Ergenl k d nem sorunlari ve ergenlerle let m
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 545 Views
 • Uploaded on

ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI VE ERGENLERLE İLETİŞİM. ERGENLİK. Ergenlik dönemi 11 - 12 yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ergenl k
ERGENLİK

 • Ergenlik dönemi 11 - 12 yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır.

 • Dönem içinde çeşitli yaşlar farklı gelişim atakları içerir, bu nedenle bu uzun dönemin genel adıdır. Dönem içinde çeşitli yaşlar, farklı gelişim ataklarını içerir.

 • Bu nedenle bu uzun dönemi çeşitli gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak üç alt evreye ayırmak mümkündür.


Bulu erinlik p berte
Buluğ ( erinlik- püberte ):

 • 1- Buluğ ( erinlik- püberte ): Kızlarda ortalama 11 - 13, erkelerde 13 - 15

 • 2- Orta dönem: Ortalama 13 - 15 yaşlarından 17 yaş civarına kadar.

 • 3- Son dönem : Ortalama 18'den 20'li yaşların başlarına kadar olan dönem.


Lk d nem
İLK DÖNEM

 • Buluğ dönemi fizyolojik değişikliklerin en çok ve en hızlı olduğu dönemdir. Kızlar

 • Erkeklere göre ortalama iki yıl kadar önce bu döneme girerler.

 • Boy hızlı bir biçimde uzar.

 • Cinsiyet özellikleri belirginleşir.

 • Beyindeki bazı bölgelerin aktif hale gelmesi sonucunda kızlarda 10-12 yaş civarında östrojen hormonu on kat artar.

 • Erkeklerde ise 13-14 yaşlarında androjen hormonu hızlanır.

 • Kızlarda fiziksel bir takım değişiklikler oluşur.

 • Erkeklerde ise omuzlar genişler, ses tonu kalınlaşır, bıyık terler. Yüz hatları ve beden duruşundaki değişmeler yetişkin karakterine benzemeye başlar.


Orta d nem 15 17
ORTA DÖNEM(15-17)

 • Yoğun olarak utangaçtırlar, küçük kusurları büyütür ve kendine kızar.

 • Ben merkezlidir ve herkesin içinde ön plana çıkma arzusu içindedirler.

 • Hissettiği duyguların sadece ve sadece kendisine has olduğunu zanneder.

 • Daha çok sevgi ve ilgi bekler.

 • Sık sık kaygı ve umutsuzluğa kapılır.

 • Çabuk sıkılır, çabuk kızar,saldırgan davranır

 • Düşünmeden davranır, ayrıca sakardır.


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
.

 • Kıskançlık gösterir.

 • Çevrenin beğeni ve takdirini kazanma ihtiyacı ön plandadır.

 • Etrafının beğenisini kazanma noktasında kendine karşı güvensiz, çekingen ve içe kapanık veya abartılı atılgan, kendini gösterme çabası içindedir.

 • Derslere ilgisi azalmıştır

 • Hayranlık ve tutkunlukları vardır.

 • Saatlerce yalnız kalabilir ve uzun hayaller kurabilir

 • Maymun iştahlıdır, gelip geçici hevesleri oluşur.

 • İletişim kurarken mantık kurallarına baş vurur, tartışma açmak için fırsatlar kollar.


Son d nem 17 20
SON DÖNEM(17-20)

 • Davranışlardaki çelişki ve tutarsızlık azalmıştır.

 • Daha istikrarlı ilişkiler kurmaya başlamıştır.

 • Bağımsızlık, kendi kararlarını verme, seçim yapma konusunda çelişkileri azalır.

 • Karşılaşılan sorunlarla başa çıkmada daha gerçekçi ve amaca yönelik çözümler üretebilir.

 • İş ve meslek seçimi ile ilgili kararlar almaya ve sorumluluk almaya başlamıştır.

