Sociologija ruralne i urbane lokalne zajednice
Download
1 / 15

SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice - PowerPoint PPT Presentation


 • 447 Views
 • Updated On :

SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice. prof. dr Milan I. Miljević Vladimir Džamić. Globalizacija i urbanizacija. Šta je globalizacija i da li i kako utiče na razvoj modernih gradskih sredina?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice' - pearl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sociologija ruralne i urbane lokalne zajednice

SOCIOLOGIJARuralne i urbane lokalne zajednice

prof. dr Milan I. Miljević

Vladimir Džamić


Globalizacija i urbanizacija
Globalizacija i urbanizacija

 • Šta je globalizacija i da li i kako utiče na razvoj modernih gradskih sredina?

 • Urbanizacija je proces koji utiče na moderne gradove i koji moderne gradove u kontinuitetu oblikuje;

 • Urbanizacija je globalni proces,čija je jedna od glavnih posledica znatno uvećanje broja stanovnika u gradovima u moderno doba


Karakteristike modernog urbanizma
Karakteristike modernog urbanizma

 • Postoje dva bitna obeležja modernog urbanizma:

 • konurbacije – skupine gradova koji čine veliku zajedničku teritoriju, odnosno oblast;

 • megalopolis– velike konurbacije (tzv. gradovi gradova)

 • Razvoj modernih gradova značajno utiče na život, navike, ponašanje i mišljenje ljudi


Irenje gradova
Širenje gradova

 • Na širenje gradova utiču tri važna činioca:

 • porast broja stanovnika u njima;

 • migracije iz ruralnih zajednica i manjih sredina (deagrarizacija sela);

 • migracije iz siromašnijih sredina u bogatije urbane sredine (međunarodne migracije).


Teorije o urbanizmu
Teorije o urbanizmu

 • Čikaška škola (Univerzitet u Čikagu);

 • Robert Park, Ernest Bardžes i Luis Virt;

 • Osnov teorije urbane sociologije;

 • Dva osnovna koncepta ovih autora:

 • ekološki pristup u analizi gradova;

 • urbanizam kao način življenja.


Urbani razvoj na zapadu
Urbani razvoj na Zapadu

 • Razvoj urbanih zajednica na Zapadu ima tri značajne karakteristike:

 • suburbanizacija;

 • pojava urbanih sukoba;

 • finansijske krize i strategije koje su usmerene ka obnovi gradova.

 • Posebno važan proces: obnova gradova


Suburbanizacija
Suburbanizacija

 • Polovinom XX veka, u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD, dolazi do širenja pregrađa, na rubovima velikih gradova (tzv. suburbana područja);

 • Ovaj proces se naziva suburbanizacija;

 • Posledica: brže širenje predgrađa, nego samih gradskih jezgara i propadanje centra grada;

 • U SAD: belačka populacija se svesno iseljavala u predgrađa kako bi izbegla mešovite škole u koje su išla i deca afroameričkih roditelja;


Urbani sukobi
Urbani sukobi

 • Velike tenzije i brojni socijalni problemi, glavne su pojave iz kojih nastaju sukobi u gradovima (urbani sukobi);

 • Osnovni uzroci urbanih sukoba su:

 • siromaštvo;

 • etničke podele i antagnonizmi;

 • kriminal;

 • nesigurnost.


Obnova gradova na zapadu
Obnova gradova na Zapadu

 • Kako bi se sprečila dalja suburbanizacija na uštrb razvoja centralnih delova grada, pojedine Vlade zapadnih država počele su sa sprovođenjem politike obnove gradova;

 • U UK: subvencije za obnovu kuća ili poreske olakšice kojima bi se privukli poslovni ljudi, kako bi se obnovilo gradsko jezgro


Urbanizacija u dr avama tre eg sveta
Urbanizacija u državama “trećeg sveta”

 • Gradovi u državama trećeg sveta suočavaju se sa brojnim i veoma ozbiljnim problemima;

 • Neki od tih problema su:

 • nedostatak pijaće vode;

 • prenaseljenost (“dolazeća anarhija”– Kaplan);

 • veliko zagađenje;

 • neadekvatna zdravstvena zaštita;

 • pojava nelegalne izgradnje stanova u izuzetno siromašnim delovima grada i slično.


Megagrad
Megagrad

 • Osnovno obeležje urbanizacije u XXI veku;

 • Megagradovi su stecišta svih važnijih aktivnosti;

 • U njima dolazi do velike koncentracije političkih, medijskih, finansijskih, proizvodnih i drugih tokova;

 • M. Kastels: Hongkong i oblast oko reka Perl i Makao (tzv. megagrad Guangdong u kome je po popisu iz 1995. živelo čak 50 miliona ljudi na 50 hiljada kvadratnih kilometara površine).


Globalizacija i gradovi
Globalizacija i gradovi

 • Proces globalizacije podstiče sve veću samostalnost gradova, ali i sve intenzivnije horizontalne veze sa drugim gradovima bez obzira na to da li su u istoj državi ili na istom kontinentu;

 • Najveći gradovi na svetu danas su najveći centri kroz koje se odvija čitav proces ekonomske, političke i društvene globalizacije


Globalni grad
Globalni grad

 • Urbani centar u kome se nalaze sedišta velikih transnacionalnih kompanija, veliki broj tehnoloških, konsultantskih i drugih službi;

 • Visok nivo nejednakosti između bogatih i siromašnih stanovnika;

 • Imaju veću ulogu u rešavanju pitanja od međunarodnog značaja (npr. Njujork, Brisel);


Karakteristike globalnog grada
Karakteristike globalnog grada

 • centri međunarodne trgovine;

 • centri za usmeravanje i kreiranje politike u uslovima globalne ekonomije;

 • sedišta najvažnijih kompanija;

 • centri proizvodnje i inovacija u novim ekspanzivnim industrijama;

 • tržišta na kojima se proizvodi finansijskih ili uslužnih delatnosti kupuju ili prodaju.


Decentralizacija i lokalne zajednice
Decentralizacija i lokalne zajednice

 • Lokalne samouprave kao oblik političke decentralizacije;

 • Organizacija vlasti na lokalnom nivou koji je najbliži građanima (načelo subsidijernosti);

 • Sfere u kojima gradovi bolje upravljaju nego država na nacionalnom nivou:

 • političko predstavljanje i upravljanje;

 • društvena i kulturna integracija;

 • privredna produktivnost i konkurentnost.


ad