prof dr bart vinck dienst audiologie universiteit gent l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gehoorschade : oorzaken en gevolgen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gehoorschade : oorzaken en gevolgen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Gehoorschade : oorzaken en gevolgen - PowerPoint PPT Presentation


 • 397 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. Bart Vinck, Dienst Audiologie, Universiteit Gent. Gehoorschade : oorzaken en gevolgen. Wanneer wordt geluid schadelijk ?. Waarom ?. Base levels to produce TTS. High risk of hearing loss. 500 Hz 82 dB 1000 Hz 82 dB 2000 Hz 78 dB 4000 Hz 74 dB 8000 Hz 82 dB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gehoorschade : oorzaken en gevolgen' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Waarom ?

Base levels to produce TTS

High risk of

hearing loss

500 Hz 82 dB

1000 Hz 82 dB

2000 Hz 78 dB

4000 Hz 74 dB

8000 Hz 82 dB

Sound pressure level (dB SPL)

No risk of hearing

loss

Frequency (Hz)

Mills, Melnick, 1977)

geen risico op de ontwikkeling van gehoorschade pel 75 db a
GEEN RISICO OP DE ONTWIKKELING VAN GEHOORSCHADE=PEL = 75 dB A

* OF Leq van 75 dB(A) (Council of European Communities)

slide5

Nieuwe KB

(Europese richtlijn 2003/10/EG)

slide6

ISO 1999 :

“The selection of maximum tolerable or maximum permissible noise exposures …. require consideration of ethical, social, economical and political factors …”

A RISK between 10-15% is considered as ACCEPTABLE

recreationele lawaaiblootstelling
Recreationele lawaaiblootstelling ?
 • Focus op overlast omwonenden (Geluidshinder)
 • Geen focus op gehoorschade bezoeker van deze evenementen.
 • KB 1977 art.3 (90 dB !!!) en VLAREM II (6.7) en gemeentelijke reglementen
problematiek een op de drie kandidaat militairen medisch ongeschikt standaard 29 oktober 2009
ProblematiekEen op de drie kandidaat-militairen medisch ongeschikt (Standaard, 29 oktober 2009)
 • 7600 kandidaten
  • 30% afgekeurd om
  • medische redenen
  • 43% definitieve
  • ongeschiktheid ten
  • gevolge van rugpro-
  • blemen en blijvende
  • gehoorschade
slide9

National Health Interview Survey, U.S.

(Benson & Marano, 1998)

Increase across all age groups

problematiek
Problematiek
 • Gehoorverlies op volwassen leeftijd als gezondheidsprobleem #15 wereldwijd met zware gevolgen zoals sociaal isolement en stigmatisering (A. Smith, 2004)
 • Cijfers WHO : wereldwijde toename van gehoorverlies van 120 milj (1995) naar 250 milj mensen met gehoorverlies in 2005 (Smith, 2004; Nelson et al, 2005)
 • WHO (1997) : “Childrenmayreceive more noisethanworkersfroman 8-hour workingday”
 • 51% van de adolescenten > 85 dB A (Jokittulpo et al 1997)
 • 16% van de 23,183 kinderen (6-19 jaar) hebben een gehoorverlies > 20 dB HL op 4 kHz (Dangerous decibels science museum)
 • Verschillende oorzaken
 • Suggesties : Middenoorinfecties, overdreven lawaaiblootstelling, verkeerd gebruik medicatie, infecties, …. (WHO, 2006)
problematiek11
Problematiek
 • Adolescenten en jong-volwassenen stellen zich frequent en bewust bloot aan hoge-tot zeer hoge geluidsniveau’s
 • Bronnen : concerten, discotheekbezoek, persoonlijke muziekspelers, bioscoop, …
focus op concerten festivals muziekevenementen
Focus op concerten, festivals, muziekevenementen
 • “The sound exposure of the audience at a music festival” (Mercier et al, 2003)
  • Gemiddeld 95 dB(A) met 8% > 100 dB(A)
  • 5% droeg PBM
 • “A national project to evaluateanreduce high sound pressurelevelsfrommusic” (Ryberg, 2009)
  • Zweden : aanbevolen maximaal niveau voor muziek is een LAeq waarde van 100 dB en een Lamax van 115 dB voor volwassenen, en 97 dB Laeq en 110 dB LAFmax voor kinderen onder 13 jaar.
  • Onderzoek naar live en recordedmusic
  • 471 evenementen en etablissementen werden onderzocht
   • 24% van de etablissementen overschreden de hoogst toelaatbare waarden
   • 42% van de concertevenementen en festivals overschreden de toelaatbare waarden
slide13

High sound levels in discotheques (Twardella et al, 2008)

  • Resultaten :
   • Eerste 30 minuten (11-11.30) gemiddeld niveau LAeq : 97 dB A
   • Tijdens de nacht toename tot 101 dB A
   • Piekniveau’s dB(C) nemen toe van 127 dB(C) tot 131 dB (C)
   • 4/20 discotheken bleven beneden het toelaatbare niveau van 100 dB(A)
   • 6/20 overschreden het maximale piekniveau van 135 dB (C)
slide14