 • Genç artık bu dönemde kendisine sıkıntı ve kaygı verecek durumlarla başa çıkabilecek olgunluğa erişmiştir.


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
.

 • Kendi ilgi ve yeteneklerini tanımakta, kendi yolunu seçmek konusunda daha kararlı ve cesur davranabilmektedir.

 • Cinsel çatışmalar azalmıştır.

 • Yaşam değerleri ile ilgili sorgulamalar artmış.

 • Dış görüntüleri ve kıyafetleri ile alakalı zıtlaşmalar sona ermiştir.

 • Toplumsal sorunlara bakış açısında gelişmeler olmuş , toplumsal konulara ilgi artmıştır.

 • Bu dönem Allah inancı ve dini değer ve öğretilerin de sorgulandığı bir dönemdir. Bütün bu sorgulamalar ( yaşam değerleri, gelecekten beklentiler, toplumsal değerler ) ergenin kendi kişisel görüşlerinin oluşmaya başladığı dönemdir.

 • Kişi ben imajını kafasında netleştirmeye başlamıştır. Böylece ergenliğin de sancıları azalmaya başlar. Bu artık gençlik döneminin başlamasının işaretidir.


V cuttak hizli de kl kler n etk s
VÜCUTTAKİ HIZLI DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

 • Ergenlik döneminde bahsettiğimiz gibi fiziksel değişikliklerin yanı sıra sosyal ve duygusal değişimi de beraberinde gelir.

 • Bu değişiklikler başlangıçta aniden gerçekleşir, sonra daha yavaş seyreder.


Ergenlikte zihinsel geli im
Ergenlikte zihinsel gelişim

 • Genç artık zihinsel yeteneklere sahiptir. Kendine sunulan imkanları değerlendirebilir.

 • Hayatını belli idealler uğruna yeniden düzenler, bu ideallerle beraber kendine büyük hedefler koyar ve büyük hayaller kurar.

 • Davranışlarının ve hayatı düzenlemesinin kendisi için önemin bilir.tercihlerinin sonuçlarını tahmin edebilir ve tasarlayabilir.

 • Zihinsel yeteneğinin gelişmesi yanı sıra bir çok açıdan düşünme becerisi de edinmiştir.


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
.

 • Bu durum da genç artık düşünce esnekliğine sahiptir.

 • Bulunduğu konuma ve düşüncelerine eleştirel bir gözle bakabilir.

 • Toplumsal sistemlerin çeşitliliği konusunda fikir sahibi olduğu için ilgileri de değişmiş ve farkındalıkları artmıştır.

 • Hayatı başka açılardan değerlendirir, doğru ve yanlışı ayırabilmeye çalışır.

 • Kendi doğrularını bulmaya çalışır ve bu konuda etrafındakilerle ters düşmeye razı olur.

 • Zihinsel gelişim yaş ilerledikçe artar. Son ergenlik döneminde zihinsel gelişim ile ilgili yetiler daha aktiftir.


Ergenlikte sosyal geli im
Ergenlikte sosyal gelişim

 • Arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilere ve toplumla bütünleşme çabalarına hizmet eder.

 • Ergenlik dönemi ile birlikte aileden bağımsızlaşma yönelimi oluşur. Aileden bağımsızlaşma ve fert olma çabası ile gençler kendilerini yeni gruplara ait hisseder halde bulur.

 • Yeni arkadaş çevreleri ile birlikte, faaliyet ihtiyaçları, enerji düzeyi artar. Ergenlik döneminde ana babaya meydan okuma ve okulda başkaldırı gibi davranışlar arttığı için, bir bakıma kendilerini boşlukta kalmış gibi hissederler.


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
.

 • Genç, yaşıtlarının giyim kuşam tarzını ve zevklerini benimser.

 • Onlar gibi argo kelimelerle konuşur.

 • Kendisine sırdaş ve dost ortağı seçer.

 • Genç grupta kalabilmek ve kendini bir yere ait hissedebilmek için kendisini arkadaşlarının etkisine bırakır.

