Tanisal Radyolojideki Gelismeler - PowerPoint PPT Presentation

paul
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanisal Radyolojideki Gelismeler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanisal Radyolojideki Gelismeler

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Tanisal Radyolojideki Gelismeler
652 Views
Download Presentation

Tanisal Radyolojideki Gelismeler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  2. Meme Grntleme Endikasyonlari Tarama amali Tani amali Izlem

  3. Tarama Amali Grntleme Mamografi: 40 yasin zerine MRG: riski artmis kadinlarda

  4. Meme kanseri yznden kaybedilen yillarin %40i 50 yasin altindaki, %30u da 40li yaslardaki kadinlara aittir. Mamografinin tani degeri yasla artar, ancak 50 yasinda aniden degismez. Meme dansitesi de 50 yasinda aniden degismez.

  5. 40-49 Yas Arasi Tarama Mortalitede azalma % HIP 23 Isve, Malm 49 Isve, Kooparbeg 27 Ostergotland -2 Edinburg 22 Stocholm -4 Gothenburg 40 Kanada, NBSS-1 -3

  6. Tarama Araligi Periyodik tarama ile genellikle orta-yavas hizda byyen kanserler yakalanir. Tarama araligi ok uzun olursa hizli byyen kanserler yakalanamaz. En iyi tarama araligi, lmleri azaltan en etkili periyod ile daha sik taramanin maliyeti arasinda dengeyi kuran sredir. Kanserleri erken yakalamak iin, tarama araligi sojourn sresinin (saptanabilir preklinik dnem) yarisindan daha az olmalidir.

  7. Beklenen faydanin gereklesmesi iin mamografi yilda bir ekilmelidir

  8. Yksek Riskli Kadinlarda Ek Tarama US yerine MRG MRG yapilacaksa USnin katkisi yok MMG ve MRG ile taranan kadinlarda US sadece mamografik veya MRda grlen anormalliklerin biyopsi iin degerlendirilmesinde kullanilir

  9. US ile Ek Tarama nerilen Durumlar MRGyi tolere edemeyen ok yksek riskli kadinlarda Orta riskli (meme kanseri hikayesi olan, LCIS, atipik hiperplazi, orta derecede aile yks olan) dens parankimi olan kadinlarda Dens memesi olan tm kadinlarda

  10. Riski Artmis Kadinlarda MRG ile Tarama Kanita dayali endikasyonlar: BRCA mutasyonu olanlar BRCA mutasyonu olanlarin 1. derece yakinlari Aile yks nedeniyle yasam boyu riski %20-25 artanlarda Konsensusa dayali endikasyonlar: 10-30 yaslarinda ggse radyasyon alanlar, Li-Fraumeni sendromlular ve 1. derec yakinlari Cowden and Bannayan-Riley-Ruvalcaba sendromlular ve 1. derece yakinlari

  11. MR nermek veya nermemek iin yeterli kanitin bulunmadigi durumlar: Yasam boyu risk: %1520 LCIS, ALH, ADH Heterojen ve ileri derecede dens patern Kendisinde meme kanseri yks bulunanlar (DKIS dahil) MR ile tarama nerilmeyen durumlar (konsensusa gre): Yasam boyu riski %15in altinda olanlar

  12. Riski artmis kadinlarda taramaya baslama yasi ? BRCA1 mutasyonu olanlarda ve aile hikayesi gl olanlarda 30 yasina kadar kanser riski %3, 40 yasina kadar %19. Genel olarak 30 yasindan baslayarak yilda 1 mamografi ve MRG ile tarama yapilmasi neriliyor.

  13. Tani Amali Grntleme Mamografi: 30 yasin zerinde US: 30 yasin altinda MRG: Mamografi ve USden sonra problem zc olarak ve meme koruyucu tedavi planlamasinda

  14. Mamografi Film mamografi Fosfor plakali mamografi (Computed radiography) Dijital mamografi (Full field digital mammography) Indirekt dijital Direkt dijital

  20. Oslo II alismasi 25 263 kadin randomize edilmis Kanser saptama orani% MM DMM Btn grupta 0.41 0.59 p=.06 50- 69 yas 0.54 0.83 p=.053 <50 yas 0.22 0.27

  21. DMIST Digital Mammographic Imaging Screening Trial 42 760 kadina hem MM hem de DMM ekilmis Btn grupta MM ve DMMnin dogruluklari arasinda istatistiksel fark yok. Dens memesi olanlarda, 50 yas altindaki kadinlarda, pre-perimenopozal kadinlarda DMMnin dogrulugu daha yksek.

  22. Dijital Mamografinin Yeni Uygulamalari Telemamografi BDT Bilgisayar destekli tani (CAD) Meme tomosentezi Kontrastli dijital mamografi

  23. Dijital grntlerin aktarilmasi Ykl grntler Konsltasyonu saglar

  24. Bilgisayar Destekli Tani (BDT) Tarama mamografilerinin yanlis (-) tani orani %10-30dur. Retrospektif degerlendirmelerde kanser saptanan vakalarin %77sinde bir nceki mamografilerde kanser tespit edilebilir. Kr degerlendirmelerde bu oran %25-41 bulunmustur. Algisal hatalar ift okuma ile azaltilabilir, tarama ile saptanan kanserlerin sayisi %5-15 artirilabilir. Ikinci bir radyolog yerine BDT radyologlara yardimci olabilir.

