www videodershane com www edebiyatogretmeni net let m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net İLETİŞİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net İLETİŞİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net İLETİŞİM - PowerPoint PPT Presentation


 • 958 Views
 • Uploaded on

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net İLETİŞİM. “Sürekli iletişim İçindeyiz” metninde nasıl bir iletişim tanımı yapılmaktadır? . Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır. www. videodershane .com www.edebiyatogretmeni.net.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net İLETİŞİM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s rekli ileti im indeyiz metninde nas l bir ileti im tan m yap lmaktad r

“Sürekli iletişim İçindeyiz” metninde nasıl bir iletişim tanımı yapılmaktadır?

Anlam alışverişi olan her etkileşimde iletişim vardır.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

kendinize g re bir ileti im tan m yap n z
Kendinize göre bir iletişim tanımı yapınız.
 • İnsanın duygusunu, düşüncesini, bilgisini çeşitli yollarla karşısındakine aktarma işlemine İLETİŞİM denir.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

s rekli leti im indeyiz metnine g re ileti im hangi durumlarda ger ekle mektedir
“Sürekli İletişim İçindeyiz.” metnine göre iletişim hangi durumlarda gerçekleşmektedir.
 • İletişim iki insan birbirini fark etmesiyle başlar. Sadece konuşmayla gerçekleşmez. Bir bakış, jest ve mimikler iletişimin oluşması için yeterlidir.
 • www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net
dille ger ekle en ileti im ile di er ileti im t rleri aras ndaki farkl l klar belirtiniz
Dille gerçekleşen iletişim ile diğer iletişim türleri arasındaki farklılıkları belirtiniz.
 • Dil ile gerçekleştirilen iletişim dolaysız olduğu için diğer iletişim türlerinden daha etkilidir. Ayrıca dil ile gerçekleştirilen iletişim yazıya aktarılabilir. Bu yönüyle de kalıcıdır.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

1 etkinlik let m gerekl d r
1. Etkinlik İLETİŞİM GEREKLİDİR
 • çünküinsanlar yaşamak için anlaşmak zorundadır.çünküiletişim olmazsa gelişme olmaz.
 • çünkü iletişim hayatın akışını sağlar.
 • Çünküiletişim hayatın gereğidir.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide7
2. ETKİNLİK

Fotoğrafta işaret yoluyla iletişim vardır.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

3 etk nl k leti imde bulunmas gereken eler ve ileti imdeki nemi
3. ETKİNLİK:İletişimde bulunması gereken öğeler ve iletişimdeki önemi
 • Gönderici: İletiyi karşı tarafa iletendir.
 • Alıcı: Göndericinin gönderdiği iletiyi alandır.
 • İleti: Bu iki öğe arasındaki duygu, bilgi ve düşünceye denir.
 • Kanal: Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir.
 • Dönüt: Alıcının göndericiye verdiği tepkidir.
 • Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

4 etk nl k ba lam esinin ileti im i in nemi

4. ETKİNLİK:Bağlam öğesinin iletişim için önemi

Bağlam iletişim oluştuğu ortamdır. Ortam iletişim için elverişli olmazsa iletişim de sağlıklı olmaz.

Gönderici İleti Kanal Alıcı

(ANNE) (Ödevini yaptın mı?) (SÖZLÜ) ÇOCUK

DÖNÜT

(EVET\HAYIR)

(EV ORTAMI)

BAĞLAM

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

5 etkinlik
5. Etkinlik

Gönderici: Trafik lambaları

İleti: DUR/ GEÇ

Alıcı: Yayalar / Araçlar

Dönüt: Araçlara yeşil ışık yanınca yayalar durur, araçlar geçer.

Bağlam : Trafik ortamı

www.videodershane.com

www.edebiyatogretmeni.net

6 etk nl k kol dal elektrik kelimelerinin farkl ba lamlarda kullan m na rnekler
6. ETKİNLİK: “Kol, dal, elektrik” kelimelerinin farklı bağlamlarda kullanımına örnekler:

Çocuğun kolu kırıldı.

KOL:

Kapının kolu bozulmuş.

Ağacın dallarını budadım.

DAL:

Sinema çok güzel bir sanat dalıdır.

Bugün de elektrikler kesildi.

ELEKTRİK:

Ondan elektrik alamadım.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

7 etk nl k g stergeler
7. ETKİNLİK: GÖSTERGELER

Hemşire resmi hastanelerde

sessiz olmak gerektiğinin gös-

tergesidir.

Trafik işareti ise park yapılmama-

sı gerektiğini gösterir.

Bunun dışında havanın kapalı olması yağmur yağacağının, yaprakların dökülmesi sonbaharın geldiğinin göstergesidir.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

anlama ve yorumlama
ANLAMA VE YORUMLAMA

Bir iletiyi farklı göstergeler kullanarak vermenin mümkün olup olmadığını örneklerle gösteriniz.

Trafik polisi araçlara düdüğüyle de geç diyebilir, el işaretiyle

de geç diyebilir.

