Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu
Download
1 / 29

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU. Univerzitet u Sarajevu. Prof. dr. Faruk Čaklovica. Međunarodni dokumenti. M agna C harta U niversitatum -Bologna 1988 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU' - palani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu

Prof. dr. Faruk Čaklovica


Me unarodni dokumenti
Međunarodni dokumenti UNIVERZITETA U SARAJEVU

 • Magna Charta Universitatum-Bologna 1988.

 • Bolonjska deklaracija je zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bolonji 19.06.1999.

  3. Lisabonska konvencija o priznavanju kvalifikacija - potpisana 11. aprila 1997.


Stanje u bih
Stanje u BiH UNIVERZITETA U SARAJEVU

 • Ne postoji državna strategija.

 • Ne postoje finansijska sredstva sa nivoa države.

 • Ne postoji politička volja za harmoniziran prostor VO u BiH.

 • Univerziteti samostalno vodili reformu.

 • Neki univerziteti obavljali djelatnost po Zakonu iz 1990.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Legislativni okvir.... UNIVERZITETA U SARAJEVU

A. Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH – 15.08.2007.

B. Kantonalni zakoni o VO u FBiH.

C. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH i Kantona Sarajevo.

D. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

A. Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH – UNIVERZITETA U SARAJEVU

15.08.2007.

 • Neracionalan i neefikasan sistem visokog obrazovanja u BiH (rascjepkanost na entitete, kantone, distrikt).

 • Nema poglavlje finansiranja

 • Kroz ovaj Zakon BiH prihvata evropske strateške ciljeve u oblasti visokog obrazovanja izražene u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999) kao i kasniji razvoj ovog koncepta.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

 • Centar za informi UNIVERZITETA U SARAJEVUsanje i priznavanje dokumenata.

 • Centar je stručna, a ne upravna organizacija.

 • Ovakav Centar ne može zadovoljiti funkciju obavljanja poslova za koje je i osnovan, a također je rezultat političkog kompromisa, koji ne uvažava stvarne potrebe.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

B. Kantonalni zakoni o VO u FBiH. UNIVERZITETA U SARAJEVU

 • Zakon o VO KS – (prečišćeni tekst) – 2007.

 • Sa mnogo izmjena je bio djelomično prilagođen BP.

 • Novi Zakon o VO KS u javnoj raspravi.

 • Ne postoji strategija razvoja VO KS.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

C. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH i Kantona Sarajevo

 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH - 2003.

 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti KS – 2004.

 • Nije donešena strategija, niti zakon na nivou BiH.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

D. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..

 • BiH nema jedinstvene Standarde i normative.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Provedba Okvirnog zakona kroz podzakonske akte djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..

1. Novi Satut integrisanog UNSA (donosi UNSA).

2. Pravilnik o akademskim i stručnim zvanjima i akademskom stepenu koji se stiče na VŠU (donosi država).


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

3 djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005... Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju VŠU za bolonjske studente (donosi država):

- sadržaj diplome za sve cikluse studija,

- sadržaj dodatka diplome za sve cikluse studija,

- sadržaj uvjerenja o završenom ciklusu studija,

- sadržaj studentske prijave za mobilnost,

-sadržaj ugovora o učenju za mobilnost,

-sadržaj uvjerenja o prepisu ocjena studenata za

mobilnost.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

4. djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..Pravila studiranja za sve cikluse studija (donosi UNSA).

5.Izgled diplome i dodatka diplomi za sve cikluse studija (donosi UNSA).

6. Potrebno uskladiti nomenklaturu klasifikacije zanimanja i novih stručnih zvanja (donosi država).

7. Potrebno je donijeti i veliki broj internih akata za integrisani UNSA.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Neki od njih su: djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..

 • Pravilnik o radu na UNSA

 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na UNSA

 • Pravilnik o plaćama na UNSA

 • Pravilnik o računovodstvu i internoj reviziji na UNSA

 • Pravilnik o javnim nabavkama na UNSA

 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja sredstava za nauč.istraž. i umjetnič.istraž. rad na UNSA

 • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UNSA

 • Pravilnik o postupku davanja saglasnosti na UNSA izdanja

 • Pravilnik o kriterijima i načinu izbora članova upravnog odbora UNSA i dr.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Visoko obrazovanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..shodno Okvirnom zakonu se zasniva na

 • Akademskim slobodama,

 • Aakademskoj samoupravi i autonomiji univerziteta,

 • Otvorenosti univerziteta prema javnosti, građanima i lokalnojzajednici,

 • Nedjeljivosti nastavnog rada i naučnog istraživanja,

 • Odnosno umjetničkog stvaralaštva,


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

 • U djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..važavanju evropskih humanističkih i demokratskih vrijednosti,

 • Usklađivanju s evropskim sistemom visokog obrazovanja

 • Poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda uključujući zabranu svih oblika diskriminacije,

 • Konceptu cjeloživotnog obrazovanja

 • Interakciji s društvenom zajednicom i obavezi univerziteta da razvije društvenu odgovornost studenata i drugih članova akademske zajednice


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Šta Okvirni zakon nije uspio obezbjediti.... djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..