 • Kendisini ait hissettiği gruba kabul ettirmek için grup içinde kendine aykırı gelen davranışlara bile katılır.

 • Evde arkadaşlarının ailesi tarafından eleştirilmesine ve ya arkadaşlık ilişkilerine müdahale edilmesine tahammül edemez.


Ergenlikte fiziksel geli im
Ergenlikte Fiziksel Gelişim

 • Gençler vücut enerjilerinin büyük kısmını büyüme ve olgunlaşmaya sarf ettiklerinden dengeli beslenme onlar için önemli olmaktadır.

 • Ergenliğin ilk yıllarında protein, mineral ve vitamine çok ihtiyacı olduğundan gelişigüzel beslenme gencin hastalıklara karşı direncini azaltmaktadır.

 • Kız çocukları erkek çocuklara kıyasla daha hızlı büyümekte ve ergenlik dönemine de daha önce girmektedirler.


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
.

 • Bu yıllarda gencin dış görünüşüne çok fazla dikkat ettiği görülmektedir.

 • Ergenlikte sıklıkla karşılaşılan sivilcelerin nedenleri ve önlemleri konusunda gence yardımcı olunmalıdır.

 • Bu dönemde aşırı terlemelerinin sağlıksızlık işareti olmadığı; ama beden temizliklerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.

 • Bazı ergenlerin büyüyen ve gelişen bedenlerinden utanç duymaları ya da rahatsız olmaları mümkündür.

 • Bunun sonucu olarak da sakarlık artmakta, kambur oturma ve hantal yürüme gibi alışkanlıklar gelişmektedir.


Ergenl n gel m g revler ve ps ko sosyal gel m
ERGENLİĞİN GELİŞİM GÖREVLERİ ve PSİKO SOSYAL GELİŞİM

 • Bir kimlik oluşturmak:“Ben kimim“ sorusu,

 • Özerklik kurma:Şahsiyetin temelinde her zaman hür olma yatar.

 • Toplumda bir statü sahibi olma: sosyal kabul ve itibara sahip olma

 • Bir gruba ait olma:arkadaş grupları

 • Faaliyet ihtiyacı:deşarj olma

 • Beden imajı ve beden algısı:karşı cinsten ilgi ve beğeni kazanma çabası

 • Güven ihtiyacı:bir otorite desteğine ihtiyaç duyar.


K k bir anekdot
Küçük bir anekdot GELİŞİM

 • Ünlü yazar Mark Twain bir öyküsünde özerkliği şöyle anlatır.

  “15 yaşında iken babamı ve annemi çok bilgisiz sanırdım, 25’ime geldiğimde babamın 10 yıl içinde kendini çok geliştirdiğini fark ettim bu da beni çok şaşırttı.”


Ergenl k d nem davrani bozukluklari
ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI GELİŞİM

 • Davranım bozukluğu gösteren  gençler sosyal ve duygusal problemleri yoğun olarak yaşarlar.

 • Öfke, saldırganlık, arkadaş ilişkilerinde problemler zaman zaman gözlemlenen davranışlardır. 

 • Ancak bu davranışlar kısa sürelidir ve sıklıkla tekrar etmez.

 • Bu durumu ergenlerin alışkanlık haline getirmemesi için bir uzmandan yardım almakta fayda vardır.


Davran m bozuklu u ya ayan ergenlerde uzun s reli olarak unlar g r l r
Davranım Bozukluğu yaşayan ergenlerde uzun süreli olarak şunlar görülür: 

 • Hırsızlık

 • Yalan söyleme

 • Alınganlık ve kolay kızma

 • Başkalarını tehdit etme, kincilik, inatçılık

 • Kuralları ciddi biçimde bozma eğilimi olma

 • Sık sık okuldan kaçma


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
. olarak şunlar görülür: 

 • Yangın çıkarma

 • Başka birinin evine, arabasına ya da herhangi bir malına bilerek ve kasten zarar verme

