szkolenie biblioteczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZKOLENIE BIBLIOTECZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE. Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej. Godziny otwarcia. poniedziałek / wtorek / czwartek / piątek  8.00 -16.00 środa – sobota – niedziela  9.00 – 17.00. CZYTELNIA. w czytelni znajduje się 6 komputerów z dostępem do Internetu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szkolenie biblioteczne

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej

godziny otwarcia
Godziny otwarcia

poniedziałek / wtorek / czwartek / piątek  8.00 -16.00 środa – sobota – niedziela  9.00 – 17.00

czytelnia
CZYTELNIA
 • w czytelni znajduje się 6 komputerów z dostępem do Internetu
 • specjalistyczne czasopisma oraz prasa codzienna !
wyszukiwanie w katalogu online
Wyszukiwanie w katalogu online

Do dyspozycji czytelnika jest 5 indeksów: autorzy, tytuły, serie wydawnicze, UKD, hasła

przedmiotowe. Przeglądanie dostępnych pozycji w obrębie wskazanego katalogu polega

na wyborze litery lub cyfry. Po jej „kliknięciu” ukażą się wszystkie skatalogowane pozycje

rozpoczynające się od danej litery lub cyfry.

wyszukiwanie
Wyszukiwanie
 • Istnieje możliwość wyszukiwania prostego i złożonego. Obydwa sposoby polegają na wprowadzeniu poszukiwanej frazy oraz zawężeniu miejsca wyszukiwania do konkretnego katalogu lub przeszukiwaniu wszystkich pól. Opcja Dowolny fragment pola umożliwia odnalezienie poszukiwanej przez czytelnika frazy (np. dowolne słowo) we wszystkich wyrażeniach (np. w tytułach książek).
wyszukiwanie1
Wyszukiwanie

Wyszukiwanie złożone umożliwia wpisanie bardziej złożonej frazy dzięki użyciu operatorów logicznych. Ponadto istnieje możliwość zawężenia wyszukiwania do danego typu dokumentu

oraz określenie daty jego wydania.

czytelnia1
CZYTELNIA
 • W Czytelni udostępnia się pozycje z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma.

Czytelników obowiązuje wpisanie się do rejestru odwiedzin ;)

czytelnia czasopisma
CZYTELNIACZASOPISMA
 • Posiadamy kilkadziesiąt tytułów czasopism
 • wykaz czasopism znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka”
 • czasopisma są udostępniane na miejscu, w czytelni, a także wypożyczane do domu
wypo yczalnia
WYPOŻYCZALNIA
 • zgromadziliśmy ponad 8.100 książek
 • książki wypożycza się na okres miesiąca
 • czasopisma pożycza się na okres 2 tygodni
 • limit wypożyczeń jednorazowo – 5 książek
 • kary za przekroczenie terminu zwrotu książek

0,50 gr. za dzień, za każdy przetrzymany egzemplarz

katalog
KATALOG
 • istnieje możliwość zamawiania 5 książek przez internet
 • Dostęp do katalogu ze jest możliwy ze strony www.ssw.sopot.pl
 • zakładka: BIBLIOTEKA – WYPOŻYCZALNIA
je li czytelnik chce wypo yczy ksi k powinien sprawdzi czy wybrana pozycja jest dost pna
Jeśli czytelnik chce wypożyczyć książkę powinien sprawdzić czy wybrana pozycja jest dostępna.
logowanie do konta bibliotecznego
LOGOWANIE do konta bibliotecznego
 • Wpisz imię i nazwisko (login) oraz hasło ustalone wspólnie z bibliotekarzem przy pierwszej wizycie w bibliotece
przed u anie terminu zwrotu ksi ek
PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWROTU KSIĄŻEK
 • osobiście w bibliotece
 • telefonicznie ( 0 58 555 83 71 )
 • e-mailem na adres:

biblioteka@ssw.sopot.pl

zadania punktu informacji naukowej
Udzielanie informacji katalogowych, tj. o zbiorach Biblioteki;

