slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leszno, 25 października 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leszno, 25 października 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Leszno, 25 października 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Leszno, 25 października 2011. Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków UTW. 0. Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Przyjęcie porządku obrad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leszno, 25 października 2011' - palmer-bolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków UTW

0. Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

Przyjęcie porządku obrad.

Zatwierdzenie Regulaminu obrad oraz wyboru władz UTW.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Stwierdzenie prawomocności zebrania.

Sprawozdanie z działalności UTW za okres kadencji 2007 – 2011.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Udzielenie absolutorium - podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi UTW.

Podjęcie uchwały o sposobie głosowania na Prezesa oraz członków władz UTW.

Wybory Prezesa UTW.- zgłaszanie kandydatów na Prezesa, głosowanie.

Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa UTW.

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu.

Wybory do władz UTW

Zgłaszanie kandydatów i głosowania (do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego).

Ogłoszenie wyników wyboru władz UTW.

Podjęcie Uchwał i wniosków.

Wolne głosy i wnioski

Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków UTW.

slide4

Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie wybrane

21 marca 2007r

PREZYDIUM ZARZĄDU

Wanda Stroińska - Prezes

Grażyna Fil - Wiceprezes

Maria Zielony - Wiceprezes

Wanda Mruk - Sekretarz

Maria Cieśla - Skarbnik

Izabela Streubel

Andrzej Kochowicz

ZARZĄD

Alicja Błaszkowska-Biegała,

Mieczysław Błaszczyk

Werner Doliwa,

Teresa Majorek,

Stefania Marczyńska,

Tadeusz Samol,

Krystyna Świgoń

Ewa Topczewska

slide5

Obecne władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

PREZYDIUM ZARZĄDU

Maria Zielony - Prezes

Grażyna Fil - Wiceprezes

Barbara Szarszewska - Wiceprezes (od 2009r)

Wanda Mruk - Sekretarz

Janina Piotrowiak - Skarbnik (od 2010r)

Izabela Streubel

Krystyna Świgoń

ZARZĄD

Alicja Błaszkowska-Biegała

Werner Doliwa

Barbara Kaczmarek (od 2009r)

Barbara Lipka – kasjer (od 2010r)

Teresa Majorek,

Bożena Mielnik (od 2010r)

Tadeusz Samol

Ewa Topczewska

slide6

ZMARLI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Wanda Stroińska – PrezesMieczysław Błaszczyk Tadeusz Samol,

CZŁONKOWIE ZARZĄDU,

którzy zrezygnowali ze swoich funkcji:

Andrzej Kochowicz,

Maria Cieśla ,

Stefania Marczyńska,

slide7

Halina Orzechowska - przewodnicząca

Teresa Kolasińska

Kazimiera Wierzbińska

Halina Trzeciakowska

Komisja Rewizyjna:

Marian Zajkowski -przewodniczący Maria Bożyk

Elżbieta Dyzert

Krystyna Kozłowska

Grażyna Wilkońska

Sąd Koleżeński:

Barbara Kaczmarek - superadministrator

Grażyna Fil,Ewa Cegielska, Barbara Szarszewska,

Iwona Radel, Grażyna Wilkońska, Werner Doliwa,

Ewa Szymańska, Wanda Mruk, Teresa Majorek.

Zespół internetowy:

Krystyna Świgoń – redaktor naczelny

Ewa Szymańska, Bożena Mielnik, Barbara Kaczmarek, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Piotr Kaczmarek

Zespół ds.publikacji:

slide8

Elżbieta Duda- przewodnicząca

Joanna Benier,

Stanisław Bojko,

Ewa Cegielska,

Barbara Kaczmarek,

Janina Piotrowiak

Barbara Szarszewska,

Ewa Szymańska.

