Trygghetsm tningen 2011 bor s
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Fältperioden har pågått mellan 5 maj – 21 juni 2011 4 500 utskick gjordes i Borås Målgrupp 16-80 år 15 områden (300 utskick till varje) Svarsfrekvens 71 %. Trygghetsmätningen 2011 Borås. Totalt något problem i närområdet. Totalt något problem i närområdet. Åldersgrupp 20 – 29 år.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pearly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trygghetsm tningen 2011 bor s

Trygghetsmätningen 2011 Borås
Ldersgrupp 20 29 r
Åldersgrupp 20 – 29 år

Åldersgrupp 15 – 19 år

 • Denna grupp oroar sig minst för trafiken.

 • Upplever mindre oro för inbrott i den egna bostaden.

 • De upplever att skadegörelse är ett stort problem.

 • Ökad oro att utsättas för överfall/misshandel och de känner sig otrygga i sitt närområde ensamma ute en sen kväll, för övrigt inte särskilt oroliga.

 • Tjejer oroar sig mer än killar

 • Liten oro för inbrott i den egna bostaden.

 • Upplever mest problem, såsom skadegörelse, klotter, berusade personer och personer som bråkar och stör.

 • Har i högre grad angett att de blivit utsatta för fysiskt våld, stöld eller skadegörelse.

 • Den grupp som upplever mest otrygghet ensamma ute en sen kväll och har avstått från flest aktiviteter på grund av oron.

 • Tjejer oroar sig mer än killar


Ldersgrupp 30 44 r
Åldersgrupp 30 – 44 år

 • Upplever trafiken som det största problemet i närområdet.

 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.

 • Känner sig trygga ensamma ute i sitt närområde en sen kväll.

Åldersgrupp 45 – 59 år

 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.

 • Upplever sig tryggare än övriga grupper ensamma ute en sen kväll.


Ldersgrupp 45 59 r
Åldersgrupp 45 – 59 år

 • Upplever nedskräpning som det största problemet i sitt närområde.

 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.

 • Den tryggaste gruppen.

Åldersgrupp 60 – 69 år

 • Den grupp som upplever nedskräpning som störst problem av åldersgrupperna.

 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.

 • Har avstått från kurser föreningsmöten och liknande verksamhet.


Ldersgrupp 70
Åldersgrupp 70 +

 • Den åldersgrupp som upplever minst problem i sitt närområde och oroar sig minst.

 • Är inte överrepresenterade i något avseende.


Slutsatser
Slutsatser

 • Problembilden varierar med åldern.

 • Boende i villa/radhus/gård oroar sig mer för inbrott, stöld eller skadegörelse i bostad och andra utrymmen såsom förråd, garage och vind.

 • Boende i villa/radhus/gård känner sig tryggare ensamma ute en sen kväll i sitt bostadsområde jämfört med respondenter som bor i lägenhet.

 • Respondenter med eftergymnasial utbildning upplever sig tryggare än personer med enbart förgymnasial utbildning.

 • Respondenter med båda föräldrarna födda utanför Sverige upplever sig betydligt mer otrygga ur alla perspektiv.


Trygghetsm tningen 2011 bor s


Nedskr pning
Nedskräpning bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Nedskr pning1
Nedskräpning bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Bor s rent och snyggt
Borås bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde ♥ rent och snyggt

Uppdrag

Borås Stad har fått i uppdrag av Brottsförebyggande rådet i Borås att i samarbete med andra driva ett långsiktigt arbete med syfte att skapa ett rent och snyggt Borås som:

• uppmuntrar till rörelse, möten och aktiviteter

• ökar den upplevda tryggheten för dem som vistas i staden och dess parker

• minimerar nedskräpning, klotter och skadegörelse

Samverkanspartners

Borås Stad: Informationsenheten på stadskansliet Miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen Fritids- och folkhälsoförvaltningen Arbetslivsförvaltningen

Borås Energi och Miljö

Polisen

Mitt i BoråsAB BostäderRäddningstjänsten


Bor s rent och snyggt1
Borås bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde ♥ rent och snyggt

 • Insatser

  • Skräpplockardagarna

  • Miljödiplomerat sommartorsdagarna

  • Samverkan med krögarna

  • Mobile Info Center

  • Skräpmätning

  • Applikationen ”Borås rent och snyggt”

  • Tyck till-funktion på hemsidan


Hur kan arbetet utvecklas
Hur kan arbetet utvecklas? bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde

 • Vem bär ansvaret för en renare och därmed tryggare stad?

 • Har Du tankar och idéer om hur arbetet kan bli ännu bättre?

 • Hur kan arbetet anpassas till olika målgrupper?

 • Hur kan den verksamhet/förvaltning som du representerar medverka i arbetet?


Utsatthet
Utsatthet bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Tillgrepp
Tillgrepp bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Tillgrepp1
Tillgrepp bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Otrygg att g ut ensam sent en kv ll i n romr det
Otrygg att gå ut ensam sent en kväll i närområdet bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Otrygghet ver tid
Otrygghet över tid bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Anledning till otrygghet
Anledning till otrygghet bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Avst tt fr n aktiviteter pga otrygghet
Avstått från aktiviteter pga otrygghet bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde


Trygghetsarbete
Trygghetsarbete bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde

Hur bedrivs det bästa trygghetsskapande arbetet?

Hur målgruppsanpassas arbetet?

Hur områdesanpassas arbetet?

 • Grannsamverkan

 • Trygghetsvandringar

 • Fysiska förändringar i miljön


Trygghetsarbete1
Trygghetsarbete bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde

 • Hur kan tryggheten öka för ”min” målgrupp?Förslag på insatser och samarbeten?

 • Hur kan min verksamhet bidra till ökad trygghet?

 • Kvinnornas respektive männens upplevelse av trygghet