Download
nieuwe pensioenregeling en levensloop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe pensioenregeling en levensloop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe pensioenregeling en levensloop

Nieuwe pensioenregeling en levensloop

506 Views Download Presentation
Download Presentation

Nieuwe pensioenregeling en levensloop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nieuwe pensioenregeling en levensloop

 2. Inhoud • Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop • Geboren vóór 1950 • Geboren vanaf 1950 • Gevolgen voor FPU Politie • Levensloop

 3. Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop • Kabinet wil stimuleren dat werknemers langer doorwerken. Daarom geldt voor werknemers geboren vanaf 1950: afschaffing fiscale ondersteuning FPU en AFUP. • Ook wil kabinet betere combinatie werk en privé. Daarom voor iedereen: de levensloopregeling.

 4. Tot 2006 FPU +AFUP = FPU Politie Ouderdomspensioen AOW AOW 65

 5. -ATH aanstelling of -Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen >schaal 11 Geb > 1951én Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen op 12 maart 1999 én + AFUP specifiek op 31 december 2000 + ‘garantiejaren’ overgangs regeling 2001 Geb < 1951én Executieve aanstelling* op 12 maart 1999 én FPU + op 31 december 2000 AFUP onder FLO voorwaarden FPU Politie van 1 januari 2001 tot 2006 Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen < schaal 11 + AFUP specifiek * of aangewezen ATH aanstelling

 6. AFUP onder FLO voorwaarden • afspraken in CAO Politie • Aanspraken worden niet gewijzigd, regeling wel aangepast aan fiscale regels • Geboren vóór 1950 • AFUP onder FLO voorwaarden en OP • Geboren in 1950 • AFUP onder FLO voorwaarden en Keuzepensioen • Dus: nieuwe aanvullende afspraken Politie zijn niet van toepassing

 7. Geboren vóór 1950 FPU +AFUP Ouderdomspensioen AOW AOW 65

 8. Geboren vóór 1950 • FPU (excl. AFUP) blijft grotendeels gehandhaafd. • 2 tot 3 maanden langer doorwerken om hetzelfde niveau te bereiken. • Voorwaarden: • werknemer bouwt sinds 1 april 1997 onafgebroken pensioen op bij ABP. • werknemer heeft tenminste 10 dienstjaren voorafgaand aan FPU.

 9. Geboren vóór 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • afspraken in CAO Politie • Opbouw AFUP stopt • FPU + opgebouwde AFUP = meer dan standaard FPU • Bijdrage werkgever aan levensloop • Verhoogde opbouw ABP Nabestaandenpensioen (65+)

 10. Geboren vóór 1950 • Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar • Opbouw wijzigt niet

 11. Geboren vanaf 1950 (of geboren vóór 1950 en niet doorlopend deelnemer sinds 1 april 1997) FPU +AFUP Ouderdomspensioen AOW AOW 65

 12. Geboren vanaf 1950 • ABP OuderdomsPensioen wordt ABP KeuzePensioen. • Dat kan tussen het 60ste en 70ste ingaan. Deeltijdpensioen is ook mogelijk. • Werknemer gaat meer pensioen opbouwen. • Verhoging opgebouwde OP (onder voorwaarden) • FPU/AFUP vervalt, opgebouwde en bijgespaarde FPU/AFUP kan worden toegevoegd aan ABP KeuzePensioen.

 13. ABP KeuzePensioen ABPKeuzePensioen AOW AOW 60 65

 14. Geboren vanaf 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • afspraken in CAO Politie • Nieuw ambitieniveau • Niet alles meer geregeld in pensioenregeling

 15. Geboren vanaf 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • Nieuw ambitieniveau inclusief Levensloop • Executief/aangewezen ATH < schaal 11 • 76% ML op 60 jaar • Executief > schaal 11 en ATH • 66,5% ML op 61 jaar

 16. Geboren vanaf 1950(en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • Kenmerken • Veel verschillende factoren bepalen eindresultaat • Werknemer maakt zelf keuzes

 17. Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) • Hoe wordt nieuwe aansprakenniveau bereikt ? • Voor alle werknemers sector Politie ,voorheen AFUP Algemeen,nu: • Extra verhoging opbouw ABP pensioen (NP 65+) • Werkgeversbijdrage levensloop • Werknemersbijdrage levensloop • + Voor executief/ aangewezen ATH ‘er < schaal 11, voorheen AFUP Specifiek,nu: • Toelage bezwarende functie (TBF) tbv levensloop • + Voor doelgroep met voorheen ‘garantiejaren AFUP’,nu: • Voorwaardelijke Extra verhoging reeds opgebouwde ABP pensioen • Inhaaltoelage bezwarende functie (iTBF) tbv levensloop

 18. NP 65+ Levens-loop ABP KeuzePensioen en Levensloop Politie (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) FPU+AFUP+Extra’s Politie +Verhoogde Opbouw ABPKeuzePensioen AOW AOW 60 65

 19. -ATH aanstelling of -Executieve aanstelling* <1950 FPU + AFUP alg + evt.Levensl. > schaal 11 >1950 ABP KeuzePens + evt.Levensl. Geb > 1951én Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop op 12 maart 1999 én op 31 december 2000 overgangs Regeling 2001 geb < 1951én Executieve aanstelling* Aanspraak op niveau op 12 maart 1999 én AFUP onder FLO voorwaarden op 31 december 2000 Eerder stoppen met werken vanaf 2006 Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop < schaal 11 * of aangewezen ATH aanstelling

 20. Hoe informeert ABP werknemers? • Pensioenprognose 2005 • Pensioenoverzicht 2006 (inclusief extra pensioenaanspraken Politie) • www.abp.nl • Klantenservice 045-5796070