vizija razvoja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VIZIJA RAZVOJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

VIZIJA RAZVOJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

VIZIJA RAZVOJA. Pripremili: Povjerenstvo Stručnog vijeća Željka Šemper, prof. defektolog Ravnateljica: Ružica Bosak Kevešević, prof. defektolog Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Prilaz T. Špoljara 2, 10 040 Zagreb. Telefon: 01 29 11 665, 01 29 11 667

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VIZIJA RAZVOJA' - omar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vizija razvoja

VIZIJA RAZVOJA

Pripremili:

Povjerenstvo Stručnog vijeća

Željka Šemper, prof. defektolog

Ravnateljica: Ružica Bosak Kevešević, prof. defektolog

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Prilaz T. Špoljara 2, 10 040 Zagreb

Telefon: 01 29 11 665, 01 29 11 667

Fax: 01 29 11 673, 01 29 11 667

e-mail:centar-dubrava@zg.t-com.hr

swot analiza snage
SWOT ANALIZA SNAGE
 • kvalitetan stručni kadar – defektolozi, psiholozi, logoped, socijalni radnik, nastavnici, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre
 • velika funkcionalno izgrađena zgrada s bazenom i sportskom dvorana
 • osigurano financiranje od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (osim za investicijsko održavanje zgrade)
 • radionice za provođenje praktične nastave ( urarska, krojačka, pletačka, obućarska) – urarska najopremljenija u Zagrebu
 • suvremeno opremljene informatička i grafičke radionice
 • dobra prometna povezanost
 • vježbaonica za studente nekoliko zagrebačkih fakulteta
 • veliki broj izvannastavnih sekcija u kojima korisnici/ učenici stječu konkretne dodatne vještine za život
swot analiza slabosti ne samo na e
SWOT ANALIZA SLABOSTI (ne samo naše)
 • slaba komunikacija s domicilnom sredinom korisnika/učenika(CZSS, zavodi za zapošljavanje, gospodarske komore,…)
 • ograničeni izbor propisanih obrazovnih programa primjerenih učenicima s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima verificiranih od strane MZOŠ
 • zapošljavanje nastavnika nedovoljno educiranih za potrebe učenika s motoričkim poremećajima
 • roditelji korisnika- ne postoje mehanizmi kojima bi se roditeljima odredila barem minimalna obveza suradnje sa stručnim radnicima ustanove za vrijeme boravka djeteta na rehabilitaciji
 • nepostojanje sustavne suradnje s volonterima
swot analiza prilike i mogu nosti
SWOT ANALIZA PRILIKE I MOGUĆNOSTI
 • pozitivni zakonski propisi-treba ih do kraja iskoristiti
 • sve veća naklonjenost medija
 • sve prisutniji proces edukacijske integracije- patronaža
 • sve veći broj djece s težim i višestrukim oštećenjima - stručni kadar
 • razvoj civilnog društva- aktivna uloga osoba s motoričkim poremećajima-suradnjom možemo unaprijediti djelatnost ustanove i kvalitetu življenja ove skupine osoba s invaliditetom
 • međunarodne obveze koje je RH preuzela vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom- KONVENCIJA,…
swot analiza pote ko e
SWOT ANALIZA POTEŠKOĆE
 • ustanova socijalne skrbi sa školom !!!
 • komunikacija s dva ministarstva – MZSS i MZOŠ
 • komunikacija na razini grad i/ ili ministarstvo
 • visoka cijena specijaliziranih pomagala za osobe s motoričkim oštećenjima
 • zatvorenost ERF-a u pružanju novih spoznaja i metoda stručnjacima na terenu
 • nepostojanje standarda u sustavu socijalne skrbi
 • nepostojanje ujednačenog radnog vremena u direktnom radu s korisnicima (osim u nastavi)
 • nabava pojedinih roba i usluga – nužno najjeftiniji dobavljač/ponuđač
vizija centra zadr ati kolu
VIZIJA CENTRA ZADRŽATI ŠKOLU
 • podržati edukacijsku i svaku drugu integraciju kad god je to moguće, uz uvjet da u okruženju postoje svi preduvjeti da se dijete ili mlada osoba dobro osjeća i bude uspješna
 • jedan dio korisnika s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima uvijek će trebati posebne uvjete školovanja koji se mogu pružiti jedino u instituciji-smatramo opravdanim i nadalje zadržati obrazovne programe
 • osuvremenjivanje postojećih i uvođenje novih edukacijskih i rehabilitacijskih programa

