Kapittel 11 investeringsanalyse og prisstigning
Download
1 / 19

Kapittel 11: Investeringsanalyse og prisstigning - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Kapittel 11: Investeringsanalyse og prisstigning. Viktige temaer i kapittel 11: Nominell avkastning og realavkastning Reell lånerente (realrente) Realinvesteringer og prisstigning (inflasjon) Kontantstrøm i nominelle og faste priser Prisstigning og skatt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kapittel 11: Investeringsanalyse og prisstigning' - paytah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kapittel 11 investeringsanalyse og prisstigning
Kapittel 11: Investeringsanalyse og prisstigning

 • Viktige temaer i kapittel 11:

  • Nominell avkastning og realavkastning

  • Reell lånerente (realrente)

  • Realinvesteringer og prisstigning (inflasjon)

  • Kontantstrøm i nominelle og faste priser

  • Prisstigning og skatt


Realavkastning av finansinvesteringer
Realavkastning av finansinvesteringer

 • Eksempel: Et bankinnskudd på kr 100 opptjener 8 % rente, disponibelt etter ett år kr 108

  • Den nominelle avkastningen er 8 % (før skatt)

  • Hva er realavkastningen, dvs. avkastningen korrigert for effekten av prisstigningen, hvis prisstigningen er 2 %?

 • Fisher hypotesen sier at den nominelle avkastningen består av en kompensasjon for prisstigningen pluss en realavkastning

 • Hvis inflasjonen er 2 % og den nominelle avkastningen er 8 %, blir realavkastningen tilnærmet 8 % - 2 % = 6 %

 • Denne sammenhengen er ikke helt nøyaktig på grunn av at også realavkastningens kjøpekraft må opprettholdes


Realavkastning f r skatt
Realavkastning før skatt

 • Vi innfører følgende symboler:

  • pn = nominell rente før skatt

  • pr = realrente før skatt

  • j = inflasjonsrate

 • Følgende sammenheng gjelder


Realavkastning alternativ presentasjon
Realavkastning - alternativ presentasjon

 • Sammenheng mellom pn og pr kan også uttrykkes slik:

  • pn = pr • (1 + j) + j, med våre tall

  • pn = (0,0588 • 1,02) + 0,02 = 0,08 eller 8%

 • Hvis en investor krever realavkastning på 6 %, hva må nominell avkastning være?

  • pn= (0,06 • 1,02) + 0,02 = 0,0812 eller 8,12%


Realrente etter skatt
Realrente etter skatt

 • Hvilken sammenheng gjelder mellom nominell rente før skatt, og realrente etter skatt?

 • Vi innfører følgende symboler:

  • s = skattesatsen på alminnelig inntekt (28 %)

  • rn = nominell rente etter skatt

  • rr = realrente etter skatt

  • j = inflasjonsrate


Realrente etter skatt1
Realrente etter skatt

 • Sammenhengen er slik:
Nominell og reell kontantstr m
Nominell og reell kontantstrøm

Faste priser – prisnivå på investeringstidspunktet (0)

Nominelle (løpende) priser – prisnivå på transaksjonstidspunktet (1, 2 og 3)Kontantstr m i faste og nominelle priser
Kontantstrøm i faste og nominelle priser

Kontantstrømmen i faste priser er konstant

Kontantstrømmen i nominelle priser øker medprisstigningstakten hvert år (3,77 %)


Avkastningskrav
Avkastningskrav

 • Ved beregning av nåverdi, må vi passe på følgende

  • Kontantstrøm er i løpende (nominelle) priser må vi bruke et nominelt avkastningskrav

  • Kontantstrøm er i faste priser må vi bruke et realavkastningskrav

  • Hvis korrekt avkastningskrav brukes, blir nåverdien uansett den samme


Nominelt og realavkastningskrav
Nominelt- og realavkastningskrav

 • Vi har følgende

  • Realavkastningskrav (pr) = 6 %

  • Inflasjonsraten (j) = 3,77 %

  • Hva blir nominelt avkastningskrav?


Beregning av n verdi
Beregning av nåverdi

Legg merke til at nåverdi hvert år og samlet blir identiskSpesiell prisstigning
Spesiell prisstigning

Hvis ikke alle kalkylefaktorene endres i samme omfang, må vi budsjettere i løpende priser. Anta at prisene kan økes med 3,77 %, mens kostnadene øker med 6 %


Inflasjon og skatt
Inflasjon og skatt

 • Når vi trekker inn skatten, kan vi i prinsippet også budsjettere kontantstrøm enten i nominelle eller faste priser, men det er enklest å bruke nominelle priser

 • La oss gå tilbake til eksemplet vårt, hvor

  • Nominelt avkastningskrav = 7 %

  • Avskrivningssats: 20 %

  • Skattesats: 28 %Internrente etter skatt
Internrente etter skatt

Siden kontantstrømmen er i nominelle priser etter skatt finner vi den nominelle internrentenetter skatt:

Pga. sirkelreferansen kan det være arbeidskrevende å finne internrenten uten programmerbar finansiell kalkulator eller med regneark, men det kan vises at rn= 0,0799 dvs. 7,99 %


ad