psychologie ii interperson ln komunikace
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psychologie II Interpersonální komunikace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Psychologie II Interpersonální komunikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Psychologie II Interpersonální komunikace. Přednáška 1 Úvod. Úvod. Interpersonální komunikace je praktická disciplína. Nicméně znalost teoretických poznatků může zlepšit: naši vlastní interpersonální komunikaci porozumět komunikaci jiných Staví na poznatcích

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologie II Interpersonální komunikace' - patch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod
 • Interpersonální komunikace je praktická disciplína.
 • Nicméně znalost teoretických poznatků může zlepšit:
  • naši vlastní interpersonální komunikaci
  • porozumět komunikaci jiných
 • Staví na poznatcích
  • psychologie (vnímání druhých lidí, motivace chování aj.)
  • etologie (neverbální chování)
  • lingvistiky, literární vědy (slovní projev, rétorika)
d le itost interperson ln komunikace v ekonomick ch oborech
Důležitost interpersonální komunikace v ekonomických oborech
 • Zvyšuje se konkurenční boj.
 • Poznání, že podnik je technicko-ekonomicko-sociální systém.
 • Konkurenční výhoda – pracovní síla, lidé.
  • Nahradit zaměstnance je velice složité a v mnohých firmách se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.
 • Lidské zdroje, řízení lidských zdrojů.
 • Největší zdroje růstu a zvyšování produktivity jsou v lidském potenciálu.

Změny spojené s globální ekonomikou:

v uka komunika n ch dovednost nen nic nov ho
Výuka „komunikačních dovedností“ není nic nového
 • Kultury humanitně orientované:
 • Velký důraz na slovní komunikaci
  • jak v teoretické rovině, tak v praxi.
 • Jak vypadalo vzdělání dříve?

Středověký vzdělávací systém

Sedm svobodných umění:

Trivium (trojcestí): gramatika, rétorika, dialektika

Quadrivium (čtyřcestí): aritmetika, geometrie, astronomie, musica

klasick jesuitsk gymnasia 16 18 st
Klasická jesuitská gymnasia 16.-18.st.
 • Studenti připravováni na „manažerské“ profese.
  • Teorie: jazyky, literatura, rétorika
  • Komunikační praxe: cvičení v argumentaci,divadlo
slide6
Technická revoluce – postupná změna priority ve vzdělání
 • Orientace na technické disciplíny.
 • Víra ve vědecko-technický pokrok – sám od sebe změní pozitivním způsobem lidské vztahy včetně interpersonální komunikace.
prom ny p stup k oce ov n d le itosti studia a v uky interperson ln komunikace
Proměny přístupů k oceňování důležitosti studia a výuky interpersonální komunikace
 • Dnes: znovuobjevení důležitosti komunikace:
  • Ekonomická sféra: narůstající konkurence.
  • Velké, složitě organizované instituce.
  • Společnost dnes velmi komplexní.
  • Občanské dovednosti - demokratická společnost založená na participaci.
  • Politika, média: přesvědčování, manipulace.
d le itost komunikace jak uk firmy posuzuj absolventy v
Důležitost komunikaceJak UK firmy posuzují absolventy VŠ:

Britské listy 9.2.2006:

 • Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy.
 • Největší britské firmy varovaly, že navzdory tomu, že letos vstoupil na trh práce rekordní počet absolventů univerzit, mnoho z nich nemá základní kvalifikaci, potřebnou k získání zaměstnání.
 • Téměř polovina podniků konstatovala, že neočekávaly, že by obdržely "dostatečné množství žádostí o místo od absolventů univerzit s přijatelnou kvalifikací".
 • Loni zůstalo neobsazeno 600 pracovních příležitostí, protože třetina zaměstnavatelů konstatovala, že nemůže nalézt kandidáty dostatečné kvality.
nedostatky absolvent britsk ch univerzit z hlediska zam stnavatel jsou tyto
Nedostatky absolventů britských univerzit z hlediska zaměstnavatelů jsou tyto:
 • Studenti tráví příliš mnoho času studiem a netráví dost času činností v klubech a v asociacích, kde by se naučili týmové práci.
 • Absolventi nemají dostatečné zkušenosti jak dělat prezentace na seminářích. Znamená to, že neumějí na pracovišti kolegům komunikovat myšlenky.
 • Absolventi neumějí pravopis, gramatiku a nemají základní matematické schopnosti. Znamená to, že dělají základní chyby, píší negramotné zprávy a je nutno na ně pořád dohlížet.
slide10
M. Jahn, personální ředitel Škoda Auto:

(Ekonom,č.18,s.32,2007)

 • Chybí vedení studentů k tomu, aby uměli prezentovat, pracovat v týmu, vyjednávat.
jak komunikuje student ai
Jak komunikuje student AI:
 • Dobry den chtela bych se zeptat jestli potrebujete jeste neco delat do vyberoveho projektu z toho chozeni po ulici mam splneny jeden den a vy jste rikal, ze jeste neco je potreba udelat.
 • Mame zejtra zkousku od 10:00 tak se za Vami potom stavime budete ve skole??
 • a kdy tam budete??
obsah p edn ek
Obsah přednášek

- Sociální kontext lidské komunikace – co ovlivňuje naše vnímání druhé osoby a chápání smyslu její komunikace.

