Obrazovanje korisnika specijalnih i visoko kolskih knji nica stanje u hrvatskoj
Download
1 / 15

Obrazovanje korisnika specijalnih i visokoškolskih knjižnica – stanje u Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Obrazovanje korisnika specijalnih i visokoškolskih knjižnica – stanje u Hrvatskoj. Dr. Maja Jokić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb. Specijalne knjižnice u Hrvatskoj. Institutske 30 Kultura (muzejske, galerijske, glazbene) 25 Državne uprave i vladinih organizacija 14

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obrazovanje korisnika specijalnih i visokoškolskih knjižnica – stanje u Hrvatskoj' - philena-demetria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obrazovanje korisnika specijalnih i visoko kolskih knji nica stanje u hrvatskoj

Obrazovanje korisnika specijalnih i visokoškolskih knjižnica – stanje u Hrvatskoj

Dr. Maja Jokić

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb

Ljubljana, 14.-15. November 2002


Specijalne knji nice u hrvatskoj
Specijalne knjižnice u Hrvatskoj knjižnica – stanje u Hrvatskoj

 • Institutske 30

 • Kultura (muzejske, galerijske, glazbene) 25

 • Državne uprave i vladinih organizacija 14

 • Zdravstvo i medicina 26

 • Samostanske, crkvene i srodne 11

  Ukupno 106

Ljubljana, 14.-15. November 2002


Specijalne knji nice i obrazovanje
Specijalne knjižnice i obrazovanje knjižnica – stanje u Hrvatskoj

 • Što institucija, osnivač, očekuje od knjižnice i informacijskog servisa?

 • Koliko današnje formalno obrazovanje knjižničara ispunjava njihova očekivanja?

 • Koji su uvjeti potrebni da bi knjižničar/informacijski specijalista razvijao svoju kompetentnost?

Ljubljana, 14.-15. November 2002


Model edukacije korisnika
Model edukacije korisnika knjižnica – stanje u Hrvatskoj

 • Upoznavanje korisnika s knjižnicom, sa službama i servisima

 • Upoznavanje s važnošću i korištenjem kataloga knjižnice, OPAC-ima ostalih interesantnih knjižnica

 • Upoznavanje s vrijednošću i korištenjem elektroničkih relevantnih sekundarnih izvora informacija za određena područja; bibliografske baze podataka, web verzije i klasične online baze podataka, full-text baze podataka

Ljubljana, 14.-15. November 2002


Model edukacije korisnika1
Model edukacije korisnika knjižnica – stanje u Hrvatskoj

 • Kako koristiti elektroničke časopise i ostale elektroničke dokumente

 • Kako se služiti Internetom

 • Kako koristiti, vrednovati i selektirati mrežne izvore

 • Upoznavanje s klasičnim tiskanim publikacijama i specifičnim izvorima informacija, npr. za glazbene ili arhivske knjižnice

Ljubljana, 14.-15. November 2002


Razrada modela edukacije
Razrada modela edukacije knjižnica – stanje u Hrvatskoj

 • Kako utvrditi potrebe, želje i očekivanja svojih korisnika?

 • Što su ciljevi edukacije?

 • Što treba uključivati edukacija korisnika?

 • Kako će se vrednovati edukacija korisnika?

Ljubljana, 14.-15. November 2002


Program nsk za edukaciju postdiplomskih studija
Program NSK za edukaciju postdiplomskih studija knjižnica – stanje u Hrvatskoj

 • Znanstvene informacije – izvori, dostupnost, pretraživanje i vrednovanje

  • 20 sati

 • Informatičko-knjižnična djelatnost u znanstveno-istraživačkom radu

  • 10 sati

 • Uvod u metodiku znanstvenog rada

  • 4 sata

 • Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Znanstvene informacije izvori dostupnost pretra ivanje i vrednovanje
  Znanstvene informacije – izvori, dostupnost, pretraživanje i vrednovanje

  Upoznavanje s:

  • knjižnicom (prvenstveno se misli na NSK kao najveću knjižnicu u Hrvatskoj) i njezinim odjelima i uslugama

  • ulogom knjižnica u dostupnosti znanstvenih informacija i njihovom ulogom kao jednog od osnovnih servisa u znanstvenom radu i uopće ulogom knjižnica u društvu (kratak povjesni pregled)

