doporu en postup v b ru extern inkasn agentury n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doporučený postup výběru externí inkasní agentury PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doporučený postup výběru externí inkasní agentury

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
petra-vasquez

Doporučený postup výběru externí inkasní agentury - PowerPoint PPT Presentation

51 Views
Download Presentation
Doporučený postup výběru externí inkasní agentury
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Doporučený postup výběru externí inkasní agentury Radek Laštovička víceprezident AIA

  2. Představení AIA • 2002 vznik AIA, 2006 členem FENCA, nyní 16 členů • Etický kodex • Kultivace českého inkasního trhu, odborné semináře, řešení stížností, komunikace se všemi IA • Komunikace s médii, zlepšení mediálního obrazu IA, edukace dlužníků i věřitelů • Spolupráce s jinými organizacemi, komorami, sdruženími a státními institucemi • Mezinárodní úroveň – prezentace, spolupráce, výměna informací - FENCA

  3. Úskalí výběru IA • Výběr výhradně podle ceny –vede k minimalizaci inkasních postupů a tím i snížení kvality služeb a vymožených částek • Výběr podle celkové návratnosti –múže vyústit v nelegální metody nátlaku na dlužníky • Nelze jen formálně vyžadovat legalitu postupů - je široká škála nepostihovaných nebo právně nejednoznačných postupů vůči dlužníkům, věřitel si musí vybrat

  4. Definice inkasních postupů • Máte s inkasem zkušenosti –nadefinujte co nejpřesněji, co má kdy inkasní agentura dělat • Nemáte zkušenosti –vybírejte inkasní agenturu podle jí navrhované intenzity inkasních úkonů • Přihlížejte k doplňkovým službám inkasní agentury (přihlašování do dědických a insolvenčních řízení, …)

  5. Definice složek ceny • Měsíční paušály, zálohy předem a provize z nominálního objemu jsou nestandardní • Vedle provize z vymožených částek zvažte bonusy – za zvýšení návratnosti, za průběh bez stížností, … • Zajímavou alternativou mohou být pevné částky za inkasní úkony – za dopis, návštěvu dlužníka, telefonát dlužníkovi, atd. lze platit předem dohodnutou částku

  6. Definice IT interface • Výměna informací o dlužnících a jejich platbách může být při velkých počtech dlužníků administrativně velmi náročná = drahá • Definujte v jakých intervalech a formátech budete Vy předávat údaje inkasní agentuře a ona Vám • Zohledněte kontrolní nástroje, které Vám systém inkasní agentury nabídne (on-line náhled na inkasní úkony, …)

  7. Definice okruhu dodavatelů Před oslovením/při výběru inkasní agentury: • Ověřte finanční bonitu • Ověřte dobrou pověst/mediální kauzy • Ověřte reference

  8. Vyhodnocení • Porovnávejte cenu nabízených služeb sintenzitou inkasních postupů • Pokud jste něčím specifičtí (např. cizojazyční dlužníci), preferujte inkasní agentury s řešením Vašich specifik • Nezdráhejte se požadovat osobní prohlídku call-centra, ukázku IT systému, možnost auditu činnosti inkasní agentury, …

  9. Závěr • Inkasní agentury jsou vysoce efektivní, neváhejte je využívat intenzivněji • Nepodceňujte složitost výběru inkasní agentury. Skýtá korupční potenciál, reputační riziko a úskalí výběru snižující efektivnost inkasa

  10. Děkuji za pozornost Radek Laštovička www.aiacz.cz Mobil: 731 627 103 E-mail: radek.lastovicka@cz.ey.com