Julianna Woźniak,

Maria Zielony,

Zespół ds. projektów:

Elżbieta Dyzert – przewodnicząca,

Zofia Kaczmarek,

Halina Pokrzywniak,

Iwona Radel,

Ewa Włodarska,

Teresa Matecka,

Maria Wróż

Rada Słuchaczy:

slide9

Rada Programowa

Przewodniczący:

prof. dr hab. Tadeusz Mendel - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

Członkowie:

 • 1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki - Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • mgr Ryszard Karmoliński - Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • 3. prof. dr hab. Inż. Czesław Królikowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • 4. mgr Zbigniew Mocek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • 5. prof. Jerzy Karg - PAN Turew
 • 6. mgr Kazimierz Cadler - IV Liceum Ogólnokształcące
 • 7. mgr Jerzy Jurga - Zespół Szkół Ekonomicznych
 • 8` mgr Małgorzata Halec - Miejska Biblioteka Publiczna
 • 9. mgr Witold Omieczyński - Muzeum Okręgowe
 • 10. dr Tomasz Stroiński - Wojewódzki Szpital Zespolony
 • 11. mgr inż. Aleksander Świgoń - Nadleśnictwo Karczma Borowa
 • 12. Maria Zielony - UTW
 • 13. Grażyna Fil - UTW
 • 14. Krystyna Świgoń - UTW
slide10

Przyjaciele UTW:

Urząd Miasta Leszna

Starostwo PowiatoweWyższa Szkoła Zawodowa Wyższa Szkoła Humanistyczna Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

Miejski Ośrodek Kultury

Muzeum Okręgowe Miejska Biblioteka PublicznaCentrum Kultury i Sztuki

Archiwum Państwowe

Nadleśnictwo Karczma Borowa

Wojewódzki Szpital Zespolony

IV Liceum OgólnokształcąceZespół Szkół Ekonomicznych

Szkoła Podstawowa nr 1

Leszczyńska Fabryka PompHASIM Konopa Zbigniew

Drukarnia Leszno

Firma Sobota

slide12

Co zrobiliśmy

w ciągu 1681 dni

slide13

Posiedzenia Zarządu

 • - 8
 • - 9
 • - 10
 • - 9
 • - 9

45 posiedzeń Zarządu:

 • - 5
 • - 8
 • - 8
 • - 10
 • - 9

40 posiedzeń Prezydium Zarządu:

 • - 11
 • - 8
 • - 8
 • - 8
 • - 12

47 uchwał Zarządu:

slide14

Podpisane porozumienia o współpracy z:

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

–przed rozpoczęciem kadencji

 • Wyższą Szkołą Humanistyczną - 11.02.2008
 • IV Liceum Ogólnokształcącym - 18.11.2008
 • Zespołem Szkól Ekonomicznych  - 26.11.2008
 • Wyższą Szkołą Marketingu i Zarządzania - 04.12.2008
 • Miejskim Domem Kultury         - 03.03.2010
 • Muzeum Okręgowym w Lesznie - 17.12.2010
 • Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym  - 30.09.2011
slide15

Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą

w Nowym Sączu,

Prezes Maria Zielony jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Federacji.

11 i 12 marca 2011 roku odbyło się

w Lesznie I Forum Wielkopolskich UTW podpisano Porozumienia o współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wielkopolsce.

slide17

Wykłady odbywały się w cyklach

i obejmowały:

 • 1 Medycyna i oświata zdrowotna.
 • 2 Psychologia dorosłego człowieka
 • 3 Regionalizm
 • 4 Muzykologia
 • 5 Historia sztuki
 • 6 Historia kultury
 • 7 Leszczyńscy literaci
 • 8 Poznaj las i jego mieszkańców
 • 9 Technologia informacyjna
 • 10 Świat i Polska
 • 11 Kosmetyka dojrzałej kobiety
 • 12 Mniejszości narodowe
 • 13 Kuchnie różnych narodów
 • 14 Żywienie człowieka i dietetyka
 • 15 Rehabilitacja osób starszych
 • Spacerkiem po Lesznie
 • Zakłady przemysłowe Leszna
 • 18 Podstawy ekonomii

w 2007- 2011 odbyło się 237 wykładów,

którewygłosiło 219 wykładowców

slide18

Wykłady inauguracyjne:

2007/2008 mgr Małgorzata Halec

„Stanisław Grochowiak- poeta znany?”

