snemanje video gradiva n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Snemanje video gradiva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Snemanje video gradiva

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Snemanje video gradiva - PowerPoint PPT Presentation

daisy
219 Views
Download Presentation

Snemanje video gradiva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. II. gimnazija Maribor Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor Obdelava in objava video gradiva Snemanje video gradiva 1

 2. Kazalo • Uvod • Kaj je video • Zakaj se odločiti za snemanje videa • Različne naprave za snemanje video gradiva • Priprava na snemanje • Kaj moramo vedeti pred snemanjem • Na kaj moramo biti pozorni, ko snemamo s kamero • Različni motivi snemanja video posnetkov • Vrste kamer • Zaključek • Viri in literatura • Viri slik • Osebna stran

 3. Uvod Namen seminarske naloge: • Naučiti se kako pravilno uporabljati kamero • Narediti kakovosten video • Povprečnemu človeku s povprečnim znanjem o video gradivih čim bolj nazorno in enostavno prikazati delo z le-temi

 4. Kaj je video? Slika 1: Snemanje

 5. Primer uporabnosti video posnetkov: kemijski poskusi Objava v spletnih učilnicah Slika 4: Kemijski poskusi na internetu Slika 3: Kemijski poskusi 2 Slika 2: Kemijski poskusi

 6. Zakaj se odločiti za snemanje videa 6 Tabela 1: Pozitivne in negativne lastnosti snemanja video gradiva

 7. Različne naprave za snemanje video gradiva Za snemanje video gradiva lahko uporabimo različne avdio-video naprave, kot so: • mobilni telefoni • digitalni fotoaparati • kamere,... Slika 5: Snemanje 2 7

 8. Izum kamere: v tridesetih letih prejšnjega stoletja Danes: sodobna elektronska naprava Priprava na snemanje • Glavni sestavni deli videokamere so: • objektiv, • video čip, • mikrofon, • iskalo, • ostala elektronika. 8 Slika 6: Kamera

 9. Kaj moramo vedeti pred snemanjem • Kamero moramo najprej spoznati • Privajamo se na držo kamere • Preskusimo kako kamera snema v različnih pogojih • Preskusimo različne učinke • Preskusimo snemanje zvoka • Poskusimo posneti različne motive v okolju 9

 10. Na kaj moramo biti pozorni, ko snemamo s kamero • Drža kamere • Če trenutno ne snemamo kamero izklopimo • Ko snemamo kamero nikoli ne vlečemo hitro • Nikoli ne snemamo proti svetlobi Slika 8: Posnetek proti svetlobi Slika 7: Snemalec Prepogosto uporabljanje zuma ni priporočljivo Pazimo, da predmet opazovanja ni izgubljen v okolju Posnetki ne smejo biti predolgi in ne prekratki 10

 11. Različni motivi snemanja video posnetkov • V gorah Snemanje panorame: • izberemo nek začetni motiv • kamero počasi premikamo levo ali desno proti izbranemu končnemu motivu Slika 9: Panorama

 12. Različni motivi snemanja video posnetkov • Posameznik in množica Ločitev posameznika od množice: • Opazovano osebo postavimo v središče slike, vsi drugi pa v to sliko prihajajo in odhajajo, • Z zumiranjem osebo približamo tako, da zavzema skoraj celotno sliko. • Bežeča pokrajina Snemanje skozi okno avtomobila: • Kamero mirno držimo in čakamo, da pokrajina steče mimo, • Usmerimo jo v smeri vožnje in čakamo na zanimiv motiv

 13. Različni motivi snemanja video posnetkov • Zimski posnetki • Strmino proge najbolje prikažemo, če npr. smučarja snemamo od strani Slika 10: Smučar prikazan od spredaj Slika 12: Belina snega 13 Slika 11: Smučar prikazan od strani

 14. Vrste kamer DVD Kamere (možnost zapisovanja neposredno na DVD) Prednosti: • Enostaven prenos videa v računalnik, • Zgoščen zapis. Te kamere postajajo čedalje bolj priljubljene. 14 Slika 13: DVD kamera