  25. Mamografide BDT Kanser saptama oranlari BDTsiz %0 3.2-4.9, BDT ile %0 4.9-5.3 artis: %7.6-19.5 Geri agirma oranlari BDTsiz %6.5-9.8, BDT ile %7.7-10.8 Pozitif ngr degeri degismemis. BDTsiz %38.3- 41.0, BDT ile %40.8-41

  26. Mamografide BDT BDT zellikle radyologlarin saptamadigi mikrokalsifikasyonlari isaret etmistir. Radyologlar kanserlerin %92.9unu tespit ederken, BDT kanserlerin ancak %76.1ini tespit edebilmistir. Radyolog sphe duydugu ancak BDTnin isaret etmedigi bulgulari ileri incelemekten vaz gememelidir.

  31. Tomosentez Baslica avantaji stste binen meme dokularini ayirmaktir. Lezyonlarin grnrlg artar. Lezyonlarin kenarlari daha iyi degerlendirilebilir. Meme dokusu tarafindan gizlenen kanserler saptanabilir.

  32. Tomosentez Tek pozisyonda (MLO) yapildigi iin hasta kendini daha rahat hissedebilir. Bu teknolojinin geri agirma oranlarinin dsmesine, biyopsi nerilerinde PDnin artmasina ve kanser saptama oranlarinin ykselmesine neden olabilir.

  35. Kontrastli Dijital Mamografi Tmr anjiyogenezi Damarlar yetersiz ve sizintili Kontrast madde tmrn ekstravaskler blgesinde birikir Malign lezyonlar erken kontrastlanir ve abuk yikanma gsterirler MMG, BT ve MRG

  36. Kontrastli Dijital Mamografi

  37. Tani Amali US Endikasyonlari Kist solid kitle ayrimi: Mamografide grlen keskin sinirli nodl Palpe edilen bir kitle Mamografide grlmeyen palpabl kitlenin degerlendirilmesi: Dens meme paterni nedeniyle Yerlesim nedeniyle Apse n tanisi Gebelik ve laktasyon dnemi

  38. Meme USnin Arastirilan Endikasyonlari Dens meme paternine sahip ve zellikle yksek riskli hastalarda tarama amali kullanimi Bilinen odak disinda ek odaklarin saptanmasi Aksiller lenf nodlarinin degerlendirilmesi

  39. Meme USinde Yenilikler Elastografi 3-D US Meme ablasyonu: RF, laser, kriyo

  40. Elastografi Dokunun sertligini inceleyen bir tekniktir. Palpasyona benzer bilgi verir, ancak palpasyondan daha duyarli ve daha az subjektitir. Diger grntleme yntemleri ile karsilastirilabilir, kolaylikla belgelenebilir ve paylasilabilir. Kullanilan US cihazlarina ek bir para gerekmez, programinin yklenmesi yeterlidir.

  45. Otomatik Meme Ultrason Sistemi (3D US)

  47. Star-Burst ignesi ile rf ablasyonu - koaglasyon islemiStar-Burst ignesi ile rf ablasyonu - koaglasyon islemi

  48. US findings during rf ablation. A. US shows the tip of the electric needle in contact with the tumor. B. The prongs were inserted and deployed in the tumor. C. The tumor was coagulated by radiofrequency and D. The hypoechoic tumor disappeared (fog effect)US findings during rf ablation. A. US shows the tip of the electric needle in contact with the tumor. B. The prongs were inserted and deployed in the tumor. C. The tumor was coagulated by radiofrequency and D. The hypoechoic tumor disappeared (fog effect)

  53. Pozitron Emisyon Mamografi Hastaligin lokal yayilimi Neoadjuvan tedaviye yanit Olasi rekrrensin degerlendirilmesinde Tarama amali degil PEM

  54. 18F FDG Enjeksiyon ncesi 4 6 saat alik Enjeksiyon sonrasi 1 saat bekleme sresi, inaktif Mamografide oldugu gibi kompresyon Her grnt 10 dakikada alinir Pahali Radyasyon dozu yksek - 1 rad (0.01 Gy) tm vcut radyasyon dozu PEM

  55. Isi farkliliklarini degerlendirir Kanserli dokudaki degismis kan akimi Evre 1 meme kanserli hastalarda dsk duyarlilik ve zgllge sahip Taramada yeri yok Termografi

  56. Tmr yayilimini degerlendirmek: Ayni meme Karsi meme Rezeksiyon sonrasinda sinirlar pozitif oldugunda rezid tmr degerlendirmek Metastatik aksiller lenfadenopatisi olanlarda, mamografi normal oldugunda primer odagi arastirmak Neoadjuvan kemoterapiye yaniti degerlendirmek Tmr rekrrensini degerlendirmek MRG endikasyonlari

  57. MRG avantajlari Duyarliligi en yksek yntem Ayni memede %25, karsi memede %5 oraninda kanser saptar Rekrrens orani %6.8den %1.2ye dsebilir*. * Fischer U, Eur Radiol. 2004; 14:1725-31.

