studentski parlament univerziteta u sarajevu haris hasanspahi predsjednik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U SARAJEVU Haris Hasanspahić, Predsjednik PowerPoint Presentation
Download Presentation
STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U SARAJEVU Haris Hasanspahić, Predsjednik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U SARAJEVU Haris Hasanspahić, Predsjednik - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U SARAJEVU Haris Hasanspahić, Predsjednik. II SAVJETOVANJE O REFORMI VISOKOG OBRAZOVANJA-PRIMJENA BOLONJSKIH PRINCIPA NA UNIVERZITETU SARAJEVO. TEMA. INTEGRACIJA STUDENATA – USLOV USPJEŠNE IMPLEMENTACIJE BOLONJSKOG SISTEMA OBRAZOVANJA. STRUKTURA PREZENTACIJE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U SARAJEVU Haris Hasanspahić, Predsjednik' - berenice-shannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studentski parlament univerziteta u sarajevu haris hasanspahi predsjednik

STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U SARAJEVUHaris Hasanspahić, Predsjednik

II SAVJETOVANJE O REFORMI VISOKOG OBRAZOVANJA-PRIMJENA BOLONJSKIH PRINCIPA NA UNIVERZITETU SARAJEVO

slide2

TEMA

INTEGRACIJA STUDENATA – USLOV USPJEŠNE IMPLEMENTACIJE BOLONJSKOG SISTEMA OBRAZOVANJA

struktura prezentacije
STRUKTURA PREZENTACIJE
 • Uvod
 • Integracija studenata – nivoi integracije
 • Prepreke punoj integraciji studenata
 • Posljedice neintegracije po kvalitet implementacije reformiranog sistema obrazovanja
 • Rješenja
 • Zaključak
slide4
UVOD
 • Bolonjski proces se definiše kao proces integracije i harmonizacije visokog obrazovanja na području Evrope
 • BiH je zemlja u tranziciji i pripremnim aktivnostima za ulazak u Evropske integracije
 • BiH posebnu pažnju posvećuje reformi visokog

obrazovanja

Cilj reforme je ravnopravno uključenje BiH u

proces stvaranja Evropskog visokoškolskog

prostora

A time i sveukupnog razvoja BiH.

