a le hek ml tanimi ve lkeler
Download
Skip this Video
Download Presentation
AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ. KTÜ Aile Hekimliği AnabilimDalı Dr. Salih Z. KARSLIOĞLU 26.08.2014. AMAÇ. Aile hekimliğinin tanımı hakkında Aile hekimliğinin temel özellikleri ve ilkeleri hakkında, bilgi verilmesi amaçlandı. AiLE HEKİMİNİN TANIMI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ' - panthea-zurlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a le hek ml tanimi ve lkeler

AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ

KTÜ Aile Hekimliği AnabilimDalı

Dr.Salih Z.KARSLIOĞLU

26.08.2014

slide2
AMAÇ
 • Aile hekimliğinin tanımı hakkında
 • Aile hekimliğinin temel özellikleri ve ilkeleri hakkında,

bilgi verilmesi amaçlandı.

aile hek m n n tanimi
AiLE HEKİMİNİN TANIMI
 • Yaş, cins, hastalık ayırt etmeksizin,
 • Bireysel,kapsamlı ve sürekli
 • Bütüncül sağlık hizmeti veren
 • Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimi almış, birinci basamak hekimidir.
slide4
Aile Hekimi;
 • Disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur.
 • Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız, kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur.
 • Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür.

European definition of GP/FM, WONCA 2002

a le hek ml n n temel zell kler ve lkeler
AİLE HEKİMLİĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ

Aile Hekimliği;

 • kendine özgü eğitim içeriği olan,
 • araştırması olan
 • kanıt temeli ve uygulaması olan,
 • akademik ve bilimsel bir disiplin olan
 • birinci basamak yönelimli

klinik bir uzmanlıktır.

WONCA 2005

b t nc l modelleme
Bütüncül Modelleme
 • Sağlık sorunlarını bedensel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır.
   • Bunların çoğu rahatsızlık davranışını ve hastalık kalıplarını değiştirir ve çoğu mutsuzluğun nedeni hasta için sorunun temelindeki nedeni dikkate almayan girişimlerdir.
birinci basamak y netimi
Birinci Basamak Yönetimi
 • İlk temas, açık erişim, tüm sağlık sorunları
  • Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur;
  • hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar;
  • yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.
birinci basamak y netimi1
Birinci Basamak Yönetimi
 • Bakımın koordinasyonu ve savunmanlık
  • Bunu bireylere sunulan bakımı koordine ederek,
  • birinci basamakta diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışarak,
  • gerektiğinde hasta adına üstlendiği savunmanlık göreviyle diğer uzmanların sunduğu hizmetlerle teması yöneterek yapar.
kapsaml yakla m
Kapsamlı Yaklaşım
 • Hasta sıklıkla semptomların henüz başlangıcında başvurur ve bu erken evrede tanı koymak güçtür.
   • Bu tarz başvurunun anlamı, hasta için önemli kararların sınırlı bilgiler temelinde alınmak zorunda kalınması ve klinik bakı ve testlerin kestirim değerinin daha az kesin olmasıdır .
kapsaml yakla m1
Kapsamlı Yaklaşım
 • Akut ve kronik sağlık sorunları
  • Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını eş zamanlı yönetir
 • Sağlık ve esenlik durumunu geliştirme
  • Uygun ve etkili girişimlerle sağlığı ve iyilik durumunu geliştirir
zg l s orun zme b ecerileri
Özgül Sorun Çözme Becerileri
 • İnsidans ve prevalansa dayalı karar verme
  • Rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci vardır.
  • Hiçbir ön eleme olmadığı için rahatsızlıkların prevalans ve insidansı hastane ortamından farklıdır ve ciddi hastalıklar birinci basamakta hastanede olduğundan daha az sıklıkla görülür.
 • Sorunları erken ayrışmamış evrelerde görülmesi
  • Gelişiminin erken evresinde henüz ayrımlaşmamış bir şekilde ortaya çıkan ve ivedi girişim gerektirebilen rahatsızlıkları yönetir.
toplum y nelimli olma
Toplum Yönelimli Olma
 • Sağlık sorunlarını bedensel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır.
ki i merkezli bak m
Kişi Merkezli Bakım
 • Hasta ve bağlam merkezli
  • Bireye, ailesine ve toplumuna yönelmiş kişi merkezli yaklaşım geliştirir.
 • Doktor hasta ilişkisi
  • Kendine özgü bir hastayla görüşme süreci vardır. Bu süreç etkili bir iletişimle, doktor ve hasta arasında zaman içinde gelişen bir ilişki kurulmasını sağlar.
ki i merkezli bak m1
Kişi Merkezli Bakım
 • Süreklilik
  • Sağlık bakımının hastanın gereksinimleriyle belirlenen boylamsal (longitüdinal) sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.
 • Hastayla birlikte karar verme
slide21
Bu ilkelerin uygulanmasında temel kabul edilmesi gereken 3 önemli ek özellik vardır.
 • Bağlamsallık: Hekimlerin kendi bağlamlarının ve içinde çalıştıkları ortamın anlaşılması
 • Tutumsallık: Hekimin mesleksel yeteneklerine, değerlerine ve etiğe dayalı tutumlar oluşturması
 • Bilimsellik: Tıbbi uygulamaya eleştirel ve araştırmaya dayalı bir yaklaşım gösterme ve sürekli öğrenme ve kalite geliştirme yoluyla bunu sürdürme.
kaynaklar
Kaynaklar
 • Aile Hekimliği Avrupa Tanımı WONCA 2005
 • http://www.tahud.org.tr
 • Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara. Aile Hekimliğinin tanımı ve ilkeleri, dünyada ve Türkiye’de aile hekimliği
 • http://ailehekimligi.gov.tr
ad