Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları BAŞVURU REHBERİ VE EKLERİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • EKLER • EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak • EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak • EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak • EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak • EK E : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatında) - Bilgi İçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler • Başvurular, Başvuru Rehberlerinin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. • Bu belgeler, • Bakanlıktan elden veya http://www.simplynorthcyprus.cominternet adresinden temin edilebilir. • Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. • Bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. • El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • Başvuru şekli ve yapılacak işlemler • Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Başvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz. • Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak yürürlükteki mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. • Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örn: Bütçedeki miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • Proje Nedir? • Belirli bir zaman diliminde, • Belirli bir bütçe çerçevesinde, • Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere, • Mali, fiziki ve beşeri kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • Proje Metninde Yer Alan Hususlar: • yaklaşımı, amacı, içeriği, yöntemi • sorumlusu / yürütücüsü, • süresi, • planı, faaliyetleri, • sonuçları, ürünleri, etkileri, • kaynakları, bütçesi, • bitişi ve değerlendirilmesi • Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl (5N); • Kim için, Kim tarafından, Kaç paraya (3K) KILAVUZ SORULAR Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Başvuru Formunun Bölümleri PROJE PROJE SAHİBİ PROJE SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI PROJE SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ PROJE SAHİBİNİN BEYANNAMESİ KONTROL LİSTESİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU Başvuru Rehberi ekleri arasında yer alan “02 KKTC-12-TCKB EK Veri Giriş Formu.xlsx” isimli tabloyu bilgisayar ortamında doldurunuz, matbu olarak başvuru formuna ekleyiniz. Dijital kopyasını; başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve -varsa- diğer belgelerin dijital kopyaları ile birlikte başvuru esnasında Bakanlığa sunmayı unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 11. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Proje kapsamında ortaklık ilişkisinin varlığının değerlendirmede bir puan avantajı olmayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları BAŞVURU FORMU Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 15. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 1.1.4. Amaçlar <Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel amacı ve başarmayı amaçladığı özel amacı (proje amacı) 1 sayfayı aşmayacak şekilde bu bölüme yazınız. Unutmayınız ki “Faaliyetler projenin amacı değildir”. Genel Amaç: Proje amacının gerçekleştirilmesi ile katkıda bulunulacak, ancak uzun dönemde ve çok daha makro müdahaleler ile gerçekleştirilebilecek, daha soyut ve üst düzey bir amacı ifade eder. Özel Amaç (Proje Amacı): Proje ile gerçekleştirilmek istenen dönüşümü ifade eder. Proje amacı, projenin tamamlanması ile ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. Proje amacı, (Kim yapacak? Kim yararlanacak? Ne tür bir dönüşüm meydana getirecek?) sorularının cevaplarını içermelidir. Projeniz için belirlemiş olduğunuz amaçlara ulaşma konusundaki başarınızın ölçülmesine esas oluşturmak üzere ulaşılabilir ve gerçekçi performans göstergeleri belirleyiniz. Burada belirleyeceğiniz göstergelerin Mantıksal Çerçevede belirttiğiniz göstergelerle aynı olması gerekir. Performans göstergeleriniz mevcut durumun bilgisini ve proje sonucunda ulaşılmak istenen durumun bilgisini ayrı ayrı içermelidir.> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 16. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Bkz: Mantıksal Çerçeve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 17. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • Özel Amaç – Proje Amacı • Proje ile gerçekleştirilmek istenen dönüşümü ifade eder. • Projenin tamamlanması ile ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. • Genel Amaç • Proje amacının gerçekleştirilmesi ile katkıda bulunulacak, • Ancak uzun dönemde ve çok daha makro müdahaleler ile gerçekleştirilebilecek, • Daha soyut ve üst düzey bir amacı ifade eder. • Bu bölümde yazılacak ifadeler mümkün olduğunca kısa, net, herkes tarafından anlaşılabilir, gereksiz ayrıntılardan ve özellikle gerekçeler bölümünde belirtilecek hususların bir tekrarı gibi olmamalıdır. • Proje amacı ile genel amaç uyumlu olmalı ve genel amaç yürütülen mali destek programının amaç ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Bkz: Müdahale Mantığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 18. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.4. Gerekçelendirme • Projenin hazırlanması esas olarak bu bölümde gerekçelendirilecektir. • Projenin program ve bölge ile ilgililiği, kimler için hazırlandığı ve bunların hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği, projenin ne gibi dönüşümlere yol açacağı, ne gibi teknik, personel ve donanıma ihtiyaç hissedildiği, projenin uygulanması için gerekli olan yasal zorunluluklar bu bölümde açıklanır. • Metinde yapılan önermelerin dayanağı olan veriler de objektif ve sayısal olarak elde edilebilir ve güvenilir olmalıdır. • Bu bölümde yapılan analizler mümkün olduğunca başkaları tarafından da doğrulanabilir ve elde edilebilir doküman ve istatistiklere dayandırılmalıdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 19. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Bkz: Müdahale Mantığı Yazdığımız her hususun proje kapsamında gerekli, ilgili, kısa, net, anlaşılır ve gerekçeli olmasında yarar vardır. Örnek: “Proje, Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler kapsamında değerlendirilerek katma değerin artırılması önceliğine istinaden proje programın hedefleri ve önceliklerine %100 uyum göstermektedir.” Bu ifade proje konusunun program amaç ve önceliklerine uygun olduğunu iddia etmektedir. Ancak yüksek katma değer hususunda hiç bir net bilgi sunmamaktadır. Örnek: “Başvuru rehberinde yer alan ve öncelik 2 de belirtilen; ‘metal makine ve otomotiv sanayi sektörlerinde üretim teknik ve teknolojilerinin iyileştirilmesi’ kriterine uymaktadır. Böylece proje kapsamında alınması planlanan makine parkuru ile üretim teknik ve teknolojilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır..” Proje konusu imalat nedir? Mobilya (?!) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 20. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.2. Projenin uygulanacağı yer için belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması • Bu bölümde projenin yürütüleceği ve etkilerini göstereceği coğrafyanın; • Proje konusu ile ilgili mevcut durumu ve kapasitesi, • İhtiyaçları ve sorunları, • Projenin bu doğrultuda meydana getireceği dönüşümün etkisinden yeterli genişlikte bahsedilmelidir. • Yazılan her hususun proje kapsamında gerekli, proje amacı ile ilgili, kısa, net, anlaşılır ve gerekçeli olmasında sürekli yarar vardır. • Bir ilçede gerçekleştirilecek kısıtlı bir proje kapsamında; uzun uzun dünyadaki trendler ve gelişmelerden, ülke genelindeki istatistiklerinden bahsedip; • ilçenin özgün ihtiyaç ve sorunlarından hiç bahsetmemek, • veya çok kısa ve muğlak ifadelerle geçiştirmek • gerekli analizlerin eksik yapıldığının bir göstergesidir. Bkz: Mevcut Durum Analizi / Sorun Analizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 21. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.3. Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları • Proje kapsamında belirlenen hedef grubu(ları) ve nihai yararlanıcıları tanımlayınız: • Bu sorundan en çok kim etkileniyor? • Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenir? • Kimler zarar görür, kimler yararlanır? • Kimler bu çözüme karşı olabilir, kimler yandaş olur? • Kimlerle beraber çalışabiliriz? • Ayrıca hedef grubun(ların) ve nihai yararlanıcıların tahmini sayılarını da tespit ediniz. • Hedef Grup:Projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır. • Nihai Yararlanıcılar:Projeden uzun vadede ve dolaylı olarak, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. Bkz: Paydaş Analizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 22. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.4. Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bunların ihtiyaç ve sorunlarının tanımlanması • Proje hangi sebeple bu gruplar için yapılmaktadır? • Bunların seçilme nedenleri nelerdir? • Bunların ihtiyaç ve sorunları nelerdir? • Bu sorun ve ihtiyaçlar proje amacı, program amacı ve projenin uygulanacağı yerin ihtiyaç ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? • Projenin uygulanması sayesinde bu grupların ihtiyaç ve sorunları ile ilgili nasıl bir müdahale ve dönüşüm tasarlanmaktadır? Bkz: Paydaş Analizi / Sorun Analizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 23. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları İş Planı ve Yatırım Teklifi Analizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 24. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.5. Proje Kapsamında Geliştirilecek Hizmet • Proje kapsamında geliştirilecek nihai hizmet(ler) nedir? • Proje kapsamında geliştirilecek hizmet(ler) nedir? • Başvuru yapabilmek için üretim faaliyetinizin uygunluğu hususunu gerekçelendiriniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 25. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.6. Projenin Hizmet Faaliyetlerine Temel Etkisi • Projenizin konusunu gerçekleştirmek için ne yapacaksınız? Açıklayınız. • kuruluşunuzu büyütmek? • mevcut bir ürünü/hizmeti iyileştirmek? • yeni bir ürünü/hizmeti geliştirmek? • 1.1.5.7. Projenin Hizmet Yerine Etkileri • Bu bölümde projenizin konusunu gerçekleştirmek için hizmet faaliyetlerinizin gerçekleştirileceği mekanı ve temel özelliklerini tanımlayınız: • Hizmetlerinizi halihazırdaki hizmet mekanınızda mı gerçekleştirilecektir? • Yeni bir mekan gerekecek midir? • Yeni bir mekan gereiyorsa bu mekanın asgari özellikleri nelerdir? • Bu yeni mekanı ne şekilde temin edebileceksiniz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 26. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.8. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Girdileri • Hizmet sunum sürecinde hangi girdiler/hammaddeler kullanılacaktır? • Hizmet sunumunda kullanılan ve kalite standartlarınıza uygun hammaddeleri, parçaları, tali montajları, girdileri ve insan kaynaklarını nereden ve nasıl temin edeceksiniz? • 1.1.5.9. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Tekniği • Bu bölümde proje konusu üretim için iş akışınızı, üretim/hizmet sunum sürecinin aşamalarını açıklayınız. • Bu kapsamda uygulanacak yöntem, uygulamalar, kullanılacak teknik ve gerekli araçları, planladığınız iş akışı kapsamında uyulacak standartları da belirterek açıklayınız: • Hizmet sunum tekniğini değiştirecek misiniz? • Yeni hizmet türlerini kendiniz mi gerçekleştireceksiniz, süreçlerin bir kısmında veya tamamında taşeron kullanacak mısınız? • Proje kapsamında ürün ve/veya süreç yeniliğine gidilecek midir? • Mevcut ürün/hizmet veya süreçlerinizde yapacağınız yenilikler olacak mıdır?  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 27. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.10. Proje Konusu Mal/Hizmet Üretimi İçin İlave İstihdam Tahmini • Bu bölümde proje konusu üretim için gerekli olan ilave istiham ihtiyacını analiz ediniz. • Proje kapsamında ve sonrasındaki dönemlerde kaç yeni pozisyon yaratılacak? • Bunlardan hangileri geçici hangileri sürekli pozisyonlar olacak? • Hangi pozisyon için kaç yeni eleman alınacak? • Bu çalışanları ne kadar süreyle istihdam etmeyi planlıyorsunuz? • Yeni istihdam için mesleki nitelik gereksinimleri ne olacak? • Bu kişilere verilmesi gerekli eğitimler varsa bu eğitimleri ne şekilde vermeyi planlıyorsunuz? • Gerekli nitelikte personeli nasıl bulacaksınız? • Projenizin uygulanması sonucunda ortaya çıkması öngörülen yeni dolaylı istihdam olacak mıdır? • Yeni dolaylı istihdama ilişkin projenin nasıl etkisi olacaktır? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 28. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.11. Proje Konusu Mal/Hizmet Üretiminin Hitap Ettiği Piyasa • Proje sonucunda hitap edilecek piyasanın özelliklerini açıklayınız. • Hitap edeceğiniz piyasanın ölçeği (yerel, ulusal, uluslararası) nedir? • Arz ve talebin zamana bağlı değişkenlik durumu(sürekli, mevsimlik, dönemlik) nasıldır? • Proje sonucunda yeni bir müşteri kitlesine hitap etmeniz gerekecek midir, ya da halihazırda muhatap olduğunuz kitleye dönük mü hizmet vereceksiniz? • İlk etapta hedeflediğiniz piyasayı tarif edin. • Bu piyasada hedeflediğiniz müşteri kitlesinin büyüklüğü ve temel ihtiyaç ve beklentileri nasıldır? • Piyasa ihtiyaçlarına cevap vermek için planlanan yeni ürünler/fonksiyonlar nelerdir? • Hitap ettiğiniz/edeceğiniz piyasadan elde edeceğiniz pay değişiklik gösterecek midir? (piyasaya giriş, üretim/hizmet sunumun kalitesi, işgücünün niteliği, makine ve teçhizatın nitelik ve niceliği, sahip olunan bilgi/teknoloji...) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 29. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.12. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Hitap Ettiği Piyasadaki Rekabet Koşulları • Proje sonucunda hitap edilecek piyasadaki rekabet koşullarını açıklayınız. • Ülke içinde benzer veya aynı ürünleri üreten/hizmetleri sunan kaç adet işletme vardır? • Başlıca rakipleriniz kimlerdir? • Rakiplerinizin ölçeği (yerel, ulusal, uluslararası) nedir? • Piyasada ne kadar zamandır yer alıyorlar? • Rakiplerinizin size kıyasla temel eksiklik/üstünlükleri ve farkları nelerdir? • Farklılıkların kaynağı nedir? • Rakipleriniz hakkında dikkate alınması gereken diğer ayrıntılar nelerdir? •  1.1.5.13. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Rekabet Avantajları • Proje sonucunda üretilecek mal/hizmetlerin rekabet üstünlüklerini açıklayınız. • Proje kapsamında geliştirilecek ürün ve/veya süreç yeniliğinin, mevcut ürün veya süreçlerinizde yapacağınız yeniliklerin sektördeki ve piyasadaki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini belirtiniz. • Projede yer alan ve yukarıda vurgulanan yenilik faaliyetlerinde gerçekleştireceğiniz özgün katkılarınızı açıklayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 30. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.14. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Fiyat Konumlandırması • Proje sonucunda üretilecek mal/hizmetlerin piyasada rekabetçi olabilmesi yönüyle konumlandırmanızı açıklayınız. • Ürün / hizmetlerinizin fiyatı ve fiyat dışı (örneğin kalite, dayanıklılık, tasarım, teslimat, satış sonrası servis, başka özellikler) rekabet avantajları hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. • 1.1.5.15. Projenin Sağlayacağı Katma Değer Unsurları • Projenin ortaya çıkaracağı katma değer unsurlarını açıklayınız. • Proje, birim sabit maliyet ve değişken maliyetler üzerinde nasıl bir etki doğuracaktır? • Rekabet gücüne katkıları nasıl olacaktır? • Proje çıktısının ticarileşme potansiyeli, ihracat potansiyeli veya ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığını belirtiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 31. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.16. Proje Konusu Mal/Hizmetin Tanıtımı • Proje sonucunda üretilecek mal/hizmetlerin tanıtım yöntemlerini açıklayınız. • Müşterileriniz ürünleriniz hakkında nasıl bilgi sahibi olacak? • Tanıtım bütçesi ne kadar olacak? • Hangi tanıtım/reklam yöntemlerini kullanacaksınız? • Ürünlerinizi ihraç etmeyi planlıyorsanız, hangi dış pazarlara nasıl erişeceğinizi ve ürünlerinizi/hizmetlerinizi nasıl tanıtmayı planladığınızı özellikle belirtiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 32. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.5.17. Yapısal Durum Değişiklikleri • Proje kapsamında ilave ihtiyaçlar var mıdır? (İnşaat/tadilat, makine parkı, insan kaynakları, markalar ve değerler, gerekli kamu hizmetlerine erişim imkanları…) • Varsa bu gereksinimler nasıl karşılanacaktır?> • 1.1.5.18. İlgili Hukuki Konular • Projenin uygulanması için gerekli hukuki/bürokratik şartlar (İzin, ruhsat, lisans, yetki belgesi,…) var mıdır? • Bu şartlardan halihazırda sağlanmış olanlar var mıdır? • Henüz sağlanmış olmayan şartlar hangi kurum/kuruluş nezdinde ve hangi sürede alınabilir? • Bu konuda herhangi bir risk öngörülmekte midir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 33. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 1.1.6. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek herbir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını belirtiniz. Bu bağlamda, faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması faaliyet planı ile uyumlu olmalıdır. Bununla birlikte iş paketleri, çıktılar, beklenen sonuçlar ve performans göstergeleri Mantıksal Çerçeve ie uyumlu olmalıdır. Faaliyet:Beklenen sonuçlara ulaşmak üzere yapılması gereken bütün işlerdir. Her faaliyet somut bir işi tanımlar. İş Paketi:Birbiri ile ilişkili faaliyetlerin bir arada gruplanması ile oluşan ana faaliyet grubudur. Çıktı:Her iş paketi farklı çıktılar (etki, ürün, hizmet) üretir. Çıktılar, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkması beklenen ve somut olarak ifade edilebilecek olan ürünler ve hizmetlerdir. (eğitim, rapor, seminer, yayın, üretim hattı, bir makine, nitelik kazanmış işçiler, elde edilen kalite belgeleri, kurulan pazarlama ağı gibi) Beklenen Sonuçlar: Projenin amacına ulaşması ve istenilen dönüşümün sağlanması için ortaya çıkması gerekli olan sonuçlardır. Esas olarak çıktılardan elde edilecek olan daha soyutbir dönüşüm, değişim, kazanım anlayış değişikliği, bilinç artışı, duyarlılık gelişmesi gibi etkilerdir (çevre duyarlılığında gelişme, bilinç yükselmesi, verimlilik artışı, katma değer artışı, kalite standartlarının sağlanması,yeni pazar ağlarına erişim,...). Bkz: Müdahale Mantığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Bkz: Müdahale Mantığı GENELAMAÇ PROJEAMACI TEMEL SORUN SONUÇLAR FAALİYETLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 35. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 36. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.7.1. Proje paydaşlarının projedeki rolleri, katılımları ve kapasitelerinde öngörülen değişim • Proje ile ilgili kişileri, kurum/kuruluşları ve proje içindeki rollerini tanımlayınız, bu rollerin onlara verilmesinin sebeplerini açıklayınız. • Proje sonucunda hedef grupların ve/veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerinde öngörülen değişiklikler varsa bu bölümde belirtiniz. Bkz: Strateji Analizi sonrası revize edilen Paydaş Analizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 37. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.7.2. Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar • Faaliyetlerin öngörüldüğü şekli ile gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ekipman ve araçları, tesis, altyapı ve donanım imkanlarını ve bunların proje kapsamında gerekli olmalarının gerekçelerini açıklayınız. • Bu bölümde sadece proje bütçesinde maliyetlendirilenlerle sınırlı olmaksızın, proje kapsamında gerekli olan temel araçlarla ilgili bilgi vermeyi unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 38. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.7.3. Görünürlük Faaliyetleri • Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Bakanlığın sağladığı mali desteği görünür kılmak ve tanıtmak için, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan “Görünürlük Rehberine” uygun olarak gerekli faaliyetleri tanımlayınız. • Bütçenin (Ek B1) 5.4 no’lu kaleminin altında, burada öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için tahsisat yapmayı unutmayınız. • 1.1.7.4. Çarpan Etkileri • Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığını –eğer varsa ve anlamlı ise– anlatınız. • Proje, benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir? • Bağlantılı olduğu sektör/alanlara ne gibi olumlu etkileri olacaktır? • Projede esinlenilebilecek / tekrarlanabilecek bir model / uygulama öngörülüyor mudur? • Projenin sonuçlarının çoğaltılması, genişletilmesi ve üretilen bilginin yayılması için mekanizmalar / yaklaşımlar öngörülmüş müdür? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 39. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 1.1.8. Süre ve Faaliyet Planı Projenin süresi _____ ay olacaktır. (12 aydan fazla olamaz) Burada belirtilen proje süresi, faaliyet planında belirtilen proje süresi ve diğer tüm kısımlarda belirtilenlerle aynı olmalıdır. Gösterge niteliğindeki faaliyet planı gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay” vb. şeklinde gösterilmelidir. Proje sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet planı takvimlerinde belirli bir zaman aralığı bırakmaları önerilmektedir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli, sadece başlıklarına yer vermelidir (lütfen bunların, “Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması” bölümünde sıralanan başlıklarla örtüşmesini sağlayınız). Faaliyet yapılmayan ay(lar), yine de faaliyet planı ve proje süresine dahil edilmelidir. Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. uyumlu ve tutarlı Örn: iki ay esnek planlama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 40. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 1.1.8. Süre ve Faaliyet Planı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 41. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.9. Sürdürülebilirlik • Bakanlıkça sağlanan destek sonsuza dek sürmeyecektir. Destek bağımlısı olacak bir projeyi desteklemek anlamlı olmayacaktır. Projenin sürdürülebilir olan yönlerini açıklayınız... • 1.1.9.1. Mali Boyut • Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecektir? • Proje piyasa koşullarında rekabetçi olmaya devam edebilecek midir? • İşletme giderleri nasıl finanse edilebilecektir? • Projede kullanılan teknolojiler uzun vadede uygun mudur? (örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, işletme ve bakımla ilgili kapasite vs.) Yatırım Teklifi analizi ile uyumlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 42. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.9. Sürdürülebilirlik • 1.1.9.2. Kurumsal Boyut • Proje ile elde edilen tesis, donanım ve mali imkanların proje amaçları doğrultusunda kullanılmasına devam edilebilecek midir? • –varsa- Ortaklar arasında bunların ne şekilde paylaşılacağı belirlenmiş midir? • Proje kapsamında istihdam edilen teknik personel, proje sonunda görevine devam edecek midir? • Ayrılması durumunda proje sürdürülebilir kalacak mıdır? • Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek midir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 43. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 1.1.9. Sürdürülebilirlik • 1.1.9.3. Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? • Projenin çevreyi koruma hassasiyeti veya çevreye zarar verme boyutu projenin işleyişi için bir risk (çevresel ve mevzuat yönü ile) oluşturmakta mıdır? • Olası bir çevre zararına karşı yeterli tedbir alınmış mıdır? • Yenilenebilir enerji, geridönüşüm, arıtma, sulak alanların ve su kaynaklarının korunması, canlıların ve hammadde kaynaklarının tamamen yokedilmeden değerlendirilmesi konularında projenin bir vizyonu var mıdır? KKTC’nin bir turizm destinasyonu iddiası var değil mi?... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 44. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 1.1.10. Mantıksal Çerçeve Başvuru Rehberi Ek-C’yi doldurunuz. Yazıcı çıktısını Başvuru Formu’na bir asıl ve iki kopya olarak ekleyiniz. Ayrıca elektronik kopyasını teslim etmeyi unutmayınız. GENELAMAÇ • DİKEY MANTIK - MÜDAHALE MANTIĞI - PROJENİN YAPISI • Her ana Faaliyet Grubuna karşılık bir Beklenen Sonuç ifadesinin yer alması, • Beklenen Sonuçların tamamının Proje Amacına ulaşılması için gerekli ve anlamlı olması, • Proje Amacının Genel Amaca katıkıda bulunması gerekir. • Faaliyetler gerçekleştirilirse Beklenen Sonuçlar ortaya çıkar, • Beklenen Sonuçlar ortaya çıkarsa Proje Amacı gerçekleştirilir, • Proje Amacı gerçekleştirilirse Genel Amaca katkıda bulunulmuş olur. PROJEAMACI SONUÇLAR FAALİYETLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 45. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • YATAY MANTIK • Projenin uygulanması için önemli bir risk yoksa, • Faaliyetler için gerekli kaynakların (insan kaynağı, donanım, tesis, hizmet alımı...) bütçe imkanları ile gerçekleştirilmesi ve varsayımların olumlu gerçekleşmesi durumunda, • Beklenen Sonuçlar ortaya çıkar. Her bir Beklenen Sonucun gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve etkililiğinin ölçülebilmesi için Performans Göstergeleri, Doğrulama Kaynaklarından elde edilip doğrulanabilir ve varsayımların olumlu gerçekleşmesi durumunda, • Proje Amacı gerçekleşmiş olur. Proje Amacının gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve etkililiğinin ölçülebilmesi için Performans Göstergeleri, Doğrulama Kaynaklarından elde edilip doğrulanabilir ve varsayımların olumlu gerçekleşmesi durumunda, • Genel Amaca katkıda bulunlmuş olur. Genel Amaca ne ölçüde katkıda bulunulduğunun ölçülebilmesi için Performans Göstergeleri, Doğrulama Kaynaklarından elde edilip doğrulanabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 46. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 1.1.11. Proje Bütçesi Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurunuz. (EK B1- Faaliyet Bütçesi, EK B2-Beklenen Finansman Kaynakları, EK B3-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) Başvuru Rehberinde Bütçe ve maliyetlerle ilgili ifadelere dikkat ediniz. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. Bütçenin üç çalışma sayfasını da elektronik formatta doldurmayı unutmayınız. Yazıcı çıktılarını Başvuru Formu’na bir asıl ve iki kopya olarak ekleyiniz. Ayrıca elektronik kopyasını teslim etmeyi unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 47. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 48. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • Bu Bölümde Ne İsteniyor? • “Proje” ile ilgili bilgiler 1. PROJE bölümünde yer almaktadır. • Bu bölümdeki bilgileri hazırladığınız projeden bağımsız olarak mevcut durum ve yapınızı ortaya koyacak şekilde doldurunuz. • Mali ve işletme kapasitenizin gerektiği gibi değerlendirilmesine imkan verecek yeterli bilgi veriniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 49. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları 2.2.1. Şirketiniz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı? Kuruluşunuzdan bu yana gösterdiğiniz gelişimi ana hatları ile anlatınız. Daha önce üretimde veya hizmet sunumunda değişikliğe gitmiş iseniz, açıklayınız.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

 50. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları • 2.2.2. Şirketinizin şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir? • KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN • Başlıca faaliyetleriniz nelerdir? • Hizmet faaliyetleriniz nerde yapılıyor? • Hizmet sunumu nasıl yapılıyor? Kendiniz mi yapıyorsunuz veya taşeron mu kullanıyorsunuz? • Hizmet sunumunda kullanılan ve kalite standartlarınıza uygun hammaddelerin, parçaların ve tali montajların satın alınacağı kuruluşlar nelerdir? • Şu anda ürünün veya hizmetin hangi aşamasındasınız? (prototip, seri üretim, AR-GE vs.) Mevcut üretim/hizmet sunum kapasitenizle ilgili geleceğe yönelik beklenti ve hedefleriniz nelerdir? • Üretim/hizmet sunumunda güçlü ve zayıf yönlerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Karşı karşıya olduğunuzu düşündüğünüz riskler nelerdir? (Kısıtlı işletme veya ticaret tecrübesi, kısıtlı kaynaklar, piyasadaki belirsizlikler, üretim belirsizlikleri, kısıtlı yönetim tecrübesi,…) Mevcut risklerin üstesinden nasıl gelebileceğinizi öngörüyorsunuz? Eğer bu risklerin üstesinden gelebilirseniz, bunun önünüze ne gibi yeni fırsatlar çıkaracağı bekliyorsunuz? Hedefiniz nedir ve bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı öngörüyorsunuz?... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.