  • podjelom izvora znanstvenih i stručnih informacija: primarni (članci u časopisima, knjige, zbornici radova, patenti, izvještaji) i sekundarni (baze podataka, katalozi)

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Znanstvene informacije izvori dostupnost pretra ivanje i vrednovanje1
  Znanstvene informacije – izvori, dostupnost, pretraživanje i vrednovanje

  - časopisom kao sredstvom komunikacije: povjesni pregled i razvoj časopisa, aktualni časopisi iz područja stomatologije u svijetu i u Hrvatskoj, status stomatoloških časopisa u odnosu na srodna područja, zastupljenost u ključnim sekundarnim izvorima informacija, važnost citiranosti časopisa i autora, faktor utjecaja (IF) časopisa i njegova važnost u znanstvenom vrednovanju

  - "važnošću" publikacija ISI (Institut for Scientific Information, Philadelphia): SCI (Science Citation Index, CC (Current Contents),Web of Science i JCR (Journal Citation Report)

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Znanstvene informacije izvori dostupnost pretra ivanje i vrednovanje2
  Znanstvene informacije – izvori, dostupnost, pretraživanje i vrednovanje

  • · pretraživanjem ključnih sekundarnih izvora informacija za područje stomatologije, baze podataka: Medline (Index to Dental Literature), Biological Abstracts, Current Contents i srodne baze podataka

  • katalozima knjižnica: Nacionalna i sveučilišna knjižnice, Središnja medicinska i srodne knjižnice u Hrvatskoj i svijetu; razlikovanjem kataloga od bibliografskih i full-text baza podataka, usporedna pretraživanja

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Znanstvene informacije izvori dostupnost pretra ivanje i vrednovanje3
  Znanstvene informacije – izvori, dostupnost, pretraživanje i vrednovanje

  ·načinima nabave originalnih primarnih dokumenata: međuknjižnična posudba, izravna komunikacija s autorima članaka

  • ·pretraživanjem besplatnih profesionalnih izvora na mreži npr. British Dental Journal i sl.

  • · pretraživanjem elektroničkih full-text časopisa dostupnih u određenim knjižnicama, upoznavanje korisnika s problemima u nabavi znanstvene literature

  • · načinima komunikacije u znanstvenim i stručnim krugovima (formalni i neformalni), vrednovanjem znanstvenog rada

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Program nsk za edukaciju dodiplomskih studija
  Program NSK za edukaciju dodiplomskih studija pretraživanje i vrednovanje

  • U okviru kolegija “Uvod u metodiku znanstvenog rada”

   • upoznavanje studenata/korisika s knjižnicom, uslugama, servisima i mogućnostima

   • predavanje o relevantnim bibliografskim bazama podataka (Biological Abstracts, MEDLINE, Current Contents, WoS (Web of Science) isl.) i ukratko načine pretraživanja

   • upoznavanje s elektroničkim časopisima - mogućnosti korištenja i pretraživanje

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Program edukacije korisnika na sredi njom medicinskoj knji nici u zagrebu
  Program edukacije korisnika na središnjom medicinskoj knjižnici u Zagrebu

  ·Korisnici se u dva sata upoznaju s:

  - ustrojstvom informacijskih procesa u području biomedicine, pri čemu se opisuju svojstva formalna i nefomalna načina komuniciranja

  ·- temeljnim izvorima medicinskih informacija, posebno s podjelom publikacija na primarne.., pri čemu se izdvajaju osobitosti znanstvenog časopisa

  ·-  klasifikacijskim sustavima i tezaurusima s područja medicine

  - najčešćim informacijskim potebama djelatnika u području medicine i načinom njihova zadovoljavanja, pri čemu se posebno razmatra rješavanje kliničkih problema

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Zaklju ak
  Zaključak knjižnici u Zagrebu

  • Svrha edukacije – da korisnik postane samostalan u rješavanju svog informacijskog problema, da taj posao obavi u što kraćem vremenu i sa što većom relevantnošću

  • Svijest knjižničara o važnosti edukacije korisnika – posrednik ali i kao onaj koji olakšava korištenje izvora informacija

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  Zaklju ak1
  Zaključak knjižnici u Zagrebu

  • Dizajnirati i definirati programe edukacije korisnika

  • Poznavati metodologiju procesa obrazovanja

  • Procjeniti vrijednost i korisnost postavljenog programa

  • Osposobljenost i motiviranost

  Ljubljana, 14.-15. November 2002


  ad