hvorfor foreldremedvirkning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor foreldremedvirkning? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor foreldremedvirkning?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Hvorfor foreldremedvirkning? - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

Hvorfor foreldremedvirkning?. Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserkl æ ring sl å r fast at:. Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring. Oppl æ ringsloven §1-1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hvorfor foreldremedvirkning?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barneloven 30 og fns menneskerettighetserkl ring sl r fast at
Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at:
  • Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring
oppl ringsloven 1 1
Opplæringsloven §1-1
  • Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
kunnskapsl ftet generell del
Kunnskapsløftet Generell del
  • Det legges vekt på foreldrenes primæransvar for barns oppfostring. Skolen skal ikke overta dette ansvaret, men hjelpe og støtte hjemmene i oppfostring av en ny generasjon.
  • Foreldrene er en viktig del av barns læringsmiljø
prinsipper for oppl ringen
Prinsipper for opplæringen:
  • …Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon…
forskning viser
Forskning viser
  • Det ikke er foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.
forskning viser1
Forskning viser
  • Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. Foreldre er derfor en viktig ressurs for elevenes læring.
  • Dialog og samarbeid bidrar til at foreldre engasjerer seg og blir en ressurs for skolen.