2008/2009 prof. dr hab. Wiesław Osiński

„Przekroczyć niemożliwe – ku aktywności fizycznej osób starszych”

2009/2010 prof. dr hab. Wojciech Nawrocik

„ Czy fizyka służy człowiekowi”

2010/2011 prof. dr hab. Marian Gorynia

„ Współpraca gospodarki Polski z gospodarką światową”

2011/2012 prof. dr hab. Heliodor Muszyński

"Jan Amos Komeński i jego szkoła"

slide19

Wykłady otwarte:

prof. Janusz Wiśniewski „Medycyna wieku dojrzałego”

dr Maciej Matusiak „Kryzys wczoraj, dziś i jutro – jak wyjść z kryzysu”

dr Filip Kaczmarek „Polska w Europarlamencie"

dr Michał Michalski „Własność to odpowiedzialność”

mgr inż. Iwona Wienner„Maria Leszczyńska – życie królowej Francji”

prof. Czesław Królikowski „Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach UE”

dr Jacek Dubisz „Akcjonariat obywatelski”

slide23

- Wyższej Szkole Humanistycznej,

 • - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,
 • - Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania,
 • - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego,
 • - Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • Nadleśnictwie Karczma Borowa
 • IV Liceum Ogólnokształcącym

Wykłady odbywały się w:

 • - IV Liceum Ogólnokształcącym,
 • -Zespole Szkół Ekonomicznych
 • - Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • - MOK-u
 • - Centrum Kultury i Sztuki,
 • - biurze UTW
 • -Nadleśnictwie Karczma Borowa
 • -Szkole Podstawowej nr 13
 • -Klubie „Grunwald”
 • Klubie „Obok”
 • Szkole Podstawowej nr 1

Zajęcia sekcji odbywały się w:

slide24

Ważniejsze wydarzenia:

 • 1 X lecie powstania UTW 2008
 • 2 Wymiana seniorów - "Suhl - Leszno" 2008
 • 3 Wymiana seniorów - "Leszno -Suhl" 2009
 • Wielkopolskie spotkania artystyczne – Międzychód
 • 2007, 2008, 2009, 2010
 • 5 I Forum wielkopolskich UTW 2011
 • 6 Pokazy mody 2009, 2011
 • 7 Wernisaże malarskie 2008,2009
 • 8 Wernisaż fotograficzno - malarski 2010
 • 9 Współpraca zagraniczna. Montlucon –Leszno 2011
slide25

Seminaria wyjazdowe z cyklu

 • „poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego”
 • 1 Krzemieniewo - 2007
 • 2 Wijewo - 2008
 • 3 Lipno - 2009
 • 4 Rydzyna - 2010
slide28

Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe odbywały się w:

 • - Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit”
 • - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
 • - klubie „Grunwald”,
 • - MOK-u,
 • -Szkole Podstawowej nr 13
 • - Bowling Club-ie
 • Centrum Kultury i Sztuki
slide29

Współpraca międzypokoleniowa

 • Zajęcia międzypokoleniowe w Muzeum Okręgowym
 • -2008 z młodzieżą szkół podstawowych i specjalnych
 • -2009 z młodzieżą szkół średnich LO i ZSE
 • 2010 udział w projekcie Transplantacja to życie
 • 2011 z Przedszkolem nr 18
slide30

Wycieczki 2007 - 2011:

 • Z cyklu „Poznajemy stolice Europy „ (2007 -2011):
 • Paryż i Bruksela, Budapeszt i Bratysława, Rzym, Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno z Petersburgiem
 • Zamki Dolnego Śląska: zamek Czocha, zamek Kliczków, zamek Grodziec, zamek Książ, zamek Legnica, zamek Grodno
 • twierdza Kłodzko
 • Wycieczki w nieznane 2007 – 2011: Koszuty i Machlin, Dobrzyca i Pleszew, Rawicz i Bagno, Potarzyca i Witaszyce, Rogalinek i Jaszkowo
 • 4. Wycieczki krajoznawcze: Poznań, Lubiń, Cichowo, Karpacz,
 • Sandomierz, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Gostyń, Piaski, Klęka, Rakoniewice – Wolsztyn – Obra, Wschowa
 • 5.Zwiedzamy parki i ogrody: Kórnik, Rogalin, Gołuchów,
 • Wojsławice, Wrocław
slide31