2. İletişimin önemini ve değerini günlük hayatınızdan örneklerle açıklayınız.

İnsan bir toplumda yaşadığı için iletişim içinde olmak zorundadır.

3. Çağımıza iletişim çağı diyebilir miyiz? Niçin?

Çağımızda pek çok şey iletişim üstüne olduğu için bu çağa iletişim çağı

diyebiliriz.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

8 etk nl k atat rk n basinla lg l g r ler
8. ETKİNLİKATATÜRK’ÜN BASINLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

“Basına hiçbir şekilde hükmedilemez ve baskı altında tutulamaz ""Basın hürriyetinin mahzurlarının giderilmesinin yine basın hürriyetiyle mümkün olduğuna dair bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında güzel karşılanan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum kendini bilmezlere, basının sinesinde haydutluk fırsatını verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkaranların fikriyat sahasındaki uğursuz tesirleri, tarlasında çalışan suçsuz vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet haydutluğun en kötüsünü göze alan bu gibi kimseler, kanunların özel müsadelerinden istifade imkanını bulursa, Büyük Millet Meclisi eğitici ve ezici kudretinin müdahale ve uyarması elbette gerekli olur.""Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değidir."

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

9 etk nl k
9. ETKİNLİK:
 • ODUNCU (Sonbahar) PARA
 • ÇİFTÇİ (Sonbahar) EKİM MEVSİMİ
 • ÖĞRETMEN (Sonbahar) OKULLARIN AÇILMASI
 • Sy:7

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

3 soru a a lar n yapraklar n n sararmas neyin g stergesidir
3. Soru: Ağaçların yapraklarının sararması neyin göstergesidir?
 • Sonbahar mevsiminin geldiğinin göstergesidir.

Sy:7

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

4 soru deniz fenerinin gemi kaptanlar i in ne ifade etti ini a klay n z
4. Soru: Deniz fenerinin gemi kaptanları için ne ifade ettiğini açıklayınız.
  • Gemi kaptanları için yol göstericidir.
 • Sy: 7

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

5 soru sminizin sizin g stergeniz oldu unu d nd n z m

5. Soru : İsminizin sizin göstergeniz olduğunu düşündünüz mü?

İsimler ait olduğu kişinin göstergesidir.

Sy:7

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide19
6. Soru: Mektup, telgraf, e-posta vb iletişim araçlarında gönderen- gönderilen- alıcı- kanal ilişkisini belirtiniz.
 • Gönderici: Mektubu, telgrafı veya e-postayı gönderen kişi
 • Alıcı: Mektubu, telgrafı veya e-postayı alan kişi
 • Kanal: Yazılı
 • Gönderilen: Mektup
 • Telgraf
 • E-posta

www.videodershane.com. www.edebiyatogretmeni.net

slide20

10. ETKİNLİK: Yaşamda dil göstergelerinin dışında başka tür göstergeler de vardır. Siz de aşağıda boş bırakılan yerlere gösterge örnekleri yazınız.

 • SOSYAL GÖSTERGE: Akıllı işaretler

Sigara içilmez levhası

 • DİL GÖSTERGESİ: Dille kurulan tüm iletişim

şekilleri dil göstergesidir.

 • DOĞAL GÖSTERGE: Yaprakların sararması sonbaharın geldiğinin göstergesidir.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide21
11. ETKİNLİK:İletişim kurarken kullanılan göstergelerimaddeler halinde yazınız, göstergelerin birbirlerinden farklarını açıklayınız.
 • DİL GÖSTERGELERİ: Dil göstergeleri duygu düşünce ve hayalleri en etkili biçimde anlattığı için etkili bir iletişim kurar.
 • DİL DIŞI GÖSTERGELER:İşaretler, şekil, resim, jest ve mimikler dil dışı göstergedir.
 • Dil ile yapılan iletişim daha etkili ve kalıcıdır.

Sy:8

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

12 etk nl k g stergeleri inceleyen bilim dal ile ilgili ara t rma yap n z
12. ETKİNLİK: Göstergeleri inceleyen bilim dalı ile ilgili araştırma yapınız.

Göstergebilim en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen bilimdir. Ancak bu tanım, göstergebilimin ele aldığı konuya göre yapılmış bir tanımdır. Göstergebilimi kullandığı metoda göre de tanımlayabiliriz. Buna göre göstergebilim, dilbilimsel metotları nesnelere uygulayan, her şeyi (oyunlar, jestler, yüz ifadeleri, dini ayinler, edebiyat eserleri, müzik parçaları…) dille tasvir etmeye ve dilsel olmayan bütün olguları da dil metaforuna dönüştürerek açıklamaya çalışan bir bilimdir. Gösterge, insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (Türkçe, İngilizce, Fransızca vb.), çeşitli jestler (el, kol, baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı bütünün birimleridir.