 • Nisu uspostavljeni mehanizmi neophodni za harmonizaciju prostora VO u BiH.

 • Nisu uspostavljeni mehanizmi za stvaranje ambijenta za mobilnost studenata u BiH.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Strateško opredjeljenje UNSA... djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..

 • A. Integracija u evropski akademski prostor visokog obrazovanja

 • B. Redefiniranje društvene pozicije znanja kroz afirmaciju bosanskohercegovačke tradicije i prihvatanja vrijednosti savremenog svijeta


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

A. Integracija u evropski akademski prostor visokog obrazovanja

 • Povečanje međunarodne referentnosti nastavnika i saradnika na UNSA

 • Učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i svijeta

 • Publikovanje zajedničkih naučnih izdanja

 • Otvaranje zajedničkih studija I, II i III ciklusa

 • Razvijanje savremenih informatičkih sistema

 • Razmjena nastavnika i studenata


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

B. Redefiniranje društvene pozicije znanja kroz afirmaciju BH tradicije i prihvatanje vrijednosti savremenog svijeta

 • Razvijanje sistema cjeloživotnog učenja

 • Organizovanje referentnih međunarodnih simpozijuma

 • Organizovanje istraživačkih projekata u funkciji afirmacije kulturno-istorijske baštine BiH

 • Jačanje univerzitetskog sporta

 • Organizovanje javnih tribina, predavanja i diskusija


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Razvoj takve kulture institucije zahtijeva od Univerziteta odgovore na pitanja

 • Kako studenti mogu postati partneri?

 • Kako studenti mogu postati institucionalni ulagači ?

 • Da bi se razjasnio ovaj pristup usmjeren na studente, predlažemo da Univerzitet – studenti i profesori zajedno izrade “POVELJU UNSA” koja bi definisala prava i dužnosti studenata kao i odgovornosti i obaveze osoblja ili Univerziteta kao poslodavca nastavnicima u pogledu procesa nastave i obrazovanja.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Da bi u ovom vremenu UNSA ostvario svoj puni potencijal u obrazovanju mora odlučiti o sljedećem

 • Koje moderne tehnologije koristiti?

 • Kako imati uvida u svjetske zalihe znanja kako bi se najnoviji događaji iz nastave specifičnih disciplina mogli integrirati u nastavu na Univerzitetu?

 • Kako osigurati progresivan i djelotvoran proces učenja?

 • Kako biti inovativan u osmišljavanju programa?


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Novi Statut Univerziteta mora odgovoriti na određena definiše novi Zakon.

strateška pitanja – kakav odnos Univerzitet želi imati u odnosu na

 • Razvoj naučno-istraživačkog potencijala

 • Kvalitet (pogodnost institucije za ispunjenje dogovorene svrhe ili pogodnost svrhe usmjerene na društvene potrebe i obrazovanje studenata).

 • Djelotvornost ( postignuti ciljevi i rentabilnost procesa).

 • Inovaciju ( sistem podrške kreativnosti – lične i kolektivne).


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

 • Interdisciplinarnost definiše novi Zakon. kao vodeću silu akademskog razvoja (koja stimulira sposobnost i otvorenost na granicama profesionalnih područja od interesa).

 • Etičnost (što podrazumijeva jasan i precizan sistem nagrada i kazni).

 • Fleksibilnost (otvorenost i tolerancija dijaloga prema neslaganju).

 • Stratešku odgovornost centralnog koordinacionog nivoa.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

 • Akademske inicijative bi ostale na nivou organizacionih jedinica –VŠU.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

 • UNSA bi morao podržavati sve zajedničke funkcije, poput koja kombinuje profesionalne sposobnosti i djelotvornost u centralno koordiniranoj mreži akademski autonomnih podjedinica. :

  -definisanja obrazovnog i istraživačkog profila,

  -razvoja studentske politike,

  -stimulisanja internacionalne saradnje,

  -prijedloga zajedničke nastavne politike,

  -garancije jezičke obuke, pružanja sistema publikacija i

  informacija,

  -organizacije procedura za računovodstvo i raspodjelu resursa,

  brige o nabavci i održavanju opreme, uređivanja profesionalne

  edukacije i razvoja osoblja.

  Ovo nije samo materija za Statut već i za orijentisanje institucionalne dinamike promjena.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

HVALA NA PAŽNJI koja kombinuje profesionalne sposobnosti i djelotvornost u centralno koordiniranoj mreži akademski autonomnih podjedinica.

rektor@unsa.ba