slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

CD. Biologie. živočichů a člověka. A. A. A. A. A. A. A. A. CD. Biologie. CD. Ekologie a ochrana. rostlin a hub. životního prostředí. ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací. http://atraktivnibiologie.upol.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. CD Biologie živočichů a člověka A A A A A A A A CD Biologie CD Ekologie a ochrana rostlin a hub životního prostředí ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE - efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací http://atraktivnibiologie.upol.cz FELLNEROVÁ I., HLAVÁČEK L., STONOVÁ D., KINCL L. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2./0270 financovaný MŠMT a ESF ČR. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta 612 MB 16 ppt 115 MB 8 ppt CD Obecná biologie 1 2 a genetika CD Biologie živočichů a člověka obsahuje celkem 16 multimediálních prezentací, CD Obecná biologie a genetika obsahuje 8 ppt prezentací z oblasti středoškolské biologie.Výukové prezentace didakticky vhodně kombinují tradiční prvky (text, obrázek, foto, hypertext) s prvky počítačové grafiky (původní kreslené animační sekvence). CD jsou, spolu s dalšími dvěma, součástí projektových materiálů, poskytovaných zdarma absolventům instruktážního kurzu Atraktivní biologie. Obr. 3 Nukleové kyseliny: Snímek představuje základní objevy týkající se NK a vědců, kteří se na objevech podíleli. Je využito několika hypertextových odkazů na životopisy badatelů a také odkazu na informační stránky o historii Nobelových cen ( ). Snímek je doplněn jednoduchou animací modelu NK ( ). Obr. 1 Čáp bílý - kombinace různých AV prvků v ppt : Komplexní pohled na čápa bílého umožňuje použití klasické fotografie, doplněné krátkou videosekvencí, zachycujícího čápa v letu ( ) a ukázkou hlasu ptáka ( ). Prostřednictvím hypertextu ( ) je možné přímo z prezentace snadno otevřít internetové stránky s dalšími informacemi k danému tématu. Problematika výuky středoškolské biologie Pedagogové snažící se o moderní pojetí středoškolské biologie dnes stojí před obtížným úkolem, jak studentům objasnit složité funkční a vývojové vztahy, které se často neobejdou bez poznatků molekulární a buněčné biologie. Procesy probíhající na molekulární úrovni bývají často velmi abstraktní a obtížně představitelné. Abstraktní rovina učiva v kombinaci s jednotvárností výuky navíc velmi ztěžují pochopení a zapamatovatelnost látky. Studenti pak snadno ztrácejí motivaci a zájem o předmět, což se zpětně může odrazit ve zhoršených studijních výsledcích. Obr. 4 Distribuce sodíkových a draslíkových iontů na membráně. Obr. 2 - Proces pigmentace kůže po expozici slunečnímu záření: Ukázka původní kreslené animace. Snímky 4a-4c znázorňují funkci membránového proteinu sodíko-draslíkové pumpy a její význam pro udržení konc. gradientu Na+ a K+ iontů na membráně. Na snímku jsou dále zobrazeny Na+ a K+ kanály, které iontových gradientů využívají např. při vzniku nervového vzruchu. Činnost těch-to transportních proteinů je v multimediální prezentaci zná-zorněna plynulou animaci ( ). Možnosti zlepšení Snímky 2a-2c zachycují jed-notlivé fáze procesu, které na sebe v multimediální prezentaci postupně navazují a tvoří ná-zornou plynulou animaci ( ). Původní animační sekvenci je možné v kterémkoli kroku pozastavit (popř. vrátit) a doplnit ústním výkladem. K projektům, které se snaží přispět ke zkvalitnění výuky biologie na moravských SŠ, patří i grantfinancovaný ESF a MŠMT„Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů v biologii“ (CZ.04.I.03/3.2.15.2/0270). K naplnění obecného cíle projektu vedlo několik dílčích kroků: 1. TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Projektový tým sestavil 40 multimediálních výukových prezentací tématicky členěných do čtyř základních oblastí středoškolské biologie (CD1-CD4). Na tvorbě prezentací se podíleli VŠ odborníci, učitelé partnerských SŠ a v neposlední řadě VŠ studenti v rámci diplomových a doktorských prací. Multimediální prezentace jsou vysoce názorné a didakticky promyšlené PowerPoint prezentace, využívající především efektních názornýchanimací v kombinaci s obrázky, mikro- a makrofotografiemi, videosekvencemi a hypertextovými odkazy vč. propojení na relevantní internetové stránky. Jejich výhodou je vysoká variabilitaasnadná možnost aktualizace. Jsou multifunkční, lze je použít jako základ nebo doplněk výuky – s ohledem na individuální požadavky školy, úroveň a zaměření studentů a pojetí učiva pedagogem. 2. USPOŘÁDÁNÍ INSTRUKTÁŽNÍHO KURZU Cílem kurzu bylo intenzivní individuální formou výuky ukázat středoškolským pedagogům, jak efektivně sestavovat resp. podle svých potřeb modifikovat námi vytvořené PPT prezentace. V rámci našeho kurzu byli zájemci formou individuální instruktáže (plně respektující úroveň jejich počítačové gramotnosti) seznámeni s širokými možnostmi při sestavování ppt prezentací. Každý z účastníků obdržel zdarma kromě sady 4 multimediálních CD též názorný školicí manuál „Jak na PowerPoint?“ a řadu dalších motivujících materiálů (obr. 7). Obr. 7 Školicí a vzdělávací materiály pro účastníky kurzu Atraktivní biologie Obr. 5 - Transpirace Na snímku jetranspirace jako biologicky významný jev prezentována v širších biologických souvislostech na různých systémových úrovních – od úrovně organizmální (celá rostlina) až po úroveň jednotlivých pletiv (příčný řez listem). Snímek je doplněn jednoduchou animací ( ). Obr. 6 - Biodiverzita Snímek využívá k výkladu kromě tradičních prvků (text, schéma, fotografie) také odkaz na komplexně pojaté video ( ). Video přibližuje na vysoké odborné i didaktické úrovni problematiku biodiverzity, rizika jejího narušení i nezbytné kroky, které lidstvo musí učinit v zájmu zachování života na Zemi. 3. ZALOŽENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK Projektové internetové stránky jsou volně přístupné pro učitele, studenty i širokou veřejnost. Obsahují výukové prezentace (8b,d), postupně se rozšiřující obrazovou databázi původních fotografií a kreseb (8c), ukázky studentských prezentací, databázi testových otázek a fotogalerii z projektových akcí. Dále obsahují informace o kurzu Atraktivní biologie vč. hodnocení absolventů kurzu (8e). 8a 8b 8c 8d 8e 3 4 546 MB 8 ppt 184 MB 8 ppt http://atraktivnibiologie.upol.cz CD Biologie rostlin a hub obsahuje výběr osmi multimediálních výukových programů z různých částí botaniky. Názorné, didakticky promyšlené prezentace zpracovávají zajímavá témata, jako např. Fotosyntéza, Vodní režim rostlin či Ochrana rostlin. Kromě četných obrázků, makro- i mikrofotografií, internetových odkazů a jiných prostředků zvyšujících názornost učiva, obsahují prezentace i četné animace biologicky významných jevů zachycených pomocí kreslených obrázků a schémat. CD Ekologie a ochrana životního prostředí obsahuje výběr osmi multimediálních výukových programů z různých oblastí učiva středoškolské biologie. Formou vysoce názorných a didakticky promyšlených prezentací jsou zde zpracována zajímavá, často i vysoce aktuální témata, jako např. Biodiverzita, Biologické invaze, Narušení ozonové vrstvy či Skleníkový efekt. Tyto výukové prezentace lze dobře využít jako základ nebo doplněk výuky příslušných tematických celků středoškolské biologie. Pedagogický software 2008, České Budějovice