- Klasické psychologické výzkumy lidského chování vztahují se ke komunikaci

- Neverbální komunikace

- Slovní komunikace

- Jak můžeme měnit skutečnost jazykem (politická korektnost)

slide13
-Teorie komunikačních her. Vyjednávání, řešení konfliktů.

- Komunikace v organizaci. Organizační kultura.

- Komunikace s veřejností

materi ly na www
Materiály na WWW
 • Vše naleznete na mých WWW stránkách.
 • Cesta:
  • http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/franema1/
  • Na levé liště najít „Psychologie 2“.
literatura ke studiu
Literatura ke studiu

Literatura základní:

 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha, Portál, 2000.
 • DeVito, J.A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha, 2004.
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie, Praha, Portál, 1998
 • Tubbs, S. L. a Moss S.: Human Communication. New York, McGraw-Hill, 1991
 • Wage, J. L.: Řeč těla jako účinný nástroj prodeje, Praha, Management Press, 2000.

Literatura doporučená:

 • Goleman, D.: Emoční inteligence, Praha, Columbus, 1997
 • Goleman, D.: Práce s emoční inteligencí. Praha, Columbus, 2000.
 • Lotko, E.: Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc, UP, 2004 
1 modely komunikace zjednodu en model komunikace
1. Modely komunikaceZjednodušený model komunikace

Zdroj Příjemce

Proudění informací z jednoho bodu (zdroj) k druhému bodu (příjemce).

1 1 model komunikace podle shannona a weavera
1.1 Model komunikace podle Shannona a Weavera

C. Shannon a W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication.

University of Illinois Press, 1945.

k modelu komunikace podle shannona a weawera
K modelu komunikace podle Shannona a Weawera:
 • Podle Shannona a Weavera probíhá komunikace lineárně a sekvenčně (= v posloupnosti).
 • Posloupnost začíná u informačního zdroje. Vysílač (transmitter) vyšle signál prostřednictvím určitého kanálu. Významnou složkou modelu je zdroj šumu (noise), který do signálu vkládá informační šum. Přijímač (receiver) přijímá signál a předává jej dále na místo určení (destination).
 • Model však nic neříká o tom, co se děje uvnitř lidí – „vysílače“ a „přijímače“. Jaké mezi nimi existují vztahy, čím jsou ovlivněni atd. To je předmětem zájmu psychologie komunikace.
1 2 v hrady k modelu
1.2 Výhrady k modelu
 • Komunikace: společné podílení se na nějaké činnosti ve vzájemném kontaktu, nikoliv tedy jen proudění informací jedním směrem.
  • Sdělování + sdílení - komunikují i ti, kdo třeba pouze přihlížejí.

Při naší komunikaci s druhými lidmi:

  • Komunikaci spoluvytváříme, ovlivňujeme.
  • Zároveň jsme její součástí, jsme jí ovlivňováni.

