Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi PowerPoint Presentation
Download Presentation
KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi

KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi

196 Views Download Presentation
Download Presentation

KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi Düzenleyen;Faruk KAZAK

 2. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları; Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz... Kemal ATATÜRK

 3. Vizyonumuz Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Mesleki Eğitimi ve yenilikleri topluma aktaran, bu şekilde toplumsal mutluluğa ve kalkınmaya hedefleyen bir kurum olmak. Misyonumuz Ülkemizin ihtiyacı olan, çalışma verimliliği yüksek, topluma ve iş hayatına uyumlu, nitelikli insan gücünün sağlanması için;  Çırak, Kalfa ve Ustaları iş hayatında istihdam olanağı bulunan görevlere hazırlamak.

 4. İlköğretimden sonra eğitimine devam etmeyen , edemeyen yada Lise Eğitimini tamamlayamayan Öğrenciler, Eğitim dışında kaldık diye üzülmeyin; HEM SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞIP, HEM OKUMAK ve İLGİNİZ ÇERÇEVESİNDE BİR MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTERMİSİNİZ… Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi Sizleri Bekliyor…

 5. Ara sıra isyana yönelecek olsan bile hatırla ki Kainatı yargılamak imkansızdır Onun için kavgalarını sürdürürken bile Kendi kendinle barış içinde ol

 6. Lise Mezunu Gençler; Üniversiteye kazanamadık, keşke bir mesleki eğitim alsaydık diye üzülmeyin… HEM SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞIP, İLGİNİZ ÇERÇEVESİNDE BİR MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTERMİSİNİZ… Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi Sizleri de Bekliyor…

 7. Üniversite Mezunları; İş bulamadık, bir meslek edinmek istiyoruz derseniz. Sizleri de bekleriz… Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi Her yaşta ve her Eğitim düzeyindeki gençler için; mutlaka bir çözüm bulacaktır.

 8. FAKÜLTE BİTİRMEK TEK YOL DEĞİLDİR. BU MESLEK GEÇMİŞTE VARDI GELECEKTE DE OLACAK

 9. İşyeri açma (Mesleki Eğitim Kanunu) • MADDE 30- (Değişik: 29/06/2001-4702 K/18 md.)Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir. • Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.

 10. Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak ustalık belgesi olmadan açılan iş yerleri, durumun öğrenilmesinden itibaren il meslekî eğitim kurulu ile ilgili makamların başvurusu üzerine mahallin mülkî amirince yedi gün içinde kapatılır.

 11. Merkez MüdürümüzAydın AY

 12. Müdür yardımcımız Mehmet ERDAL

 13. Müdür yardımcımız Önder ÇALIŞKAN

 14. KADROMUZ Metal Teknolojisi Öğretmeni Metin TEKELİ Motorlu Araçlar Teknolojisi ÖğretmeniFaruk KAZAK Elektrik-Elektronik Teknolojisi ÖğretmeniYusuf Ziya ÖĞÜNÇ Yardımcı HizmetlerBilal DİKEN

 15. Tarihçe Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi 1993-1994 yılında Ödemiş Çıraklık Eğitimi Merkezinin şubesi olarak,bu günkü Milli Eğitim binasında geçici olarak Eğitimini verirken, Tahmin edilenin üzerinde bir öğrencinin olması üzerine yetkili Kurum ve Kuruluşların girişimleri ile 1994- 1995 Öğretim yılında Eski Jandarma Komutanlığı olarak kullanılan bu günkü binasında , bağımsız Müdürlük olarak Eğitim ve Öğretim vermeye başlamıştır.10.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4702 sayılı yasa ile Meslek Eğitim Merkezi olarak değiştirilince Merkezin adı, Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi olmuştur.

 16. Verilen Eğitim Merkezimizde, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Sertifika, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İşyeri açma Belgelerini veren programlar uygulanmaktadır.

 17. ÜRETMEK İÇİN

 18. Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim ,Uyguladığı programlarla yetişkinleri bir mesleğe hazırlayan, bir meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklerine uyumlarına olanak sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgi, istek ve gereksinimlerine uygun eğitimlerle sertifika ve Belgeye götüren eğitimdir.

 19. Çıraklık Eğitimi Çıraklık Eğitimi , Okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve Belgeye götüren eğitimdir.

 20. Fiziki Yapı • Merkezde, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında sertifika, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İşyeri açma Belgelerini veren programlar uygulanmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitimi ile Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim verilmektedir. • Merkezimiz tek katlı olup bina olarak üç idari oda, iki derslik, bir öğretmenler odası, bir atölye, bir arşiv odasından ibarettir.Okul binası,okulun ihtiyaçlarına yeterli değildir.Okul için yeni bir bina arayışları devam etmektedir.

 21. Derslik 1

 22. Derslik 2

 23. Derslik 3

 24. Müdür Yardımcısı Odası

 25. Öğretmenler Odası

 26. Merkezimizden Görüntüler

 27. Merkezimizden Görüntüler

 28. Bahçemiz

 29. Bahçemiz

 30. Bahçemiz

 31. Merkezimizde Verilen Belgeler • Çırakların Eğitimi (Kalfalık Belgesi alırlar) • Kalfaların Ustalık Eğitimi (Ustalık Belgesi alırlar) • Usta Öğreticilik Kursu (Usta ÖğreticilikBelgesi alırlar.) • Meslek Kursları (Kurs Bitirme Belgesi alırlar)

 32. Okulumuzda düzenlenen kurslar • Gaz altı kaynakçılık kursu • Ustalık eğitimi kursu için Açılan Dersler • İş ve insan ilişkileri dersi • İnsan sağlığı ve iş güvenliği dersi • Sigorta vergi mevzuatı dersi • Muhasebe dersi • Çalışma hukuku • İşletme bilgisi • İleri meslek bilgisi

 33. ÇIRAK "Çırak", çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiye; denir.

