tanisal bronkoskop mini sempozyum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TANISAL BRONKOSKOPÄ° (Mini Sempozyum)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TANISAL BRONKOSKOPÄ° (Mini Sempozyum) - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum). Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR Oturum Başkanları. Çalışma Başlıkları. Otofloresan Bronkoskopi Bakteriyel Translokasyon Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi Transbronşiyal biyopside hemoraji Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TANISAL BRONKOSKOPÄ° (Mini Sempozyum)' - justus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tanisal bronkoskop mini sempozyum

TANISAL BRONKOSKOPİ(Mini Sempozyum)

Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR

Oturum Başkanları

al ma ba l klar
Çalışma Başlıkları
 • Otofloresan Bronkoskopi
 • Bakteriyel Translokasyon
 • Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi
 • Transbronşiyal biyopside hemoraji
 • Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu
fob un tan de eri
FOB’un Tanı Değeri
 • Tanısal amaçlı bronkoskopinin endikasyonlarına bağlı olarak, toplam tanı değeri % 55-75 arasında değişmektedir.
 • FOB, santral hava yollarındaki tümörlerde % 90-95 gibi yüksek tanı değerine sahipken periferik akciğer karsinomlarında bu oran % 50-60’a düşmektedir.
 • 3 cm.den daha küçük periferik tümörlerde tanı değeri % 30 civarındadır.
g n m zde br on k os k op
GÜNÜMÜZDE BRONKOSKOPİ
 • Tanısal bronkoskopi
  • Transbronşiyaliğne aspirasyonu (Santral ve periferik lezyonlara Wang iğnesiyle)
  • Havayolları ve mediastene Endobronşiyal ultrasound
  • Otofluoresan Bronkoskopi: D-light,LIFE sistem
  • Sanal bronkoskopi

The D-light system

g r msel te r apotik bronkoskop
GİRİŞİMSEL(Terapotik) BRONKOSKOPİ
 • Yabancı cisim çıkartılması
 • Lazer bronkoskopi
 • Endobronşiyal Elektrokoter veArgon Plazma Koagulasyon
 • Kriyoterapi
 • Brakiterapi
 • Fotodinamik tedavi
 • Trakeobronşiyal stent
bronkoskopi endikasyonlar
Bronkoskopi endikasyonları:
 • I. Tanısal
  • Semptomların değerlendirilmesi (hemoptizi,lokalize “wheeze”, açıklanamayan 3 haftadan uzun süren öksürük)
  • Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi (tümör,yabancı cisim,striktür,fistül,mukus tıkaç, termal hasar)
  • Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi (kitle,infiltrasyon,atelektazi,plevral efüzyon).
  • Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason ile değerlendirilmesi
 • II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla
  • Akciğer transplantasyonu
  • Akciğer kanserinin evrelenmesi
bronkoskopi endikasyonlar1
Bronkoskopi endikasyonları:
 • III.Tedavi amaçlı/girişimsel
  • Yabancı cisim çıkarılması
  • Endobronşiyal lazer, kriyo, argon ve elektrokoter tedavisi
  • Brakiterapi
  • Endobronşiyal stent uygulaması
 • IV. Araştırma amaçlı
  • Difüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması
  • Astımda endobronşiyal biyopsi ve fırçalama
slide8

B r o n k o s k o p i k   t a n ı  y ö n t e m l e r i

I. Endoskopik inspeksiyon

II. Proksimal endobronşiyal örnekleme

            •Bronş lavajı

            •Fırçalama

            •Forseps biyopsi

III. Ekstrabronşiyal ve distal örnekleme

            •Transbronşiyal akciğer biyopsisi

            •Transbronşiyal iğne aspirasyonu

            •Bronkoalveoler lavaj

major komplikasyonlar
Major komplikasyonlar
 • Solunum depresyonu
 • Pnömoni
 • Pnömotoraks
 • Havayolu obstrüksiyonu
 • Kardiopulmoner arrest
 • Ciddi Aritmiler
 • Pulmoner ödem
min r komplikasyonlar
Minör komplikasyonlar
 • Vazovagal reaksiyonlar
 • Ateş
 • Aritmiler
 • Hemoraji
 • Bulantı-kusma
slide12
Anormal floresanslı alanlardan alınan biyopsiler, trakeobronşial ağaçtaki displazilerin ve karsinoma in-situların yakalanma oranını arttırır.
slide15

Otofloresanın azalmasının nedenleri

 • Fluorofor konsantrasyonun azalması
 • Matriksteki değişiklik
 • Tümör hiperemesi
 • Epitelin kalınlaşması

Qu J, MacAulay C, Lam S, Palcic B. Optic Engineering 1995; 34: 3334 - 3343

slide16

Otofloresan bronkoskopi Sorunlar/Yan etkiler

 • Bronkoskopi süresini uzatır(~ 10´)
 • Spesifitesinin düşüklüğü
  • Çok sayıda biopsi alınması
   • Komplikasyonlara neden olabilir
   • Maliyeti arttırır
  • Yanlış pozitif sonuçlar
   • İnflamasyon, nedbe, önceki biyopsi yerleri
 • Gerçek sensivitesi?
 • Farklı sistemler
  • Karşılaştırmalı çalışmaların eksikliği
bronkoskopik ne aspirasyonu prakash ubs chest 1999 116 1403 1408
Bronkoskopik İğne AspirasyonuPrakash UBSChest. 1999;116:1403-1408
 • Paratrakeal, subkarinal ve perihiler alanlarda lokalize lenf nodlarının tanısında ve evresinde
 • submukozal ve endobronşiyal kitlelerin tanısında
 • periferik nodüllerin ve kitlelerin tanısında
 • bronkojenik ve mediastinal kistlerin drenajında kullanılmıştır.
 • Aspirasyon iğnesi 18- 22 gauge boyutlarındadır.
 • KHDAK için tanısallık oranı % 43 ile 83 arasında
tb a ile mediastinal evreleme
TBİA ile Mediastinal Evreleme

TBİA kullanılarak mediastinumun evrelenmesi için yapılan 12 çalışma dahil edilme kriterlerini içermektedir. Bu çalışmalar 906’sının ( % 99.7) akciğer kanseri olduğu kanıtlanmış 910 değerlendirilebilir hastayı içermektedir.

TBİA’nun sensitivitesi 0.76 ve spesifitesi 0.96 olarak bulunmuştur. Ortalama NPV % 71 ve ortalama % 70 prevelans (% 30 ile % 88 arasında) değişmekte.

tavsiyeler
Tavsiyeler:
 • Trombosit sayımı ve/veya protrombin zamanı, transbronşiyal biyopsi yapılmayacaksa, bronkoskopi öncesi sadece bilinen risk faktörleri olan hastalarda bakılmalıdır. [B]
 • Bronkoskopide biyopsi alınması planlanıyorsa oral antikoagülanlar işlemden en az 3 gün önce kesilmeli veya düşük doz K vitamini verilmelidir. [B]
 • Antikoagülanlara devam etmek gereken nadir durumlarda INR 2.5’un altında tutulmalı ve heparin başlanılmalıdır. [C]
komplikasyonlar
Komplikasyonlar:

% 0.1 ile %11 arasında rapor edilmiştir.

 • Hemoptizi, (% 1-4)
 • Aritmiler,
 • Pnömotoraks (% 5)