psykosomatiska syndrom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykosomatiska syndrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykosomatiska syndrom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Psykosomatiska syndrom - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Psykosomatiska syndrom. Psykosomatiska syndrom: översikt. Somatiska sjukdomar där psykologiska faktorer bidrar till uppkomsten och upprätthållandet Orsakmönstret är ofta komplicerat, psykologiska faktorer ingår i varierande grad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psykosomatiska syndrom' - palti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psykosomatiska syndrom versikt
Psykosomatiska syndrom: översikt
 • Somatiska sjukdomar där psykologiska faktorer bidrar till uppkomsten och upprätthållandet
 • Orsakmönstret är ofta komplicerat, psykologiska faktorer ingår i varierande grad
 • Vid psykosomatiska syndrom kan strukturella förändringar påvisas, men inte vid somatoforma.
psykosomatisk paradox
Psykosomatisk paradox
 • Man räkna en kärngrupp sjukdomar som psykosomatiska – men det innebär dock varken att de enbart kan förstås i psykologiska termer, eller att alla andra sjukdomar
psykosomatisk interaktion
Psykosomatisk interaktion
 • Yttre och inre konflikter leder till vidareutveckling av negativa känslor.
mags r
Magsår
 • Sjukdomsrisk 10% UV oc UD. UD har samband med personligheten och är dubbelt så vanlig.
 • Etiologi: ärftliga faktorer, tidig psykogenes, personlighet, helicobacter pylori, aktuell psykogenes, nikotin och alkohol, samt multifaktoriell interaktion.
 • Behandling: ofta ensidigt somatisk. Psykoterapi och medicin ger bästa resultatet.
ulcer s kolit
Ulcerös kolit
 • Blodia diarréer
 • Debut i 20-40 års åldern, lika könsfördelning
 • Psykiska sjukdomar ökar efter insjuknandet (depression och ångest)‏
 • Tillägg av psykoterapi kan hejda sjukdomsprogressen.
astma bronchiale
Astma bronchiale
 • Utlöses ofta av negativ livshändelse, klassisk och operant betingning kan också bidra.
 • Ofta ensidigt somatisk
 • Psykologiska behandlingar har positiva effekter, t.ex hypnos, avslappnings- familje- och gruppterapi.
ischemisk hj rtsjukdom
Ischemisk hjärtsjukdom
 • Ökat stöd för betydelsen av psykiska faktorer, speciellt vid insjuknande före 60 års ålder
 • Disposition kopplad till typ A-personlighet [KAOS]: Känsla av att man trots alla ansträngningar inte lyckas eller får tillräckligt uppskattning; Ambition; Oförmåga att koppla av arbetet; Stress och otålighet.
 • Utlösande faktorer: bli änka/änkling, flyttning, ogynnsamma arbetsförhållanden, oregelbundna arbetstider, hög nivå av fobisk ångest, depression.
ischemisk hj rtsjukdom1
Ischemisk hjärtsjukdom
 • Psykiska reaktioner vid hjärtinfarkt:
   • Ångest, förnekande, depression
 • Prevention: förhindra typ A-beteende mha olika ”beteendemedicinska”/psykoterapeutiska åtgärder. Gäller både akut och som långsiktig behandling.
hypertoni
Hypertoni
 • Förhöjt blodtryck, ofta vid tillbakahållen aggressivitet och hämningar
psykoneuroimmunologi
Psykoneuroimmunologi
 • Immunförsvaret kan påverkas av psykiska faktorer
   • Förkylningar: i kontrollerade försök har styrkan i förkylningen haft samband med graden av emotionell stress.
   • Cancer: dels kan de första symtomen på cancer ibland föregås av förlust av en betydelsefull person, dels kan det finnas ett samband mellan det psykiska tillståndet och sjukdomens förlopp. Studie: 20 år, 2000 medelålders män – depressiv läggning ledde oftare till cancer och tenderade att dö oftare.
fostermissbildningar
Fostermissbildningar
 • Psykisk belastning under första delen av graviditeten ger ökad risk för abort och missbildningar.
 • Om belastningen sker under andra delen: tillväxten hämmas under graviditeten.
 • Indirekt kan ångest och depression, t.ex vid oönskad graviditet, ge fördubbling av risken för missbildning. (risken trots allt låg).