 34. KALFA "Kalfa", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiye; denir.

 35. USTA "Usta", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiye; denir.

 36. USTA ÖĞRETİCİ Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslek ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiye; denir.

 37. Merkezimize kayıt yaptıran Çırak Öğrencilerin sigorta primleri (Sağlık ve İş Kazaları sigortası) Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. Merkezimize kayıt yaptıran tüm öğrenciler eğitimleri süresince sigortalıdır.Eğitimleri bittiğinde aynı sigorta numarası ile sigortalılıklarını devam ettirebilirler.

 38. AHİLİK NASİHATI Harama bakma , haram yeme, Haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan Söyleme.Büyüklerinden önce söze başlama.Kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme.Yanlış ölçme, eksik tartma.Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

 39. Merkezimize Kayıt yaptıran Çırak Öğrenciler; bir gün okulda, 5 gün İşyerinde olmak üzere haftada 6 gün eğitimlerini devam ettirirler. İşyerlerindeki eğitimlerinden işyerindeki Usta öğreticiler sorumludur. Merkezimiz Öğretmenleri de ayrıca öğrencileri işyerlerinde ziyaret ederek eğitimlerini destekler ve denetlerler.

 40. ÖDÜLLERİMİZ

 41. Merkezimize kayıtlı öğrenciler; isterlerse açık lise programlarını da ayrıca devam edebilirler. İşyerlerinden aldıkları ücretler, yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olamaz. Haftada 1 gün okula devam zorunludur.Ayrıca işyeri devamsızlıkları da merkezimize bildirilir.

 42. Merkezimize Çırak Öğrenci Kaydı • Merkezimizde Çırak Öğrenci kayıtları Bakanlığımızın ilan ettiği dönemlerde yapılmaktadır. Genellikle bu dönemler; Yaz dönemi için; Ağustos , Eylül ayları, Kış dönemi için; Ocak, Şubat aylarıdır.

 43. Çırak Öğrenci Kaydı için; • En az ilköğretim mezunu olmak • 14 yaşını doldurmuş olmak. (Ancak 19 yaşınını doldurmuş ve daha önce çıraklık  eğitiminden geçmemiş olanlarında kayıtları Çırak öğrenci statüsünde yapılmaktadır.) • Kanun kapsamında bulunan bir meslek dalında çalışıyor olmak (Meslek Dalları,Süreleri ve Kapsam Tarihlerine bakınız)

 44. Çırak Kaydı için Gerekli Belgeler • 1-Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi (En az İlköğretim Okulu Diploması) • 2-İkamet belgesi (2 adet-Muhtardan) • 3-Kravatlı Fotoğraf (9 adet) • 4-Sözleşme (4 adet-Okuldan alınacak) • 5-Ustanın Ustalık Belgesi Fotokopisi • 6-Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi • (iki adet-TC kimlik Numaralı) • 7-Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından) • 8-Ustanın Usta Öğreticilik Belgesi (Olmayanların başvuruda bulunması gerekir) • 9-Altı adet Normal Posta Pulu • 10-Mektup Zarfı ( 6 adet) Kayda Gelirken VELİ ,  USTA ve ÇIRAK ÖĞRENCİ  Birlikte Geleceklerdir

 45. Öğrencilerimiz Cumhuriyet Bayramı Törenlerinde

 46. Merkezimizde bulunan her sınıf da,projeksiyon ve İnternet bağlantılı Bilgisayar bulunmaktadır. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Her Eğitim ve Öğretim yılında Ekonomik durumları kötü olan öğrenciler için, Okul aile birliğimiz tarafından kıyafet yardımı yapılmaktadır.

 47. Öğretmenlerimiz Derste

 48. AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLMA SÜRECİNDE, ENDÜSTRİYEL VE ÖZEL SEKTÖR NASIL BİR ELEMAN İSTİYOR • En az bir yabancı dil bilen • Ekip çalışması yapabilen • Etkili iletişim kurabilen Hızlı karar verebilen • Hoşgörülü ve Karakterli • Alanında yeterli teknolojik bilgiye sahip • Uygulama becerisi olan • Ekonomi, teknoloji ve sosyal kültüre sahip • Ülkesi ve Avrupa ile ilgili genel kültürü olan • Hızlı problem çözme becerisi olan • Kendi başına karar verebilen ve sorumluk alabilen • Değişen koşullara çabuk uyum sağlayabilen

 49. AB(LDV) PROJELERİMİZ. • Okulumuzun iki kere LDV projesi kabul edilmiş,Öğrencilerimiz Almanya da üçer hafta eğitim görmüşlerdir. • Bio-dizel projemiz için web sayfası hazırlanmış ve okulumuzun web sayfasından yayınlanmaktadır. • Diagnostik test cihazları projemiz ile öğrencilerimize gerekli teknolojik ve uygulamalı bilgiler verilmiştir.