hvilket fylke bor du i? Base: 2013: N=1004

 4. Landsdel Base: 2013: N=1004

 5. KJØNN Base: 2013: N=1004

 6. Alder Base: 2013: N=1004

 7. Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? Base: 2013: N=1004

 8. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Base: 2013: N=1004

 9. Bor du i… Base: 2013: N=1004

 10. Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? Base: 2013: N=1004

 11. Hjelp inn i boligmarkedet

 12. Kritikerne av egenkapitalkravet hevder at dette vil føre til et uønsket klasseskille i boligmarkedet (mellom de som har/kan skaffe til veie tilstrekkelig egenkapital, og de som ikke har denne muligheten). Er du enig i denne kritikken? Base: 2013: N= 1004

 13. Kritikerne av egenkapitalkravet hevder at dette vil føre til et uønsket klasseskille i boligmarkedet (mellom de som har/kan skaffe til veie tilstrekkelig egenkapital, og de som ikke har denne muligheten). Er du enig i denne kritikken? Base: 2013: N= 1004, 2012: N= 1000

 14. Har du / dere fått økonomisk hjelp av din/deres familie i forbindelse med kjøp av boligen? Base: 2013: N= 264, 2012: N= 282, 2011: N = 261, 2010: N = 294, 2009: N = 381, 2008: N = 412

 15. Fikk du/dere økonomisk hjelp fra familien fordi egenkapitalkravet ble økt fra 10% til 15%, eller måtte du/dere hatt økonomisk hjelp uansett? Base: 2013: N= 108

 16. Har du / dere fått økonomisk hjelp av din/deres familie i forbindelse med kjøp av boligen? Hvor stort beløp dreide det seg om totalt? Base: Barn (under 40 someieregenbolig) ogsomharfåttøkonomiskhjelpavfamilien 2013: N=108, 2012: N=100, 2011: N =75, 2010: N = 62, 2009: N = 56, 2008: N = 97

 17. På hvilke av følgende måter har familien gitt dere økonomisk hjelp? Base: 2013: N= 108, 2012: N= 100, 2011: N = 75, 2010: N = 62, 2009: N = 56, 2008: N = 97

 18. Har du /dere gitt økonomisk støtte til evt. barn i forbindelse med boligkjøp? Base: 2013: N= 596, 2012: N= 593, 2011: N = 589, 2010: N = 589, 2009: N = 493, 2008: N = 541

 19. Ga du/dere økonomisk støtte fordi egenkapitalkravet ble økt fra 10% til 15%, eller måtte du/dere gitt økonomisk støtte uansett? Base: 2013: N= 190

 20. Har du /dere gitt økonomisk støtte til evt. barn i forbindelse med boligkjøp?Hvor stort beløp dreide det seg om totalt? Base: (Foreldre over 40 som har barn som har gitt støtte til barna) 2013: N= 190, 2012: N= 179, 2011: N = 168, 2010: N = 166, 2009: N = 151, 2008: N = 169

 21. På hvilke av følgende måter har dere gitt økonomisk hjelp? Base: 2013: N= 190, 2012: N= 179, 2011: N = 168, 2010: N = 166, 2009: N = 151, 2008: N = 169

 22. Har du/dere planer om å gi mer økonomisk støtte til barna? Base: 2013: N= 554, 2012: N= 564, 2011: N = 589, 2010: N = 589, 2009: N = 493, 2008: N = 541