 • Yaşıtları ve büyüklerle sık sık kavga etme ve kavgayı genellikle kendisi başlatma

 • Kavga anında silah, bıçak ve sopa gibi yaralayıcı ya da öldürücü maddeler kullanma

 • İnsanlara ve hayvanlara eziyet etme, acımasız davranma


S nav kayg s
Sınav kaygısı olarak şunlar görülür: 

 • Dikkati toplamakta, sınava başlamakta ve soruları anlamakta güçlük;

 • Bilinen bir soruda hata yapma korkusuna bağlı yoğun heyecan,

 • Kötü not alma beklentisi,

 • Öfkelenme

 • Sınavın kötü geçeceğine inanma,

 • Sürenin yetmeyeceği düşüncesi,

 • Zor gelen sorularda paniğe kapılma ve aşırı heyecanlanma

 • Bazı fizyolojik belirtiler. Terleme, kızarma, kalp çarpıntısı,


Gen lerle ileti imde dikkat edilecek zellikler
Gençlerle iletişimde dikkat edilecek özellikler olarak şunlar görülür: 

1-Somut olun

2- Övgüyü unutmayın

3- Sorunu hemen belirtin

4- Hüküm vermeyin ( suçlamak, iğnelemek)

5-Tutarlı davranın. Bugün olur dediğiniz bir konuya yarın olmaz demeyin varsa gerekçeleriniz mutlaka açıklayın.

6- Açık olun

7- Sorunu birlikte çözün

8-Beklentilerinizi yerine getirmediğinde “ben” dilini kullanın. Size ne hissettirdiğini söyleyin direk eleştirirde bulunmayın.

9-Beden dilinizi olumlu yönde kullanın. Mimikleriniz ne ifade ettiğinizi çok güzel yansıtmalıdır.


Retmenlere 6 neml ner
ÖĞRETMENLERE 6 ÖNEMLİ ÖNERİ olarak şunlar görülür: 

Siz de o dönemleri yaşadınız; ancak yıllar geçtiği için bir ergenin büluğ çağında neler yaşadığını unuttunuz. Artık, onları anlamak için gayret etmelisiniz.

1. ARKADAŞLARINI TANIYIN

Öğretmen çocuğunun arkadaş ortamını ve mümkünse gencin ailelerini tanımaya çalışmalıdır.

2. ONLARI TANIMADAN ELEŞTİMEMEK GEREKİRBir gencin arkadaş çevresini tanımadan eleştirmek ve kurduğu arkadaşlıktan men etmek yapılacak en büyük yanlışlardandır.

3. HİSLERİNE SAYGI DUYULMALIDIRöğretmen gencin içinde bulunduğu psikolojiyi anlamaya çalışmalıdır. Bir şeyi yaptırmak konusunda itaat beklememelidir.


Ergenlik d nemi sorunlari ve ergenlerle iletisim
. olarak şunlar görülür: 

4. ONA KARŞI OBJEKTİF OLMAYA ÇALIŞIN Çocuğunun arkadaşları gerçekten kötü ise ve bu arkadaşlık zarar verir nitelikteyse, öğretmen bunu evvela aileye bildirmelidir. Bir gençle iletişim kurarken, ona önce içinde bulunduğu durumun iyi yönleri sonra da kötü yönleri gösterilmelidir.

5. SADECE NASİHAT ETMEMELİSİNİZNasihatler bu dönemde pek fazla işe yaramaz. Bu sebeple bu konu ile ilgili çocuğa aktarılması gerekenler varsa paylaşımcı bir ortam içinde ergenin de fikirleri alınarak ergene sunulmalıdır.

6. OLUMLU HAREKETLERİNİ DESTEKLEYİNErgenin olumlu arkadaş ilişkileri desteklenmelidir. öğretmenler onunla ortak paydalar bulabilmeli, sadece “yasakçı” konumunda olmamalıdır