Communicatio (lat.)–vespolné účastnění

Communicare– činit něco společným, společně něco sdílet

2 na e vn m n ovliv uje komunikaci
2. Naše vnímání ovlivňuje komunikaci
 • Lidské smysly nefungují zcela dokonale.
 • Lidský mozek není schopen zpracovávat nekonečné množství dat za jednotku času.
 • Selektivní vnímaní
 • Filtr:
  • Fyziologický
  • psychologický
2 2 m v m je ovliv ov no vn m n
2.2 Čím vším je ovlivňováno vnímání:
 • Vliv kultury na vnímání.
 • Vliv obsahu komunikace na vnímání.
 • Vliv osobnostních charakteristik na vnímání.
 • Vliv času na vnímání (klesající koncentrace).
 • Stereotypy.
 • Empatie.
2 3 pro si lid neporozum
2.3 Proč si lidé neporozumí:
 • Individuální důvody
  • konservativismus
  • předsudky
  • podezřívavost
  • neupřímnost
  • netaktnost
  • agresivita
  • konfliktnost
  • nerozlišování příčin a následku
 • Objektivní důvody
  • používání symbolů
  • různost jazyků
  • kulturní rozdíly
  • osobnostní rozdíly
  • rušení komunikace
3 z kladn znaky komunikace
3. Základní znaky komunikace:
 • Komunikace má určitý cíl (motivace ke komunikaci).
 • Komunikace je kontextuální (komunikační kontext).
 • Komunikace je oboustranná (interpersonální komunikace).
 • Komunikace je symbolická (jazyk, symboly, znaky).
3 1 funkce komunikov n informativn funkce
3.1 Funkce komunikováníInformativní funkce
 • Základní funkce.
 • Informace - fakta nebo údaje.
 • Na určitém stupni všechny zprávy nesou určitou informaci.
 • Kdyby zpráva neobsahovala žádnou informaci, pravděpodobně by ji nikdo nevěnoval pozornost.
  • Nezdravá komunikace: zpráva bez informace – promluva politika.
3 1 v et funkc komunikov n
3.1 Výčet funkcí komunikování
 • Informovat (informativní funkce)
  • Předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit.
 • Instruovat (instruktážní funkce)
  • Zpráva přináší informace + určité organizační nebo interpretační principy.
  • Navést, zasvětit, naučit, dát recept.
 • Přesvědčit (persuazivní funkce)
  • Aby adresát změnil názor, získat někoho na svou stranu, zmanipulovat, ovlivnit.
 • Pobavit (funkce zábavní)
  • Rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit, „jen tak“ si popovídat.
3 2 motivace ke komunikaci
3.2 Motivace ke komunikaci
 • Motivace kognitivní
  • Chceme či potřebujeme něco sdělit či vyjádřit se.
 • Motivace sdružovací
  • Chceme navázat vztah, uspokojit potřebu kontaktu, komunikujeme, abychom se sdružovali.
 • Motivace sebepotvrzovací
  • Komunikováním s druhými i sami v sobě nalézáme a potvrzujeme svou vlastní identitu, zpevňujeme svůj sebeobraz (komunikujeme kvůli sobe samým).
 • Motivace adaptační
  • Komunikací signalizujeme svoji roli, potvrzujeme její přijetí a osvojení, přizpůsobujeme se rolovým stereotypům.
motivace ke komunikaci pokra ov n
Motivace ke komunikaci(pokračování)
 • Motivace „přesilová“
  • Potřeba uplatnit se, upoutat na sebe pozornost, získat úctu, respekt.
 • Existenciální motivace
  • Komunikací strukturujeme a fázujeme čas a průběh svého života, abychom zaplašili nudu, bezesmyslnost, depresi, abychom se udrželi psychicky zdraví.
 • Motivace „požitkářská“
  • Chuť se rozptýlit, odpočinout si, pobavit se.
mnoh dal motivace
Mnohé další motivace:

Např.

 • Rozptýlit podezření druhého.
 • Zamluvit choulostivé téma.
 • Vytvořit událost (skandalizovat někoho).
 • Zmást.
 • Zamést stopy.
3 3 komunika n kontext
3.3 Komunikační kontext
 • Vnitřní
 • Vnější
3 3 1 vnit n kontext komunikace
3.3.1 Vnitřní kontext komunikace:
 • Všechny podněty pocházející z minulosti i přítomnosti, které nám zprostředkovávají naše informace o světě
 • Člověk, kterého chceme přesvědčit, nikdy není nepopsaným listem papíru.
 • Má v sobě uloženo množství poznatků o světě (případně i o nás).
 • Některá z těchto „dat“ mohou být aktivována vyvolanou asociací (o jejichž podobě většinou nemáme tušení) a zkreslí komunikování s námi.
3 3 2 vn j kontext komunikace
3.3.2 Vnější kontext komunikace
 • Vnější kontext komunikace má podobu
  • Sociálně psychologickou (např. množství přihlížejících)
  • Systémovou
  • Kulturní
  • Společenskou
kulturn slo ka kulturn filtr
Kulturní složka = kulturní filtr
 • Kulturní vzorce
 • Podobnosti v kulturních vzorcích u příslušníků téhož národa vedou k úvahám o národní mentalitě
 • Kulturními vzorci jsou ovlivněna naše nevědomá očekávání průběhu komunikace.
  • Kulturní rituály, ale také hodnoty, ideály, tradované příklady a vzory, normy a pravidla chování ve společenském styku, pravidla oblékání a úpravy zevnějšku.
 • Úspěch v komunikaci požadavků – sdělení má přesně tu formu, kterou příjemci podvědomě očekávají.
ad