Trygghetsmätningen 2011 Borås - PowerPoint PPT Presentation

pearly
trygghetsm tningen 2011 bor s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trygghetsmätningen 2011 Borås PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trygghetsmätningen 2011 Borås

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
102 Views
Download Presentation

Trygghetsmätningen 2011 Borås

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fältperioden har pågått mellan 5 maj – 21 juni 2011 • 4 500 utskick gjordes i Borås • Målgrupp 16-80 år • 15 områden (300 utskick till varje) • Svarsfrekvens 71 %. Trygghetsmätningen 2011 Borås

 2. Totalt något problem i närområdet

 3. Totalt något problem i närområdet

 4. Åldersgrupp 20 – 29 år Åldersgrupp 15 – 19 år • Denna grupp oroar sig minst för trafiken. • Upplever mindre oro för inbrott i den egna bostaden. • De upplever att skadegörelse är ett stort problem. • Ökad oro att utsättas för överfall/misshandel och de känner sig otrygga i sitt närområde ensamma ute en sen kväll, för övrigt inte särskilt oroliga. • Tjejer oroar sig mer än killar • Liten oro för inbrott i den egna bostaden. • Upplever mest problem, såsom skadegörelse, klotter, berusade personer och personer som bråkar och stör. • Har i högre grad angett att de blivit utsatta för fysiskt våld, stöld eller skadegörelse. • Den grupp som upplever mest otrygghet ensamma ute en sen kväll och har avstått från flest aktiviteter på grund av oron. • Tjejer oroar sig mer än killar


 5. Åldersgrupp 30 – 44 år • Upplever trafiken som det största problemet i närområdet. • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. • Känner sig trygga ensamma ute i sitt närområde en sen kväll. Åldersgrupp 45 – 59 år • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. • Upplever sig tryggare än övriga grupper ensamma ute en sen kväll.

 6. Åldersgrupp 45 – 59 år • Upplever nedskräpning som det största problemet i sitt närområde. • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. • Den tryggaste gruppen. Åldersgrupp 60 – 69 år • Den grupp som upplever nedskräpning som störst problem av åldersgrupperna. • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. • Har avstått från kurser föreningsmöten och liknande verksamhet.

 7. Åldersgrupp 70 + • Den åldersgrupp som upplever minst problem i sitt närområde och oroar sig minst. • Är inte överrepresenterade i något avseende.

 8. Slutsatser • Problembilden varierar med åldern. • Boende i villa/radhus/gård oroar sig mer för inbrott, stöld eller skadegörelse i bostad och andra utrymmen såsom förråd, garage och vind. • Boende i villa/radhus/gård känner sig tryggare ensamma ute en sen kväll i sitt bostadsområde jämfört med respondenter som bor i lägenhet. • Respondenter med eftergymnasial utbildning upplever sig tryggare än personer med enbart förgymnasial utbildning. • Respondenter med båda föräldrarna födda utanför Sverige upplever sig betydligt mer otrygga ur alla perspektiv.

 9. Kvinnor är mer oroliga än män för inbrott i den egna bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde • Män är mer oroliga än kvinnor avseende skadegörelse och/eller stöld av fordon eller annan egendom

 10. Nedskräpning

 11. Nedskräpning

 12. Borås ♥ rent och snyggt Uppdrag Borås Stad har fått i uppdrag av Brottsförebyggande rådet i Borås att i samarbete med andra driva ett långsiktigt arbete med syfte att skapa ett rent och snyggt Borås som: • uppmuntrar till rörelse, möten och aktiviteter • ökar den upplevda tryggheten för dem som vistas i staden och dess parker • minimerar nedskräpning, klotter och skadegörelse Samverkanspartners Borås Stad: Informationsenheten på stadskansliet Miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen Fritids- och folkhälsoförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Borås Energi och Miljö Polisen Mitt i BoråsAB BostäderRäddningstjänsten

 13. Borås ♥ rent och snyggt • Insatser • Skräpplockardagarna • Miljödiplomerat sommartorsdagarna • Samverkan med krögarna • Mobile Info Center • Skräpmätning • Applikationen ”Borås rent och snyggt” • Tyck till-funktion på hemsidan

 14. Hur kan arbetet utvecklas? • Vem bär ansvaret för en renare och därmed tryggare stad? • Har Du tankar och idéer om hur arbetet kan bli ännu bättre? • Hur kan arbetet anpassas till olika målgrupper? • Hur kan den verksamhet/förvaltning som du representerar medverka i arbetet?

 15. Utsatthet

 16. Tillgrepp

 17. Tillgrepp

 18. Otrygg att gå ut ensam sent en kväll i närområdet

 19. Otrygghet över tid

 20. Anledning till otrygghet

 21. Avstått från aktiviteter pga otrygghet

 22. Trygghetsarbete Hur bedrivs det bästa trygghetsskapande arbetet? Hur målgruppsanpassas arbetet? Hur områdesanpassas arbetet? • Grannsamverkan • Trygghetsvandringar • Fysiska förändringar i miljön

 23. Trygghetsarbete • Hur kan tryggheten öka för ”min” målgrupp?Förslag på insatser och samarbeten? • Hur kan min verksamhet bidra till ökad trygghet? • Kvinnornas respektive männens upplevelse av trygghet