okolnosti
Okolnosti
 • Visoko obrazovanje u BiH,FBiH, RS/8 univerziteta oko 100.000 studenata/moguće je postojanje 13 zakona o visokom obrazovanju/pitanja obrazovanja pitanje od nacionalnog interesa
 • Potpisivanjem Bolonjske deklaracije BiH (18.09.2003.) preuzela obavezu promicanja evropske saradnje u osiguranju kvaliteta-izgradnjom sistema kvaliteta
 • U FBiH visoko obrazovanje pozicionirano je na nivou kantona.Okvir za djelovanje Univerziteta u Sarajevu kao visokoobrazovne javne ustanove u oblasti nastavnog i naučno-istraživačkog rada: Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravila Univerziteta u Sarajevu...
 • Univerzitet u Sarajevu kreće u implementaciju Bolonjskih principa visokog obrazovanja bez postojanja zakonske legislative
integracija studenata
INTEGRACIJA STUDENATA
 • Integracija studenata u širem smislu podrazumijeva 3 nivoa:
 • INSTITUCIONALNI
 • NACIONALNI
 • EVROPSKI
 • Integracija studenata u užem smislu podrazumijeva 2 nivoa:
 • Integracija studenata u jedinstveno predstavničko studentsko tijelo
 • Integracija studenata u proces implementacije reformiranog sistema obrazovanja
jedinstveno studentsko predstavni ko tijelo
JEDINSTVENO STUDENTSKO PREDSTAVNIČKO TIJELO
 • Nepostojanje Zakona o studentskom organizovanju i Zakona o studentskom standardu
 • Zakon o udruženjima i fondacijama – osnov pravnog utemeljenja studentskih organizacija
 • Studentska organizacija=NGO organizacija
 • Pitamo se: “Imamo li mi uopće studentske organizacije”?
zakon o studentskom organizovanju
ZAKON O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU
 • Položaj
 • Strukturu
 • Način organiziranja (načelo autonomije)
 • Način finansiranja
 • Kontrolu i nadzor nad radom
 • Kadrovske predpostavke
 • Povlastice, privilegije ali i odgovornosti...
posljedice neintegracije
POSLJEDICE NEINTEGRACIJE
 • Pluralizam studentskih organizacija
 • Izostanak kvalitete u radu
 • Opadanje kredibiliteta i izuzimanje iz procesa odlučivanja
 • Improvizacija studentskog aktivizma
 • Izostanak strateškog i stručnog angažmana prilikom kritičkog osvrta na kvalitet visokog obrazovanja
slide10
Izuzimanje studenata iz procesa odlučivanja(zakonski, podzakonski akti...)
 • Opšta konfuzija i nerazumijevanje sistema studija
 • Zabrinutost o vrijednosti stečene diplome
 • Hiperprodukcija mladih kadrova
 • Zabrinutost za pronalazak posla i vlastitog mjesta na nerazvijenom BH tržištu
 • Izostanak akademskog duha
slide11
Nemogućnost ispoljavanja vlastite kreacije kvalitetnih studenata
 • Izostanak “studentskog autoriteta”
 • Mobing nad studentima
 • “Uvažavanje studentskog promišljanja u procesu donošenja odluka”?
cilj prezentacije
CILJ PREZENTACIJE
 • Identifikacija osnovnih nedostataka integracije studenata proizaše iz nepostojanja zakonske legislative u oblasti studentskog organizovanja
 • Ukazati na izostanak studenata pri strateškom i stručnom planiranju uspješne implementacije Bolonjskog sistema obrazovanja
svijetli primjeri garant napretka
SVIJETLI PRIMJERI – GARANT NAPRETKA
 • Osnivanje Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu
 • Faktička integracija studenata UNSA
 • 100% podrška 24 studentske organizacije
 • Delegiranje studentskih predstavnika u tijela Univerziteta
 • “Studenti uzimaju stvari u svoje ruke”!
prijedlog rje enja
PRIJEDLOG RJEŠENJA
 • Ubrzati proces donošenja zakonske legislative iz oblasti studentskog standarda i studentskog organizovanja
 • Ubrzati proces donošenja Zakona o Visokom obrazovanju
 • Visoko obrazovanje ne može biti u isključivoj ingerenciji Kantona – visoko obrazovanje je DRŽAVNO PITANJE
 • Apelujemo na bržu integraciju Univerziteta koja vodi potpunijoj integraciji studenata
studenti ele
STUDENTI ŽELE
 • Moderan Univerzitet
 • Integraciju studenata u proces OSMIŠLJAVANJA, REALIZACIJE I UNAPREĐENJA nastavnog procesa
 • Podizanje kvalitete studija
 • Jačanje konkurentnosti naših studenata na ujedinjenom Evropskom tržištu znanja
 • Podizanje studentskog standarda (informatizacija studentskog standarda, poboljšanje uslova života u studentskim domovima...)
 • Ravnopravan status sa studentima elitnih univerziteta (mobilnost)...
zaklju na razmatranja
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
 • Stav studenata Studentskog parlamenta je:
 • pružanje podrške reformi visokog obrazovanja
 • pružanje podrške profesorima i asistentima Univerziteta u Sarajevu, koji trebaju pripremiti ambijent za

priključenje Evropskom prostoru visokog obrazovanja,

na način kako zahtijevaju Bolonjski principi

 • pružanje podrške studentima koji treba da sudjeluju u

implementiranju principa Bolonjskog procesa

 • Uspjeh studenata je naš jedini cilj koji se neminovno reflektira na uspjeh Univerziteta ali i države u cjelini.
slide17
Studenti Univerziteta u Sarajevu svim sudionicima u reformi visokog obrazovanja i primjeni Bolonjskih principa obrazovanja na Univerzitetu Sarajevo, žele mnogo uspjeha i kvalitetnih rezultata, u korist naših studenata, cjelokupne akademske zajednice i društva u cjelini.