  64. A contrast enhanced high resolution image shows enhancing tumor in the left breast. Single voxel spectrum obtained by using the PRESS sequence of invasive breast cancer shows a choline resonance peakA contrast enhanced high resolution image shows enhancing tumor in the left breast. Single voxel spectrum obtained by using the PRESS sequence of invasive breast cancer shows a choline resonance peak

  65. A case of invasive ductal ca (solid tubular) The morphology of the cancer observed in the DWI study, including fibrosis in the central area agrees well with that observed in the early phase of the dynamic study. A case of invasive ductal ca (solid tubular) The morphology of the cancer observed in the DWI study, including fibrosis in the central area agrees well with that observed in the early phase of the dynamic study.

  66. BI- RADS Degerlendirme Kategorileri 0. Ek inceleme gerekli. 1. Negatif. Memeler simetrik, kitle, yapisal bozulma veya spheli kalsifikasyon yok.

  67. 2. Benign Bulgular Negatif mamografi, ancak radyolog bir bulguyu tanimlamak isteyebilir. Kalsifiye fibroadenomlar, multipl sekretuvar kalsifikasyonlar, yag ieren yag kisti, lipom, galaktosel, hamartom gibi lezyonlara rahatlikla isim konabilir. Meme ii lenf nodlari, protezler belirtilebilir.

  69. 3. Byk olasilikla benign- kisa araliklarla izlem nerilir. Bu kategori, byk olasilikla benign zelliklere sahip, ancak ok dsk olasilikla malign olma ihtimali (<%2) oldugu iin stabil oldugunu gstermek iin takip gerektigi dsnlen bulgular iin kullanilir. Keskin kenarli nodl, kk yuvarlak kalsifikasyon kmesi, fokal asimetri bu gruba girer. Radyolojik inceleme tamamlandiktan sonra bu yorum yapilmalidir.

  71. 4. Spheli anormallik- biyopsi dsnlmelidir. Meme kanserinin karakteristik bulgulari yok ancak, malign olma ihtimali olan bulgular iin kullanilir.

  72. BI-RADS 4a: Malign patoloji olasiligi dsk Ele gelen, USde fibroadenoma benzeyen, kismen keskin sinirli kitle Ele gelen komplike kist veya olasi apse Malign patoloji beklenmiyor, benign biyopsi veya sitolojiden sonra izlenebilir.

  73. BI-RADS 4b: Malign patoloji olasiligi orta derecede . Yakin radyolojik-patolojik korelasyon gerekir. Kenarlari kismen keskin sinirli, kismen belirsiz kitle patolojisi fibroadenom veya yag nekrozu gelirse kabul edilebilir, papillom gelirse eksizyon gerekebilir.

  74. BI-RADS 4c: Kanser iin klasik olmayan ama orta derecede nemli bulgular. Kenarlari keskin olmayan, sekilsiz solid kitleler, yeni ikan ince pleomorfik kalsifikasyonlar bu gruba girer. Malign sonu kabul edilir.

  77. 5. Byk olasilikla malign- gereken yapilmalidir. Mamografi histolojik tani vermese de morfolojisi tipik olup malign patoloji olasiliginin ok yksek oldugu (>%95) bulgular iin kullanilir (rn. irregler, spikler kitle, izgisel, dallanan kalsifikasyonlar). 6. Kesinlesen kanser- Kesin tedaviden nce kullanilir.

  80. Perktan Meme Biyopsisi Yntem: US kilavuzlugunda Stereotaktik MRG kilavuzlugunda Igne: Ince igne Kalin igne Vakumlu igne

  81. Stereotaktik Pron Masa

  88. Vakumlu Biyopsi vs Otomatik Kalin Igne Biyopsisi Vakumlu biyopside paralar 14-G otomatik igne ile alinanlardan daha byktr, toplamda daha fazla hacimde doku alinabilir. 11 G vakumlu: 94-96 mg 14 G vakumlu: 34-40 mg 14 G otomatik igne: 17-18 mg

  89. Vakumlu Biyopsi vs Otomatik Kalin Igne Biyopsisi Kalsifikasyonlarin ikarilmasinda 14 G vakumlu igne: % 91-100 14 G otomatik igne: % 86-94

  90. Eksik Histolojik Tani (DCIS underestimates)

  91. zet Mamografi meme kanseri taramasinda temel yntem zellikle dens memesi olanlarda dijital MMG Yksek riskli bayanlarda zellikle memeler dens ise yillik MRG tavsiye edilmekte Dens memesi olan orta riskli kadinlarda ve MRGyi tolere edemeyen dens memeli kadinlarda US ile ek tarama BI-RADS degerlendirme kategorileri

  92. zet Gelismekte Olan Teknikler: Bilgisayar destekli tani Tomosentez Kontrastli dijital mamografi Elastografi 3 boyutlu US Meme BT PEM Termografi Perktan meme biyopsisi Meme ablasyonu

  93. Tesekkrler