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

13 etk nl k a a idak nesneler n ses s mgeler n bo luklara yaziniz
13. ETKİNLİK: AŞAĞIDAKİ NESNELERİN SES SİMGELERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.
 • t-e-l-e-f-o-n t- e- l- e- v- i- z- y- o- n a- y- a- k- k- a-b-ı

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

14 etk nl k a a idak eh r planiyla nasil b r let m sa landi ini a iklayiniz
14. ETKİNLİK: AŞAĞIDAKİ ŞEHİR PLANIYLA NASIL BİR İLETİŞİM SAĞLANDIĞINI AÇIKLAYINIZ.
 • Şehir planına bakarak şehrin düzeni, ulaşım yolları, yerleşimi hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Sy: 8

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide25

15. ETKİNLİK: Bedük > beyük > böyük > büyük ses simgelerinin yazılışını “ dil göstergelerinin değişebilirliği ve değişmezliği kuralına göre inceleyerek aşağıda verilen ses simgelerinin bugünkü kullanılış biçimlerini yazınız.

 • Dil göstergeleri dilin tarihi gelişimi içersinde ses değişimlerine uğrayabilirler.
 • Ama bu değişim sebepsiz değildir.
 • kulgak / kulak
 • kangı/ hangi
 • edgü/ iyi
 • kadgu/ kaygı
 • SY:9

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide26

16. ETKİNLİK: MASAYA MASA, KİTABA KİTAP , YILDIZA YILDIZDENMESİNİN BİR NEDENİ VAR MIDIR? MESELA “ŞIRIL ŞIRIL” KELİME GRUBU NEDEN BU ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR? BU İKİ TİP GÖSTERGEYE ÖRNEK VERİNİZ.

 • Dil göstergeleri nedensizdir. Fakat yansıma sözcükler ses taklidi olduğu için bu durum geçerli değildir.
 • Koltuk (Nedensizdir.)
 • Tıkırtı (Yansıma)
 • Horul horul

Sy: 9

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide27

17. ETKİNLİK: K- A- L- E-M KELİMESİNDEKİ SESLERİN DİZİLİŞİNDE BİR ÇİZGİSELLİK VARDIR. KALEM KELİMESİNİ “LEMKA” YA DA “MELAK” BİÇİMİNDE KULLANILDIĞINDA “ KALEM KELİMESİNİ ZİHİNDE CANLAMDIRMANIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINI BELİRTEREK DİL GÖSTERGELERİNİN ÇİZGİSELLİĞİNİ TARTIŞINIZ.

 • Kalem sözcüğünü“lemka “ veya “melak” şeklindesöylediğimizde“kalem” sözcüğü zihnimizde canlanmaz. Çünkü dil göstergeleri çizgiseldir.

Sy: 9

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide28
18.ETKİNLİK: “AHMET DÜN İSTANBUL’A GİDECEK.” CÜMLESİ DİLBİLGİSİ VE MANTIK BAKIMINDAN DOĞRU MUDUR? AÇIKLAYINIZ.
 • Bu cümle hem mantık hem de dilbilgisi bakımından yanlıştır. Dün ifadesi geçmiş zamana aitken –ecek eki gelecek zaman ifadesidir.
 • Sy: 9

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

19 etk nl k b r pazar yer nde b r ali ver te ya da derste ba lamin nasil olu tu unu g zlemley n z
19. ETKİNLİK: BİR PAZAR YERİNDE, BİR ALIŞVERİŞTE YA DA DERSTE BAĞLAMIN NASIL OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEYİNİZ.
 • İletişim bulunulan duruma ve yere göre farklılıklar gösterir. Alışverişte gerçekleşen iletişim ile sınıf ortamındaki iletişim birbirinden farklı olacaktır.
 • Sy: 9

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

l me ve de erlendirme
Ölçme ve Değerlendirme

Gönderici: Baba

İleti: insanların kalbini kırmamak gerekir.

Alıcı: Oğul

Dönüt: Kötü sözler daima iz bırakır.

Sy: 9

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide31

2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.Yaşadığımız dünyada göstergelerin karşıladığı canlı cansız her şeye VARLIK denir.Göstergeleri inceleyen bilim dalına GÖSTERGEBİLİM denir.

3. Aşağıda verilen cümleleri DOĞRU- YANLIŞ durumuna göre işaretleyiniz.

“Güneşin doğuşu doğal bir gösterge değildir. (Yanlış)

“Okulların açılması doğal bir göstergedir. (Yanlış)

Sy: 10

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

slide32

4. Aşağıdakilerden hangisi insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş araçlarındandır? Cevap: A) Dil5. I. Ağaçların yapraklarının dökülmesi II. İnsanların kot pantolon giymesi III. Karın yağması IV. Sitelerin etrafının duvarla çevrilmesi V. Bir ailenin yemeklerini masada yemesiYukarıdaki cümlelerden hangi ikisi doğal göstergedir?Cevap: B) I- IIIwww.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

6 a a dakilerden hangisi simge de ildir e kitap

6. Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?E) Kitap

7. İnsanlar arasındaki ortak semboller sistemi ile gerçekleştirilen bilgi alışverişine İLETİŞİM denir.

8. Fıkrada hangi göstergenin önemi vurgulanmıştır?

Sosyal gösterge

Sy: 10

www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net