Noiseinduced hearing loss in dancemusic and sound levels in night clubs (Bray et al, 2004)

  • Persoonlijke dosimetriewaarden : range :97.8 dB A – 107.9 dB A
  • Gemiddeld 103.2 dB A
  • Gemiddelde meetduur 113 minuten (1h 53 min)
  • Lep,d : gemiddeld 96,1 dB A
   • ~ landbouwmachines : 93 dB A
   • ~ roaddrilling : 96 dB A
 • Gunderson et al (1997) : 94.7 – 106.7 dB (A)
 • Serra et al (2005) : discotheek
  • Range : 104.3 dB A - 117.5 dB A
  • Noisedose : 1600%
 • Santos et al (2007) : Music exposure DJ
  • Range : 93.2 – 109.7 dB A
gevolgen
Gevolgen
 • Tinnitus and hearing problems in adolescents (Bulbul et al, 2009)
  • Groep I : 11-13 jaar ; Groep II : 13-15 jaar ; Groep III : 16-18 jaar
  • Gehoorverlies : 32,1% (Groep I) ; 19% (Groep II) ; 28.3% Groep III
  • Tinnitus : 36.8% (Groep II) ; 33.5% (Groep I) en 31.5% in groep III
 • Sadhra et al (2002) : 29% van de onderzochte studenten toonden een permanent gehoorverlies van > 30 dB HL in hoge frequenties
 • Holmes et al (2007) : 6% rapporteert gehoorverlies ; 13.5 % heeft tinnitus langer dan 3 maanden. > 20% rapporteert oorpijn tinnitus, TTS na bezoek aan concert.
 • Bray et al (2004) : 74% van DJ rapporteren tinnitus, 70% vermeldt gehoorverlies
gevolgen16
Gevolgen
 • Tinnitus (langdurig oorsuizen langer dan 3 maand) met varianten : hyperacousis ; phonofobie en misophonia
 • Gehoorverlies : eerste effect vooral spraakverstaan in moeilijke luisteromstandigheden
slide17

Inwendige haarcellen

Uitwendige haarcellen

gevolg

Lopende golf wordt

groter en scherper van

vorm : betere frequentie

herkenning

Gevolg ? .......

met OHC

Zonder OHC

oplossingen
Oplossingen ?
 • Net zoals in arbeidswetgeving moet focus ook op blootstelling individu en niet alleen op hinder omwonenden
  • Belangrijk :
   • Meten persoonlijk blootstellingsniveau op niveau van de persoon is belangrijk <-> vrije veld metingen (gebruik dosimetrie aan te raden)
   • Maatregelen aan de bron zijn de eerste acties die dienen te worden ondernomen ! Limieten vastleggen, opleggen en controleren voor alle muziekevenementen waar mensen gevaar lopen
zou het reduceren van geluidsniveau s het gedrag van jongeren be nvloeden
Zou het reduceren van geluidsniveau’s het gedrag van jongeren beïnvloeden ?
 • Studie Weichbold & Zorowka (HNO, 2005)
  • 1213 studenten secundair onderwijs (13-20 jaar) werden ondervraagd over de huidige geluidsniveau’s op concerten en discotheken en hun verandering in attitude over het bijwonen van evenementen indien de geluidsniveau’s zouden worden verlaagd
  • Resultaten :
   • 53.7 % wensen de huidige niveau’s te behouden
   • 2.5 % wensen een toename
   • 43.8 % wensen een afname
   • In geval van een matige reductie zou 85% van de studenten hun frequentie aan bezoek van deze evenementen NIET verminderen ; 5% zou het verminderen en 10% zou het laten toenemen !
  • Conclusie :
   • De resultaten van deze studie tonen aan dat de angst van organisatoren niet gerechtgevaardigd is dat minder mensen deze evenementen zouden bijwonen
oplossingen23
Oplossingen ?
 • Maatregelen aan de bron zullen onvoldoende resultaat waarborgen :
  • Massa-evenementen vereisen geluidsniveau’s die per definitie als onveilig voor het oor dienen te worden beschouwd
  • Op dat moment dient het individu te worden beschermd
   • Ter beschikking stellen of verplicht dragen van gehoorbeschermers !!!!!
   • Maar : kwaliteitscontrole gehoorbeschermers noodzakelijk
adviezen
Adviezen
 • Gehoorbeschermers dienen geverifieerd te worden op de reële demping en vooral op lekdichtheid !
 • Alleen dan kan een garantie worden geboden dat gehoorschade kan worden voorkomen
conclusie
Conclusie
 • Wetgeving aanpassen met focus op individu en voor alle muziekevenementen
 • Limieten moeten worden vastgelegd
  • dB A versus dB C
  • Voor het risico ten gevolge van muziek beter meten in dB C . Vereist het opstellen van nieuwe normen !
 • Limieten moeten controleerbaar en afdwingbaar zijn
 • PBM’s moeten bij voorkeur verplicht gedragen worden en getest te worden.
 • Epidemiologisch onderzoek is dringend nodig teneinde vroegtijdig schade vast te stellen. Rol CLB’s is belangrijk met gebruik van moderne onderzoeks-methoden (OAEs en spraak-in ruistests).