 15. Vrste kamer Mini DV Kamere (zapisovanje na mini kasete) Prednosti: • poceni, • zelo dostopne, • zelo odporne. Boljša kakovost videa in večje možnosti za obdelavo Slika 14: Mini DV kamera 15

 16. Vrste kamer HD Kamere (možnost zapisovanja neposredno na disk v kameri) Prednosti: • prihodnost v video industriji Slika 15: HD kamera 16

 17. Zaključek • Novo znanje o pravilni uporabi kamere • Pridobljeno uporabno znanje • Kakovosten video izdelek • Seznanitev sošolcev s koristnimi nasveti o uporabi kamere

 18. Viri in literatura • Nikolaj Pečenko, Arnold Marko: Digitalne videokamere, založba Pasadena, Ljubljana, 2006 • Tone Rački: Z video kamero v roki – priročnik za ljubiteljske snemalce, založba Irida, Ljubljana, 2002 • Kamere [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.kamere.info/ [23. 3. 2011, 18.35] • Video [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://en.wikipedia.org/wiki/Video [23. 3. 2011, 18.40] • Vrste kamer [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu http://www.mojedom.si/S70100/D29/Kamere [24. 3. 2011, 17.45] 18

 19. Viri slik • Slika 1: Snemanje [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.karami.si/db/image/snemanje_videa.jpg [24.3.2011, 16.00] • Slika 2: Kemijski poskusi [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: • http://www.fkkt.uni-lj.si/attachments/530/kemija.jpg [24.3.2011, 16.08] • Slika 3: Kemijski poskusi 2 [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.o-razkrizje.ms.edus.si/poskem_files/image002.jpg [24.3.2011, 16.14] • Slika 4: Kemijski poskusi na internetu [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.inovativnost.net/foto/katjarade2.jpg [24.3.2011, 16.16] • Slika 5: Snemanje 2 [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://4.bp.blogspot.com/_lt2k9Cs9kjM/SEtiCeA1aLI/AAAAAAAAACA/tQZYdgWW7FQ/s400/snemanjeHera135mmPortreti-5.jpg [29.3.2011, 18.40] • Slika 6: Kamera [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.video-kamere.info/wp content/uploads/2009/04/video-kamere-sony.jpg [14.3.2011, 18.13] • Slika 7: Snemalec [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_397/1241940348mUse43.jpg [29.3.2011, 19.20] • Slika 8: Posnetek proti svetlobi [ spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.dj-slovenija.si/files/kanin-se-kopa-v-sonc-_1_resized_thumb.png [28.3.2011, 17.23]

 20. Viri slik • Slika 9: Panorama [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.photoseek.com/peru/Machu-Picchu-panorama.jpg [28.3.2011, 18.26] • Slika 10: Smučar prikazan od spredaj [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://2.bp.blogspot.com/_EwUjVjtAHMU/Sf6NY56C7VI/AAAAAAAAABk/Wgp8Cn38goo/s400/smu%C4%8Dar.JPG [28.3.2011, 18.45] • Slika 11: Smučar prikazan od strani [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.bovec.si/mma/Samo%20Vidic%20-%20smu%C4%8Danje/20091027101040/mid/ [28.3.2011, 18.52] • Slika 12: Belina snega [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.sl-king.si/eobvestila/arhiv/2006/1/sneg_ozadje.jpg [28.3.2011, 19.10] • Slika 13: DVD kamera [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.image-acquire.com/canondc210.jpg [25.3.2011, 17.30] • Slika 14: Mini DV kamera [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://forum.modelarji.com/datoteke/mini_dv_md80_micro_video_camera_135.jpg [25.3.2011, 17.45] • Slika 15: HD kamera [spletni vir]. 2011. Dostopno na URL naslovu: http://www.big-screen.de/deutsch/image/produktbilder/news/hd-kamera.jpg [25.3.2011, 17.47]

 21. Osebna stran • Ime: Nina • Priimek: Stajnko • Šola: II. gimnazija Maribor • Razred: 1.a • V prostem času se ukvarjam s plesom • mail: nina.stajnko1@gmail.com • Osebna spletna stran: https://sites.google.com/site/stanin2010/