slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název dokumentu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název dokumentu:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Název dokumentu: - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Číslo šablony: . III/2. Číslo materiálu:. VY_32_INOVACE_CHE.S5.14. Název dokumentu:. Reakce v organické chemii - opakování. Autor:. Mgr. Sylva Kalenská. Ročník:. 3. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast:. Vzdělávací obor:. Chemie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název dokumentu:' - peta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Číslo šablony:

III/2

Číslomateriálu:

VY_32_INOVACE_CHE.S5.14

Název dokumentu:

Reakce v organické chemii - opakování

Autor:

Mgr. Sylva Kalenská

Ročník:

3.

Člověk a příroda

Vzdělávací oblast:

Vzdělávací obor:

Chemie

Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia

Tematická oblast:

Datum vytvoření:

9. října 2012

Gymnázium Vítězslava Nováka

Husova 333/II, Jindřichův Hradec

slide3

Anotace:

Tento DUM je zaměřen na základní klasifikaci organických reakcí se zaměřením na základní pojmy týkající se úvodu do charakteristiky chemických reakcí v organice, zejména na homolýzu a heterolýzu. Reakčním mechanismům a reakcím dle charakteru přeměn na substrátu je věnována samostatná kapitola.

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon).

Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy.

Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

slide4

Ch

Reakce organické chemie

reakční mechanismy

klasifikace organických reakcí

slide5

Reakční mechanismy

poskytují informace o meziproduktech organických reakcí

Substrát = složitější VL podléhající změnám

Činidlo = VL reagující stejným způsobem

Ch

slide7

Homolýza (homolytická reakce)

štěpení vazby je symetrické, protože atomy prvků mají podobnou či stejnou hodnotu elektronegativity

vazebný elektronový pár se rozdělí vzniknou radikály = nestabilní částice ochotně reagujích

Ch

slide8

A - B A + B

Cl – Cl Cl + Cl

H3C – CH3 H3C + CH3

Ch

slide9

Heterolýza (heterolytická reakce)

štěpení vazby je asymetrické

vazebný elektronový pár se přesouvá k atomu s vyšší hodnotou elektronegativity

vzniká elektrofil E+ a nukleofil Nu-

Ch

slide10

\

A-B A+ + I B-

??? Zapište asymetrické štěpení pro molekulu HCl a CH3 COOH.

Ch

slide11

\

Přiřaďte správně k sobě spřažené pojmy a reakce:

H + H H-H

H + + Cl - H-Cl

Ch

slide12

\

Klasifikace organických reakcí podle vnějších změn:

Ch

slide13

\

1. Adice = násobnost chemické vazby se

2. Eliminace = násobnost ch. v. se

3. Substituce = náhrada atomu či skupiny atomů jiným atomem či jinou skupinou

4. Intramolekulární přesmyk = přeskupování atomů uvnitř molekuly, bez produktů

Ch

slide14

Zodpovězte:

1. Kterou skupinu či sloučeninu lze označit pojmem elektrofil, nukleofil, obojí?: H+, OH-,NO2+,NH3

2. Objasni pojem chlor ve stavu zrodu.

3. H H

C=C + HBr

H H

Ch

slide15

Zdroje použitých materiálů

Honza,J.,Mareček,A.,Chemie pro čtyřletá gymnazia 2. díl, 3. vyd.Olomouc: Nakladatelství Olomouc,2005

Vlastní zdroje