slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN YÖNETİM YAPISI. GENEL YÖNETİM. YEREL YÖNETİMLER. Merkezi Yönetim. Taşra Yönetimi. Cumhurbaşkanı. İl Yönetimi. Belediye Yönetimi. Başbakan. İl Özel Yönetimi. İlçe Yönetimi. Bakanlar Kurulu. Köy Yönetimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ' - pamelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN YÖNETİM YAPISI

GENELYÖNETİM

YEREL YÖNETİMLER

Merkezi Yönetim

Taşra Yönetimi

Cumhurbaşkanı

İl Yönetimi

Belediye Yönetimi

Başbakan

İl Özel Yönetimi

İlçe Yönetimi

Bakanlar Kurulu

Köy Yönetimi

Merkeze Yardımcı Kuruluşlar

slide4

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanımız

Sn Abdullah GÜL

Devletin başıdır.  Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milleti temsil eder.

nitelikleri ve tarafs zl
Nitelikleri ve Tarafsızlığı
 • Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
se imi
Seçimi
 • Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin dolmasından otuz gün önce ya da Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama gününden başlayarak otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanı'na bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir. En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır. Bu oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder.
g rev ve yetkileri
Görev ve Yetkileri

* Yasaları yayımlamak,* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

 • Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

slide8

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

Cumhurbaşkanına Vekillik Etme

Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması durumlarında, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı'na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı'na ilişkin yetkileri kullanır.

ba bakan
BAŞBAKAN
 • Başbakan,TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır.  Bakanlar Kurulu üyeleri, başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır.

Başbakan, bakanlıklar arasında iş birliğini sağlar.  Hükümetin genel programının uygulanmasından o sorumludur.

Başbakanımız

Sn Recep Tayyip ERDOĞAN

bakanlar kurulu
BAKANLAR KURULU

Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Bakanlar kurulu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludurlar. Her bakan başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki işlerden sorumludur.

Bakanlıkların kurulması kaldırılması görev ve yetkileri kanunla düzenlenir bir bakan birden fazla bakana vekillik edemez

slide11

BAKANLAR

SAĞLIK BAKANI

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANI

DEVLET BAKANI

MEHMET AYDIN

KURULU

FARUK NAFİZ ÖZAK

Doç. Dr. HÜSEYİN ÇELİK

Prof. Dr. RECEP AKDAĞ

BAŞBAKAN R.Tayyip ERDOĞAN

BAŞBAKAN YARDIMCISI

DEVLET BAKANI

DEVLET BAKANI

İÇİŞLERİ BAKANI

ULAŞTIRMA BAKANI

CEMİL ÇİÇEK

MURAT BAŞESGİOĞLU

MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

Prof. Dr. BEŞİR ATALAY

BAŞBAKAN YARDIMCISI

ADALET BAKANI

DEVLET BAKANI

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ

DEVLET BAKANI

HAYATİ YAZICI

MEHMET ALİ ŞAHİN

KÜRŞAD TÜZMEN

ALİ BABACAN

MEHMET ŞİMŞEK

MİLLİ SAVUNMA BAKANI

DEVLET BAKANI

MEHMET VECDİ GÖNÜL

MALİYE BAKANI

NAZIM EKREN

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI

MEHMET MEHDİ EKER

NİMET ÇUBUKÇU

DEVLET BAKANI

KEMAL UNAKITAN

SANAYİ VE TİCARET BAKANI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN

MEHMET HİLMİ GÜLER

ERTUĞRUL GÜNAY

VEYSEL EROĞLU

FARUK ÇELİK

bakanlar kurulu1
BAKANLAR KURULU
 • Bakanlar Kurulu üyeleri, başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır.  Meclis dışından da bakan seçilebilir.
 • Devletin önemli işleri, Bakanlar Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
 • Her bakan, başında bulunduğu bakanlığın eb yüksek yöneticisidir. Bakanlığı temsil eder. Bakanlığın hükümet ve yasama ile olan ilişkilerini sağlar.
dani tay
DANIŞTAY
 • Bağımsız bir kuruluştur.
 • Bir anayasa kurumudur.
 • En yüksek idari mahkeme,diğer yandan da devletin en yüksek danışma ve inceleme organıdır.
sayi tay
SAYIŞTAY
 • Sayıştay anayasa ile öngörülmüş mali bir denetim organıdır.
 • Genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen, sorumluların hesap ve işlerini kesin hükme bağlayan bir kuruluştur.
devlet planlama te k lati
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
 • Başbakana bağlıdır.
 • Görevi: ekonomik sosyal ve kültürel kalkınma konularının planlanmasında hükümete yardımcı olmak, danışmanlık yapmak, önerilerde bulunmak, plan ve program hazırlmak ve bunların uygulanmalarını izlemek ve koordine etmektir.
m ll g venl k kurulu
MİLLİ GÜVENLİK KURULU
 • Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini bakanlar kuruluna bildirir.
 • Bu kararlar da bakanlar kurulunca öncelikli olarak ele alınır.
slide18

MİLLİ GÜVENLİK KURULU

Cumhurbaşkanı

Başbakan

Genel Kurmay Başkanı

Milli Savunma Bakanı

Kara Kuvvetleri Komutanı

Başbakan Yardımcıları

Deniz Kuvvetleri Komutanı

İç İşleri Bakanı

Hava Kuvvetleri Komutanı

Dış İşleri Bakanı

Jandarma Genel Komutanı

Adalet Bakanı