1 / 9

phần mềm quảng cáo facebook

Phần mềm quảng cáo Facebook của phanmemfacebook.vn , phần mềm facebook, phần mềm marketing facebook, phần mềm kết bạn facebook (add friends), tạo nhóm (group), phần mềm nhắn tin facebook (gửi message), mời fanpage trên Facebook

phanmymta
Download Presentation

phần mềm quảng cáo facebook

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PHẦN MỀM QUẢNG CÁO FACEBOOKcủa phanmemfacebook.vn Bạnnêntìmhiểungaycógìđặcbiệttừphầnmềmfacebookcủa mass facebookmanglạichobạnthìhãy click vào http://phanmemfacebook.vn Tuyệtđỉnhcôngnghệquảngcáođầutiêntrênthịtrườnghiện nay Việt Nam

  2. PHẦN MỀM QuẢNG CÁO FACEBOOKCỦA PHANMEMFACEBOOK.VN Làmsaođểnhiềungườibiếtđếnsảnphầmcủabạnđangbán • Bạnmuốnkếtbạnđếnnhiềungườitừfacebooktừ 1 ngườiđến 10.000 đểgiớithiệusảnphẩmcủabạnvànhữngngườiđangcónhucầusửdụngsảnphẩmcủabạn. • Cơhộisẽđếnrấtnhiềungườibiếtđếnsảnphẩmcủabạnvàsẽcónhiềungườithíchchỉcầnvàingườimuathìbạncũngthànhcông ban đầu. • Chắcchắnsẽđạthiệuquảcaovà chi phíthếnàolàhợplý. • Vậythìnênquảngcáofacebook, phầnmềmfacebookcủa mass facebooksẽtrảlờichocâuhỏicủamình http://phanmemfacebook.vn

  3. PHẦN MỀM QuẢNG CÁO FACEBOOKCỦA PHANMEMFACEBOOK.VN Phầnmềmquảngcáofacebookchophép • Phầnmềm Mass Facebook Ads, Phầnmềmquảngcáofacebook. • Phầnmềm facebook.vn sẽchophépchúngtađược: • Kếtbạnfacebook (add friends). • Tạonhómfacebook(group). • Nhắn tin faceook(gửi message). • MờifanpagetrênFacebook, tựđộngcomemttheođúngchủđề. • Hoàntoànmớivớicáchtiếpcậnkhácbiệt. KhôngbịgiớihạnbởicácđiềukiệnnàocủaFacebook. http://phanmemfacebook.vn

  4. PHẦN MỀM QuẢNG CÁO FACEBOOKCỦA PHANMEMFACEBOOK.VN TínhnăngPhầnmềmquảngcáofacebookmanglại • PhầnmềmFacebook.vn cóthểkếtbạnvới5000 ngườivànhiềuhơnthếtrongvòng1-3 tuần. Mộtngàynếulàmtaybạnkếtbạnvớivàichụcngườithì nick bạnsẽbịkhóangaylậptức. • Phầnmềmfacebook_ Hoàntoàntựđộng, tự comment theochủđề • Phầnmềmfacebook– Cho phépBạnkhôngphảilàmgicả??? • Điềunàycóthậtkhông????? • Phanmemfacebook.vncủa Mass Facebook Ads dànhchobạn: • Khôngyêucầukếtbạn, chỉđồng ý kếtbạnvớingườikhác, vìthếkhôngbịgiớihạnsốlượngbạnbèđượckếtbạnmỗingày http://phanmemfacebook.vn

  5. KếtquảTuyệtvờitừphầnmềmquảngcáofacebook.vn của Mass Facebook Ads manglại:

  6. Với 1 Facebook ban đầu (chưa có friend), phần mềm sẽ đi comment, like status, hình ảnh của các tài khoản khác.* Việc like và comment này hoàn toàn do phần mềm tự động thực hiện, bạn có thể theo dõi ngay trên phần mềm.* Phần mềm KHÔNG comment lung tung, mà sẽ lựa chọn trong cơ sở dữ liệu có sẵn để comment 1 câu “hợp” với status của người đó.

  7. Người chủ nhân của FB đó – khi được like hoặc được comment hỏi thăm sẽ phát sinh sự tò mò muốn tìm hiểu về người like mình.* Bạn chỉ cần chọn cho Facebook của mình 1 cái tên dễ mến, 1 avatar đẹp, rồi chờ đợi người đó vào và Kết bạn.* Bạn KHÔNG gửi yêu cầu kết bạn, mà chỉ thực hiện thao tác Chấp nhận kết bạn, nên sẽ không bị khóa Tài khoản

  8. phanmemfacebook.vn mangđếnsựAn toàn vàhiệuquảchoTài khoảncủabạn• Các phần mềm hiện có trên thị trường đều kết bạn dựa trên việc đi tìm thật nhiều tài khoản khác, rồi vào gửi yêu cầu kết bạn với tài khoản đó. Việc gửi yêu cầu tràn lan này tin chắc 100% sẽ bị facebook khóa. Còn phanmemfacebook.vn KHÔNGhề gửi yêu cầu kết bạn, mà chỉ “dụ dỗ” để người dùng tự gửi yêu cầu kết bạn –> hoàn toàn không sợ bị khóa! Kếtquảthậttuyệtchỉvàituầnmàđãcó 5000 bạnbèvànhiềungườikhácđangchờkếtbạn.

  9. Phần mềm Facebook- Giải pháp marketing trên Facebook thực sự hiệu quả, hoàn toàn tự động • Nắmngaylấycơhộiđểđưasảnphẩmcủabạnđượcnhiềungườibiếtđếnbánđượcnhiềuhàngvàtìmkiếmđượcnhiềuhơnnhiềukháchhàngtiềmnăng. Phầnmềmquảngcáofacebookcủa phanmemfacebook.vn cómặt ở đầutiên ở Việt Nam sẽhỗtrợgiúpbạntrongviệctìmkiếmkháchhàng. Hãyliênhệngayđểtưđượctưvấntốtnhất. Cơhộitầmtayhãynắmlấyngay http://phanmemfacebook.vn

More Related