Wyjazdy turystyczno- edukacyjne

 • Plenery malarskie (Świeradów, Międzygórze, Popowo,
 • Poddąbie) 2007- 2010
 • 2. Plenery fotograficzne (Pieniny, Kotlina Kłodzka) 2010 - 2011
 • 2. Warsztaty brydżowe (Borowice) 2008 - 2010
 • 3. Warsztaty wokalno – kabaretowe (Wijewo, Osieczna) 2010-
 • 2011
 • 4. Wyjazdy do opery i teatru 2007 - 2011
 • 5. Warsztaty zdrowia (Zubrzyca) 2007 – 2011
 • 6. Warsztaty komputerowe (Mielno) 2009 – 2011
 • 7. Uniwersytet letni (Przemęcki Park Krajobrazowy, Szlak
 • Piastowski i Toruń, Żary – Żagań - Park Mużakowski,
 • Sprewald) 2009 – 2011
slide32

Wycieczki rowerowe po okolicy Leszna

Spotkania przy kawie:

1 Co nowego w uniwersytecie

2 Co nowego w ZUS

3 Spotkania z ciekawymi ludźmi

4 Prezentacja zespołów artystycznych

slide33

Zrealizowaliśmy projekty

współfinansowane przez:

Miasto Leszno,

Starostwo Powiatowe,

Wojewodę Wielkopolskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Polsko - Amerykańską Fundację Wolności

Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW

slide34

Zakupy sprzętu, akcesoriów, remonty

Zakupiliśmy sprzęt komputerowy i multimedialny:

dwa komputer y dla sekretariatu

rzutnik multimedialny i laptop

2 dyski wymienne do archiwizacji zdjęć i plików

pendriwy

niszczarkę, telefony komórkowe i stacjonarny,

odkurzacz

ekran

Zakupiliśmy jednakowe stroje galowe dla chóru,

zestawy dla brydżystów, antyramy dla sekcji fotograficznej, blejtramy dla sekcji malarskiej

Przeprowadziliśmy remont biura.

Zawiesiliśmy tablicę informacyjną na budynku

slide35

Zatrudniamy:

 • Pracownika biurowego na ½ etatu
 • Sprzątaczkę na umowę - zlecenie

Obsługę księgową prowadzi

na zlecenie biuro rachunkowe.

Opłacamy instruktorów

większości sekcji

slide36

Działalność wydawnicza

i multimediana

Wydaliśmy: 2 foldery informacyjne

biuletynpo Konferencji naukowej „Aktywność

pozazawodowa 50+” – z okazji X lecia UTW

2 biuletyny opisujące naszą roczną działalność

Prowadzimy witrynę internetową

www.utw.leszno.pl

Prowadzimy galerię sekcji artystycznych

http://galeria.utw-leszno.nazwa.pl

Opracowujemy prezentacje multimedialne

o naszej działalności.

slide37

Bierzemy udział w:

Konferencjach krajowych i międzynarodowych UTW,

Szkoleniach specjalistycznych,

Jubileuszach zaprzyjaźnionych UTW,

Inauguracjach roku akademickiego ościennych UTW i

uczelni leszczyńskich,

Konferencjach i wystawach organizowanych na

terenie Leszna

slide38

Statystyka odwiedzin witryny

www.utw.leszno.pl

zarejestrowanych użytkowników: 243

fotografii w galerii :  .4325

średnia ilość wizyt w miesiącu: 3076

dziennie: 128

slide39

Bądź obiektywny chwal nas

Autor: Piotr Kaczmarek

slide40

No i koniec ...

Czas do domu...