Udzielanie informacji rzeczowych, na podstawie materiałów dostępnych w Bibliotece oraz w źródłach zewnętrznych;

Udzielanie informacji bibliotecznych, tj. o formie i zasadach funkcjonowania Biblioteki SSW oraz innych bibliotek;

Pomoc w doborze literatury

i źródeł informacji podczas pisania prac licencjackich i magisterskich

Szkolenie Czytelników w zakresie korzystania z instytucji biblioteczno-informacyjnych oraz źródeł informacji;

Opieka nad forma elektroniczna witryny Biblioteki;

Przyjmowanie dezyderatów czytelniczych (zamówień).

Prowadzący Punkt:Kierownik Biblioteki

mgr Izabela Szymichowskaiszymichowska@ssw.sopot.pl tel. (058) 555 83 71

Zadania Punktu Informacji Naukowej
baza ebsco naukowa baza dost pna z komuter w w czytelni
BAZA EBSCO – naukowa baza dostępna z komuterów w czytelni!
 • Academic Search Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje oloło 4.500 czasopism pełnotekstowych (m.in.: Annual Review of Genetics, Journal of Applied Physics, Scientific American, Neural Computing and Applications, Applied Physics Letters, Journal of Biogeography, Power Engineering), w tym ponad 3.600 czasopism recenzowanych naukowo oraz cytowania i abstrakty z ok. 8.200 czasopism, m.in. 1.200 abstraktow czasopism Elseviera. Baza zawiera czasopisma z  zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Ponad 100 czasopism zawiera archiwa w formacie PDF od 1975 roku;
ebsco
EBSCO
 • Business Source Premier - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ok. 9.500 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.300 czasopism pełnotekstowych i 140 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin oraz ponad 7.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, różnych dziedzin przemysłu, badania rynku, handlu międzynarodowego i  innych dziedzin. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw i ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT.
ebsco1
EBSCO
 • Business Source Complete - najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 25.0000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.800 czasopism pełnotekstowych i ponad 600 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu oraz ponad 21.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw, ponad 20.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT
ebsco2
EBSCO
 • Regional Business News - jest dodatkiem do bazy Business Source w obu wersjach i zawiera pełne teksty 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.
 • Health Source-Nursing/Academic Edition - zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i  ochrony zdrowia.
 • Health Source-Consumer Edition - zawiera pełne teksty 260 czasopism i informatorów oraz ponad 1.000 broszur z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele innych.
 • Clinical Pharmacology - jest dodatkiem do bazy Health Source w obu wersjach i zawiera ponad 1.200 monografii oraz ponad 2.700 materiałów informacyjnych na temat leków stosowanych w USA.
ebsco3
EBSCO
 • Master File Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ponad 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera m.in. ok. 500 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85.000 biografii, ponad 100.500 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 275.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i wielu innych.
 • Newspaper Source - baza pełnotekstowa, oferuje dostęp do 285 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Times, The St. Petersburg Times, The Times (London), Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu gazet amerykanskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, The Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i in. gazet regionalnych w  USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.
zapraszamy do biblioteki
Zapraszamy do biblioteki!
 • Należy pamiętać, że Bibliotkarze pełniący dyżury dołożą wszelkich starań, żeby pomóc Studentom. Zarówno w doborze odpowiedniej literatury, gromadzeniu bibliografii czy wyszukaniu informacji. Zapraszamy również wszystkich tych, którz chcą po prostu odpocząć przy prasie codziennej na wygodnych, czerownych kanapach!
o wiadczenie
Oświadczenie!
 • Po zapoznaniu się z prezentacją oraz po przeczytaniu regulaminu, który również znajduje się na stronie SSW, proszę o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Biblioteki SSW oświadczenia o odbytym szkoleniu nie później niż do 31 pażdziernika b.r.Do zobaczenia!