 uspješnije zapošljavanje

aktivna integracija/inkluzija

senzibiliziranje uže i šire zajednice

 • neki korisnici nisu mogli savladavati obrazovni program
    • uvođenje programa osposobljavanja za samostalan život mladeži s višestrukim oštećenjima-motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima s lakom do umjerenom mentalnom retardacijom
 • obrazovanje odraslih-osobe s motoričkim oštećenjima nastalim kao posljedice različitih trauma i bolesti
vizija centra pobolj ati pru anje socijalnih usluga
VIZIJA CENTRAPOBOLJŠATI PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 • pružanje podrške redovitim školama u kojima su integrirana djeca s motoričkim poremećajima
 • pružanje podrške biološkim i udomiteljskim obiteljima-savjetovanje vezano uz socijalno-pravnu zaštitu, psihološku, pedagošku i medicinsku pomoć
 • provođenje radno-okupacijskih aktivnosti na različitim lokacijama u gradu
 • pružanje smještaja i različitih rehabilitacijskih programa učenicima koji pohađaju nastavu u drugim školama
 • za korisnike/učenike s motoričkim poremećajima u kombinaciji sa socijalno neprihvatljivim ponašanjima osigurati izdvojen smještaj i primjerene metode rehabilitacije
vizija centra pobolj ati pru anje socijalnih usluga1
VIZIJA CENTRAPOBOLJŠATI PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 • omogućiti privremeno stanovanje uz podršku za korisnike koji su završili školovanje i zapošljavaju se
 • omogućiti stanovanje uz podršku za korisnike koji ne mogu ostati u svojoj obitelji ili je nemaju – eventualno osnivanje zaklade roditelja
 • intenzivirati suradnju s
     • lokalnom zajednicom
     • zavodima za zapošljavanje
     • centrima za socijalnu skrb
     • udrugama invalida
vizija centra informati ki sustav
VIZIJA CENTRA INFORMATIČKI SUSTAV
 • pripremiti informatičku opremu (nabava, instalacija, softveri,edukacije,…) za povezivanje u sustav socijalne skrbi
 • suvremeno opremljene informatička učionica, grafička radionica i stručne službe
vizija centra pobolj ati postoje u infrastrukturu
VIZIJA CENTRA POBOLJŠATI POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU
 • potrebna temeljita sanacija instalacija – električnih, vodovodnih, kanalizacijskih i instalacija centralnog grijanja (uključujući i zamjenu radijatora)
 • nužno provođenje plinifikacije (lož – ulje je neisplativo)
 • urediti sanitarne čvorove
 • izvršiti adaptaciju kuhinje i pripadajućih prostora
 • izvršiti djelomičnu sanaciju krova
 • zamijeniti preostali dio vanjske stare i dotrajale drvene stolarije
 • obnoviti/staviti novu fasadu
vizija centra nu no je i
VIZIJA CENTRA NUŽNO JE I
 • zamijeniti dio unutarnje stolarije
 • urediti dio podova
 • zamijeniti velik dio namještaja
 • potpuno i temeljito urediti spavaonice, boravke , učionice, zajedničke prostore,…
do sada smo uspjeli
DO SADA SMO USPJELI…
 • u potpunosti urediti muški odjel
 • postaviti protuklizne podne obloge na rampama
 • pribaviti suvremenu informatičku opremu
 • u potpunosti urediti jedan od većih hodnika
 • zamijeniti veliki dio vanjske stolarije
 • sanirati bazen i obnoviti sportsku dvoranu
 • nabaviti dio namještaja i opreme
 • urediti parkiralište i postaviti ogradu
 • učiniti još puno “velikih sitnica”
 • u skladu s financijskim mogućnostima maksimalno se stručno usavršavati i doeducirati
kako bismo postigli misiju centra
…KAKO BISMO POSTIGLI MISIJU CENTRA

BITI UGLEDAN, PRIZNAT, PREPOZNATLJIV CENTAR U KOJEM ĆE DJECA, MLADI I ODRASLI S MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA I KRONIČNIM BOLESTIMA

U FUNKCIONALNO OPREMLJENOM PROSTORU

KROZ SUVREMENE EDUKACIJSKE I REHABILITACIJSKE PROGRAME,

UZ INDIVIDUALNI I GRUPNI PRISTUP,

VODSTVO VRHUNSKIH STRUČNJAKA,

U PRIJATELJSKOM I PROFESIONALNOM OZRAČJU

POSTIZATI

OPTIMALNO POSTAVLJENE REHABILITACIJSKE CILJEVE.